Χωρίς απολογισμό πεπραγμένων από το 2018. Τι προβλέπει ο νόμος και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

 
1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


 

Το παραπάνω κείμενο είναι από το άρθρο 217 με τίτλο Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής του ν. 3463/2006 και αφορά στην υποχρέωση που έχει η εκάστοτε δημοτική αρχή να πραγματοποιεί κάθε χρόνο, μία ειδική, δημόσια συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της.
 
Η τελευταία πρόσκληση για τέτοιου είδους συνεδρίαση είχε εκδοθεί τον Αύγουστο του 2018 και η συνεδρίαση είχε γίνει (μετά από αναβολή) στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 στην Αυλή του Λαογραφικού Μουσείου. Η ειδική αυτή συνεδρίαση αφορούσε στον απολογισμό της διοίκησης για το έτος 2017. Από τότε έχουν περάσει τρία χρόνια χωρίς να γίνει τέτοιου είδους συνεδρίαση, η οποία είναι υποχρεωτική, προβλέπεται με σαφήνεια από τον νόμο και από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αίγινας. Δεν έχει γίνει απολογισμός πεπραγμένων για τις χρονιές: 2018, 2019 και 2020.
 
Το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αίγινας αναφέρει τα ακόλουθα:
 
Άρθρο 13
Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, όπου γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του δήμου.
2.Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη του Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.
3.Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
4.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επιμελείται σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και την εμπεριστατωμένη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής στους τομείς που αφορούν την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
Με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.
5.Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη συζήτηση διευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει το ακροατήριο για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής και στη συνέχεια τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις δια των εκπροσώπων τους με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης.
Επίσης μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών κοινοτήτων και Τοπικής κοινότητας. Στη συνέχεια, κάθε φορέας,
δημότης κάτοικος ή φορολογούμενος από το δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τις απαντήσεις
από το Δήμαρχο, χωρίς διάλογο.
7.Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67, παρ. 2, του Ν. 3852/2010.
 
Κώλυμα λόγω πανδημίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, καθώς η ειδική συνεδρίαση μπορεί να γίνει τόσο μέσω τηλεδιάσκεψης, όσο και διά ζώσης (η Αίγινα έχει αρκετούς ανοιχτούς χώρους) με την λήψη όλων των υγειονομικών μέτρων.

Την σχετική παράληψη είχε επισημάνει το Aegina Portal τελευταία φορά τον Μάιο 2021.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png