Σημειώσεις και παρατηρήσεις από τη συζήτηση για τα πράσινα σημεία στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 
Τα μικρά, τα μεγάλα και τα κινητά πράσινα σημεία, οι γωνίες ανακύκλωσης, αλλά και οι αλλαγές που θα φέρουν στην καθημερινότητα των κατοίκων της Αίγινας, είναι ένα μεγάλο πεδίο προσαρμογής και εξέλιξης, οι επιδόσεις στο οποίο θα συμβάλουν καθοριστικά στην ποιότητα ζωής τους και αποφασιστικά στα οικονομικά του Δήμου της Αίγινας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Χρειάζεται όμως προετοιμασία, καλός σχεδιασμός και αποσαφήνιση όλων των παραμέτρων που το συνθέτουν.
 
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 24 Αυγούστου 2021, ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν "Περί έγκρισης σύναψης συνεργασίας με την "Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε." για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο Αίγινας, με εισηγητή τον τέως αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. Νίκο Πτερούδη.
 
Το θέμα έπρεπε να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στην Οικονομική Επιτροπή;
 
Η θέση του Aegina Portal είναι ότι το θέμα έπρεπε να έχει "περάσει" από την Οικονομική Επιτροπή, κι αυτό γιατί η Ενότητα Β’ του ν. 4042/2012 (Α’ 24) στην οποία περιλαμβάνεται το Άρθρο 44Α, που ορίζει ότι οι αποφάσεις των Πράσινων Σημείων λαμβάνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει καταργηθεί με το άρθρο Παρ.1 Άρθρο 74 ν. 4819/2021 που είναι σε ισχύ από 23/7/2021.
 
Επιστρέφοντας στην συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα αφορούσε στην έγκριση μίας σύμβασης με την εταιρία "Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε." (η εταιρία περιλαμβάνεται στην ενότητα 9.5.3.1 του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αίγινας) για την τοποθέτηση οικίσκων σε κοινότητες της νησιού, ώστε οι χρήστες να μπορούν μέσω του συστήματος, να διαχωρίζουν ανταποδοτικά, τα ανακυκλώσιμα υλικά τους στην πηγή. Δηλαδή, για συγκεκριμένο αριθμό συσκευασιών, ο χρήσης θα μπορεί να κερδίζει χρήματα σε κουπόνια, τα οποία στην συνέχεια θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί για τις αγορές του σε συγκεκριμένα καταστήματα.
 
Δεν θα επεκταθούμε στην σύμβαση και στη συζήτηση, που έγινε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλωστε ο στόχος του άρθρου δεν είναι η ίδια η σύμβαση και σε καμία περίπτωση η αναγκαιότητα τέτοιων συστημάτων, η οποία είναι προφανής, αλλά κάποιες παρατηρήσεις, που ελπίζουμε να είναι ωφέλιμες.
 
Η δεκαετής σύμβαση για βιοαπόβλητα και ανακυκλώσιμα ανάμεσα στον ΕΔΣΝΑ και τον Δήμο Αίγινας
 
Στις 17 Ιουνίου 2021 το Aegina Portal δημοσίευσε ένα άρθρο για την υπογραφή μίας σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο της Αίγινας και τον ΕΔΣΝΑ. Η σύμβαση υπογράφτηκε από τον πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ κ. Βασίλη Κόκκαλη και τον δήμαρχο Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά. Όπως επισήμανε το Aegina Portal σε εκείνο το δημοσίευμα, η "συζήτηση" της σύμβασης έγινε δια περιφοράς στη συνεδρίαση στην Οικονομική Επιτροπή στις 28 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς πολλά κρίσιμα ζητήματα γύρω από την σύμβαση παρέμειναν και παραμένουν αδιευκρίνιστα.
 
Ωστόσο το κείμενο έδωσε μία πρώτη εικόνα. Ανάμεσα σε άλλα, στην ενότητα για τις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα των συμβαλλομένων, διαβάζουμε ότι o ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει "Να λειτουργήσει τα Κινητά Πράσινα Σημεία σε συνεργασία με τους δήμους κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό".
 
Κατά συνέπεια ο Δήμος της Αίγινας έχει ήδη υπογράψει μία σύμβαση, ανάμεσα σε άλλα, για ένα κινητό πράσινο σημείο. Μία παρατήρηση, η σύμπραξη του Δήμου Αίγινας και του  ΕΔΣΝΑ , είναι αναγκαία, αφού ο ΕΔΣΝΑ είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Αττικής. Και μία σημείωση, ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς είναι μέλος του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ για την περίοδο 2019-2023 με την ιδιότητά του ως ενός εκ των 36 αντιπροσώπων της Π.Ε.Δ. Αττικής. Άρα η πρόσβαση και η συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ είναι ή μπορεί να είναι περισσότερο από άμεση.
 
Ο Δήμος της Αίγινας έχει υπογράψει ήδη σύμβαση για ένα ανταποδοτικό σύστημα διαλογής στην πηγή.
 
Η εργαλειοθήκη που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος της Αίγινας, εξαιρώντας την προσπάθεια για τη δημιουργία Βασικού Πράσινου Σημείου στο ΣΜΑ της Σκοτεινής (υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"), περιλαμβάνει ήδη για ένα ανταποδοτικό σύστημα διαλογής στην πηγή, αυτό είναι το Κινητό Πράσινο Σημείο (ΚΙΠΣ). Ο Δήμος της Αίγινας θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες προκειμένου αυτό το σύστημα να ενταχθεί στον εξοπλισμό του.
 
Σύμφωνα με τον άρθρο 29, παράγραφο 4 του ν,. 4819/2021 ν. "Ως Κινητό Πράσινο Σημείο (ΚΙΠΣ) ορίζεται το αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα, το οποίο διαθέτει ξεχωριστά μέσα συλλογής, όπως κάδο ή κιβώτιο (container) για κάθε επιμέρους υλικό που συλλέγεται. Τα ΚΙΠΣ εντάσσονται στον εξοπλισμό συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Λειτουργούν βάσει προγράμματος της υπηρεσίας καθαριότητας των Ο.Τ.Α., το οποίο κοινοποιείται ευρέως στους πολίτες".
 
Τι είναι τα Κινητά Πράσινα Σημεία του ΕΔΣΝΑ; Είναι ανταποδοτικά;
 
Η σύναψη της σύμβασης από την πλευρά του ΕΔΣΝΑ για την προμήθεια 60 τέτοιων Κινητών Πράσινων Σημείων για τους δήμους της Αττικής, ήταν γνωστή ήδη από το καλοκαίρι (Ιούνιος του 2020). Μάλιστα, η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ, υλοποίησαν ένα πρόγραμμα που λέγεται "Green City".
 
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2021, υπήρξαν δήμοι της Αττικής, που δημοσιοποιούσαν μέσω ανακοινώσεων τη συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα.
 
"Στο Κινητό Πράσινο Σημείο, ανακυκλώνονται 8 κατηγορίες διαχωρισμένων υλικών, μη υλικών συσκευασίας, με άμεσο στόχο να αυξηθούν τα οικιακά απορρίμματα που προωθούνται προς ανακύκλωση. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκά πρωτότυπο πρόγραμμα επιβράβευσης των πολιτών" αναφέρει σχετικό άρθρο για τον Δήμο Ελευσίνας στις 4 Αυγούστου 2021.
 
"Ο τύπος και το βάρος των υλικών που προσκομίζονται προς ανακύκλωση, μετατρέπονται σε πόντους και οι πολίτες κερδίζουν οφέλη μέσω των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του προγράμματος", αναφέρει το άρθρο σε άλλο σημείο του.
 
To πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ήδη ο Δήμος Αίγινας, ενδεχομένως χωρίς να γνωρίζει πολλά πράγματα γι' αυτό, είναι ανταποδοτικό. Ο Δήμος της Αίγινας είναι μέλος του "Green City", όπως άλλωστε και οι 66 δήμοι της Αττικής. Μπορεί να το διαπιστώσει κανείς με μία επίσκεψη στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
 
Όμως, μήπως θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μία νέα σύμβαση για την λειτουργία του Κινητού Πράσινου Σημείου στην Αίγινα ή να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες;
 
Οι ερωτήσεις που έκανε το Aegina Portal στην συνεδρίαση και οι απαντήσεις που έλαβε.
 
Η πρώτη ερώτηση αφορούσε την δεκαετή σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ, η οποία περιλαμβάνει κινητά πράσινα σημεία.
 
Οι απαντήσεις:
 
Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης (ο οποίος έκανε μία εμπεριστατωμένη ανάλυση στην πρωτολογία του με καίριες ερωτήσεις) δευτερολογώντας είπε: Εκείνο που είπε ο κ. Στριγάρης είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχουμε ξεχάσει. Η σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ προβλέπει πράγματι τη δημιουργία πράσινων σημείων.
Ο κ. Ζορμπάς συμπλήρωσε: "Πράσινων σημείων τα οποία θα έχουν διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης, δεν θα είναι στη φιλοσοφία τους στο σπιτάκι"
O κ. Κουκούλης συνέχισε: "Όχι, δεν θα είναι ανταποδοτικό".
Ο κ. Ζορμπάς συμπλήρωσε και πάλι: "Ναι δεν θα έχει άλλες γραμμές δηλαδή".
Ο κ. Κουκούλης συνεχίζοντας είπε: "Θα έχει τα ίδια ρεύματα, πάλι πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, αλλά δεν θα έχει την ανταπόδοση". 
 
Η παρατήρηση του Aegina Portal:
 
Ο διαχωρισμός στην πηγή στα κινητά πράσινα σημεία του ΕΔΣΝΑ είναι επίσης ανταποδοτικός, ενώ παρέχονται τα ίδια ρεύματα. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να δει κανείς στην σελίδα του προγράμματος.  
 
Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε τη διάθεση του υλικού. Ποιος δηλαδή θα παίρνει το ανακυκλώσιμο υλικό.
 
Ο κ. Νίκος Πτερούδης απάντησε: "Διαχωρίζεται στην πηγή κ. Στριγάρη, δηλαδή στο μηχάνημα μέσα. Συμπιέζει τα διάφορα είδη που έχει πάρει και αυτοί τα παίρνουν και τα πάνε".
 
Ως παρατήρηση, το Aegina Portal παραθέτει την πρώτη παράγραφο του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας, όπου αναφέρεται ότι:
 
"Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων στην εδαφική περιοχή του Δήμου Αίγινας είναι υποχρέωση του Δήμου και ασκείται διά της υπηρεσίας καθαριότητας και του οριζομένου προς τούτο Δημοτικού Συμβούλου. Η καθαριότητα του Νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία των πολιτών, των κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα".
 
Προφανώς χρειάζονται οι ανάλογες προσαρμογές στο Κανονισμό Καθαριότητας.
 
Η τρίτη ερώτηση ήταν για ποιους λόγους η σύμβαση δεν "πέρασε" από την Οικονομική Επιτροπή.
 
Ο κ. Νίκος Πτερούδης απάντησε: "Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει οικονομικό αντάλλαγμα".
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέλιος Θεριανός απάντησε: "Δεν υπάρχει οικονομικό αντάλλαγμα, το μόνο είναι το ρεύμα, αυτό είναι. Προφανώς γι' αυτό δε πήγε και στην Οικονομική".
Ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς.: "Μα και εκείνοι απευθύνονται στα δημοτικά συμβούλια. Είναι ξεκάθαρο".
 
Η παρατήρηση του Aegina Portal είναι, ότι η σύμβαση θα έπρεπε, τουλάχιστον, να περάσει πρώτα από την Οικονομική Επιτροπή, επειδή είναι σύμβαση και λόγω της κατάργησης της Ενότητας Β’ του ν. 4042/2012 (Α’ 24) στην οποία περιλαμβάνεται το Άρθρο 44Α, που ορίζει ότι οι αποφάσεις των Πράσινων Σημείων λαμβάνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, με το άρθρο Παρ.1 Άρθρο 74 ν. 4819/2021 που είναι σε ισχύ από 23/7/2021.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png