Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στα Δημοτικά Σχολεία Βαθέος και Αγίων Ασωμάτων.


Η θετική  γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στα Δημοτικά Σχολεία Βαθέος και Αγίων Ασωμάτων, αφορά μία παλαιότερη συνεδρίαση του Σώματος, που έγινε στις  29η Ιουνίου 2021. Η απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σύμφωνα με την εισήγηση του θέματος, που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς: "Οι ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης έχουν στόχο την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών και τη διευκόλυνση των γονέων και κηδεμόνων τους, με γνώμονα πάντα την κοινωνική αρωγή σε μια δύσκολη χρονικά περίοδο, προκειμένου να παρασχεθεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση με αποτελεσματικό και συστηματικό τρόπο στους μαθητές και μαθήτριες με σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελώντας, ταυτόχρονα, παράγοντα αποσυμφόρησης έτερων όμορων σχολικών μονάδων.
 
Σκοπός των ΤΕ είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Οι μαθητές υποστηρίζονται εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί των ΤΕ συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών, καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Επιτυγχάνεται, έτσι, η άρση των εμποδίων μάθησης και η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης και της συμπεριληπτικής φιλοσοφίας, με απώτερο σκοπό μέσω της καλλιέργειας των κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών έτσι ώστε να επιτελέσουν το ρόλο τους στην κοινωνία χωρίς φραγμούς και περιθωριοποιήσεις.
 
Σύμφωνα με εισηγήσεις των ΚΕΣΥ διαπιστώνεται αύξηση του μαθητικού πληθυσμού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και σημειώνεται η ανάγκη της ίδρυσης ΤΕ στις κατωτέρω αναφερόμενες σχολικές μονάδες μας, δεδομένης της δύσκολης πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν μαθητές, οι οποίοι μένουν εκπαιδευτικά ακάλυπτοι βάσει των διαγνωσμένων αναγκών τους ή/και αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, ακόμα και στη μέση της θαλάσσιας οδού, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, προκειμένου να έχουν κατάλληλη και αξιοπρεπή εκπαίδευση.
 
Σύμφωνα με το έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 2721/18-06-2021 που μας απέστειλε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, και σε εφαρμογή του υπ’ αριθμ. πρωτ. 48132/Δ3/27-4-2021 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, που αφορά την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης, ζητείται η θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την ίδρυση τμημάτων ένταξης στο δημοτικό σχολείο Βαθέος και στο δημοτικό σχολείο Αγ. Ασωμάτων Αίγινας", ανέφερε στην εισήγησή του ο κ. Γιάννης Ζορμπάς.
 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδότησαν θετικά για την ίδρυση τμημάτων ένταξης, τα οποία θα λειτουργήσουν σε ήδη υφιστάμενες αίθουσες, στις παρακάτω σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου: Δημοτικό Σχολείο Βαθέος και Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ασωμάτων.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png