Εντάχθηκε στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", το έργο του Δήμου Αίγινας με τίτλο: "Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Αίγινας", ύψους 3.559.353 ευρώ.

 
Εντάχθηκε στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" το έργο του Δήμου Αίγινας με τίτλο "Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Αίγινας" ύψους 3.559.353 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο της πρότασης αποτελείται από τρία υποέργα:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.1. Επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αίγινας.
2. Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθμών Αυτοματοποιημένης Ανάγνωσης Μετρήσεων Υδρομέτρων και Ενσωμάτωσής τους στο υφιστάμενο Σύστημα Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας”.
3. Δαπάνη ετοιμασίας φακέλου υποβολής.
 
Τι περιλαμβάνει το έργο επιγραμματικά:
 
Υπενθυμίζεται ότι το θέμα είχε συζητηθεί στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 29 Μαρτίου 2021, με θέμα: "Έγκριση μελετών και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ01 (Αρ. Πρωτ. 14573/24-7-2020) με τίτλο "Υποδομές Ύδρευσης" του Άξονα Προτεραιότητας "Περιβάλλον" του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" του Υπουργείου Εσωτερικών. ( Μελέτες 40 και 44).
 
Στην εισήγηση αναφέρονταν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
 
Στοχεύοντας στην υποβολή πρότασης από τον Δήμο Αίγινας στην ως άνω Πρόσκληση, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε:
  • Την με αριθμό 40/2021 μελέτη με τίτλο: “Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθμών Αυτοματοποιημένης Ανάγνωσης Μετρήσεων Υδρομέτρων και Ενσωμάτωσής τους στο υφιστάμενο Σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας” και συνολικό προϋπολογισμό 2.343.600 ευρώ σύμφωνα με τις τιμές που προέκυψαν από το Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών που συνέταξε η ορισθείσα με την 220/2020 Επιτροπή.
  • Την με αριθμό 44/2021 μελέτη με τίτλο: "Επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης του δήμου Αίγινας" και συνολικό προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ.
Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης 40/2021 βασίζεται στις τιμές που προέκυψαν από το Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών για τη μελέτη με τίτλο "Επέκταση συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών ποσίμου νερού της νήσου Αίγινας", που συνέταξε η ορισθείσα με την 220/2020 Επιτροπή. Διευκρινίζεται ότι το αντικείμενο του συγκεκριμένου Πρακτικού επιμερίστηκε σε δύο μελέτες με στόχο την ορθότερη προσαρμογή στους όρους του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης".
 
Με βάση τις ως άνω μελέτες, προτείνεται να υποβληθεί στην Πρόσκληση ΑΤ01 του Προγράμματος  "Αντώνης Τρίτσης" η Πράξη με τίτλο: "Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Αίγινας". Στόχος της προτεινόμενης Πράξης είναι η βελτίωση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου και, συγκεκριμένα, η αντικατάσταση υφιστάμενου παλαιού αγωγού ύδρευσης και συνέχιση του έργου τηλεμετρίας με την προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων ψηφιακών υδρομετρητών.
 
Στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης του Δήμου Αίγινας στην ως άνω Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, ο Δήμος Αίγινας θα υποβάλει έγγραφα και
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια του Δήμου για την εκτέλεση του έργου, ανέφερε η εισήγηση.

Φωτο: Αρχείο Aegina Portal.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png