Τι αναφέρει η μελέτη για την στεγανοποίηση του δαπέδου του ανατολικού θαλάμου της δεξαμενής στο Λεόντι.

 
Με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 2021 διαβιβάστηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας, και κοινοποιήθηκε στο γραφείο Δημάρχου και το γραφείου του αντιδημάρχου Ύδρευσης, το πρωτογενές αίτημα για την στεγανοποίηση του δαπέδου του ανατολικού θαλάμου της κεντρικής δεξαμενής στο Λεόντι. Στο αίτημα περιλαμβάνεται η μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, που βάσει του εγγράφου υπογράφηκε στις 8 Νοεμβρίου 2021.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η τεχνική μελέτη αφορά το νέο πρόβλημα που προέκυψε στην κεντρική δεξαμενή του Λεοντίου και είχε παρουσιάσει ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, τόσο στην Οικονομική Επιτροπή της 10ης Νοεμβρίου 2021, όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε την ίδια ημέρα. Το θέμα κάλυψε διεξοδικά το Aegina Portal με δημοσίευμα στις 12 Νοεμβρίου, με βάση τα όσα είχαν αναφερθεί στις δύο συνεδριάσεις και τα όσα είχαν γίνει γνωστά από τις υφιστάμενες μελέτες για την επισκευή του θαλάμου της δεξαμενής.
 
Το κείμενο της τεχνικής μελέτης εξηγεί τους λόγους για τους οποίους έγιναν εμφανή αυτή την περίοδο τα προβλήματα στο δάπεδο και περιγράφει τη διαδικασία για την επισκευή του. Ενδεχομένως η μελέτη να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, οπότε και ίσως θα να υπάρξουν περισσότερες διευκρινήσεις.

Βάσει της περιγραφής του αντικειμένου της μελέτης, το πρόβλημα δεν ήταν εμφανές προγενέστερα, αλλά έγινε ορατό λόγω της πλήρους εκκένωσης του θαλάμου και των χωματουργικών εργασιών που εκτελέστηκαν περιμετρικά του θαλάμου, σε στάθμη χαμηλότερη του δαπέδου.  
 
Τι αναφέρει η τεχνική μελέτη:
 
"Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνουν οι επαλείψεις μονωτικού υλικού στο δάπεδο του ανατολικού θαλάμου των δεξαμενών ύδρευσης στο Λεόντι. Οι δεξαμενές αυτές κατασκευάστηκαν πριν από περίπου 7 χρόνια μεσκυρόδεμα, έχουν μεγάλη επιφάνεια, περίπου 22,80x28,50 ο κάθε θάλαμος και μεγάλο ύψος. Εσωτερικά φέρουν 15 εσωτερικούς στύλους. Τα περιμετρικά τοιχία έχουν πάχος 35 εκ. ενώ το δάπεδο 50 εκ.

Στους τοίχους της δεξαμενής, όπου έχουν παρουσιαστεί ρηγματώσεις και διαρροές, γίνονται οι απαραίτητες επισκευές με ρητινενέσεις και νέες απαλείψεις μονωτικού υλικού στα τοιχία του θαλάμου.
 
Κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών επισκευής και μόνωσης των τοιχίων απαιτήθηκε η πλήρης εκκένωση του θαλάμου.
 
Η ενέργεια αυτή δεν ήταν δυνατόν να γίνει σε προγενέστερη φάση λόγω της συνεχούς λειτουργίας της δεξαμενής προκειμένου να μην διακοπεί η υδροδότηση των οικισμών. Μετά την πλήρη εκκένωση διαπιστώθηκε αποσάθρωση και αποκόλληση της υφιστάμενης στεγανωτικής μεμβράνης του δαπέδου με αποτέλεσμα να γίνει ορατή η επιφάνεια σκυροδέματος και να αποκαλυφθούν ρηγματώσεις σε διάφορα σημεία του δαπέδου.

Παράλληλα με τις χωματουργικές εργασίες που εκτελέστηκαν περιμετρικά του θαλάμου, σε στάθμη χαμηλότερη του δαπέδου, αποκαλύφθηκε η θεμελίωση της δεξαμενής, όπου διαπιστώθηκαν επίσης διαρροές που προέρχονταν από το δάπεδο της δεξαμενής
 
Για τους λόγους αυτούς απαιτήθηκε η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στη μελέτη αυτή.
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 31.141,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από το πρόγραμμα ιδίων πόρων του Δήμου Αίγινας", αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το κείμενο της μελέτης.
 


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png