Οι ειδικότητες του πλοιάρχου και του μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού στο ΕΠΑΛ της Αίγινας. Θετική η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
Την προσθήκη ειδικοτήτων ναυτιλιακού τομέα σπουδών του πλοιάρχου και του μηχανικού του εμπορικού ναυτικού στο ΕΠΑΛ της Αίγινας, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας στην συνεδρίαση που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου 2021.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal, περιλαμβάνει το απόσπασμα της συνεδρίασης.
Σημειώνεται ότι πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αείμνηστου Ιωάννη Πούντου, Δημοτικού Συμβούλου Αίγινας, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 26 Νοεμβρίου 2021.
 
Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε τίτλο: "Προσθήκη τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στο 1ο ΕΠΑΛ Αίγινας". Στο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης, όπου παρατίθεται η εισήγηση του κ. Γιάννη Ζορμπά, με την ιδιότητά του ως προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 
Στην εισήγηση του κ. Ζορμπά ελήφθησαν υπόψιν σχετικές διατάξεις και έγγραφα ανάμεσα στα οποία:
  • Η από 13/05/2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με την οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη της η προσθήκη ειδικότητας Ναυτιλιακών Σπουδών στο 1ο ΕΠΑΛ Αίγινας.
  • Το υπ’ αρ. 145334/Δ4/12.11.2021 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού και ανάπτυξης ΕΕΚ & ΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023».
  • Το υπ’ αρ. πρωτ. 26853/22.11.2021 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά με θέμα: «Προσθήκη τομέα στο 1ο ΕΠΑΛ Αίγινας».
  • Η μακρά ναυτική παράδοση της Αίγινας και με την επισήμανση της ένταξης Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στο ημερήσιο ΕΠΑΛ Αίγινας, το γεγονός ότι στοχεύουμε στην αναβάθμιση του
    προγράμματος σπουδών του ΕΠΑΛ, σε συνεργασία με τον Διευθυντή κ Χρήστο Λίτο και την Διευθύντρια των ΣΕΚ κ Στέλλα Σώρρου. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται μεγάλη επαγγελματική διέξοδος στους νέους και τις νέες της Αίγινας, ειδικά από την στιγμή που δίνεται το δικαίωμα να εξελίσσονται οι απόφοιτοι Ναυτιλιακών Επαγγελματικών Λυκείων και οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ με τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων, υπό προϋποθέσεις στο βαθμό Πλοιάρχου Α’ και Μηχανικού Α’.
Η εισήγηση αφορούσε στην προσθήκη ειδικοτήτων ναυτιλιακού τομέα σπουδών:
 
1) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
Ο πλοίαρχος είναι ο κυβερνήτης του πλοίου και κύριος υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, του φορτίου και των επιβατών. Χαράζει την πορεία του πλοίου, κατευθύνει και οργανώνει την την εργασία του πληρώματος, φροντίζει για την τήρηση της τάξης, ενδιαφέρεται για την καταλληλότητα και την αποτελεσματική λειτουργία του πλοίου. Συνεργάζεται με τον μηχανικό και την ναυτιλιακή εταιρία.
 
2) Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Ο μηχανικός είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, τον υπολογισμό προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών, νερού και ανταλλακτικων του πλοίου. Εργάζεται
κυρίως στο μηχανοστάσιο, ελέγχει τις εργασίες συντήρησης, φροντίζει για τις επισκευές των μηχανών και των μηχανημάτων και συνεργάζεται με τον Πλοίαρχο και την ναυτιλιακή εταιρία.
Συνοπτικά.
 
Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλίας διευρύνει τους ορίζοντες των νέων, δίνοντας τους τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτόρευσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς, κ.α.
 
Ως Δημοτική Αρχή επιδιώκουμε στην ενίσχυση της νησιωτικότητας, προσφέροντας επιλογές σταδιοδρομίας και προοπτικές εξέλιξης στα νέα παιδιά στον τομέα της Ναυτιλίας. Έναν τομέα που καλλιεργεί την υπευθυνότητα, αξιοποιεί ηγετικές και μηχανικές δεξιότητες προσφέρει την γνώση ξένων γλωσσών( ιδιαίτερα της αγγλικής), εμπνέοντας την αγάπη και την εξοικείωση με την θάλασσα. Θεωρούμε ότι η ένταξη Σπουδών Ναυτιλιακού Τομέα Σπουδών στο ΕΠΑΛ Αίγινας θα προσδώσει στους νέους ευκαιρίες για μόρφωση, επαγγελματική αποκατάσταση, δυνατότητα επαγγελματικού προσανατολισμού, και γιατί όχι την εκπλήρωση των επαγγελματικών τους ονείρων, αναφέρει η εισήγηση.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι γνωμοδοτεί θετικά για την προσθήκη του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στο 1ο ΕΠΑΛ Αίγινας, δεδομένου ότι το ναυτικό επάγγελμα συνάδει με την τεράστια ναυτική παράδοση του τόπου μας και η πρόθεση του Δήμου είναι να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ώστε να υπάρξουν ευκαιρίες στα νέα παιδιά για να σταδιοδρομήσουν στο επάγγελμα αυτό. Ένα επάγγελμα που καλλιεργεί την υπευθυνότητα και αξιοποιεί τις ηγετικές ικανότητες, δίνοντας στους νέους ευκαιρίες για μόρφωση, επαγγελματική αποκατάσταση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Στο ηχητικό αρχείο όπου περιέχεται το 25λεπτο απόσπασμα της συνεδρίασης, παρουσιάζεται η συζήτηση του θέματος με τοποθετήσεις του κ. Φίλιππου Τζίτζη όπου αναφέρει την σχετική πρόταση που είχε κάνει το καλοκαίρι για το τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων στο ΕΠΑΛ, αλλά και την προ 30ετίας πρόταση του αείμνηστου Γεωργίου Τζίτζη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά για την ίδρυση ΤΕΙ στην Αίγινα , την τοποθέτηση του προέδρου της Κοινότητας Αίγινας κ. Παναγιώτη Κασιμάκη, ο οποίος είπε ότι πριν από 6 μήνες η Κοινότητα έκανε σχετική πρόταση στον Δήμο. Ερωτήσεις του δημοτικού συμβούλου κ. Σταμάτη Μαρμαρινού για διαδικαστικά και οικονομικά ζητήματα, ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Νίκου Πτερούδη σχετικά με το επίπεδο σπουδών και το είδος του διπλώματος που θα λαμβάνει ο απόφοιτος, την τοποθέτηση και τις διευκρινήσεις που παρείχε ο δημοτικός σύμβουλος και ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Γιώργος Σκαλτσιώτης, ερωτήσεις και διευκρινήσεις που ζήτησε ο δημοτικός σύμβουλος  κ. Παναγιώτης Κουκούλης και διευκρινήσεις του δημοτικού συμβούλου κ. Αντώνη Ντελή.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png