Συστάθηκε ομάδα εργασίας για την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

 
Με απόφαση του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά που δημοσιεύθηκε σήμερα, αποφασίζεται η σύσταση ομάδας εργασίας, για την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Υπενθυμίζεται ότι έναν μήνα πριν δόθηκε παράταση στη σύμβαση για την υπηρεσία με τίτλο "Κατάρτιση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.". Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το δημοσίευμα εδώ και ολόκληρη την πορεία του έργου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Δυστυχώς η απόφαση ξεκινά με ένα ακόμη λάθος του Δήμου Αίγινας σε δημόσιο έγγραφο, καθώς αναφέρει: "Τη συνεργασία με τον Ανάδοχο για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Κυθήρων, σύμφωνα με την παρ 2β του Άρθρου 7 της σχετικής (2) ΚΥΑ".
 
Α. Συστήνει Ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σ.Φ.Η.Ο. κατά το ά. 6 της σχετικής (2) ΚΥΑ, και ειδικότερα:
1. Τη συνεργασία με τον Ανάδοχο για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Κυθήρων (εννοεί τον Δήμο Αίγινας), σύμφωνα με την παρ 2β του Άρθρου 7 της σχετικής (2) ΚΥΑ
2. Τη υποστήριξη του Αναδόχου για την συλλογή των διαθέσιμων κειμένων, μελετών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση [1]του Σ.Φ.Η.Ο. και ιδίως των αναγραφόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 8
της σχετικής (2) ΚΥΑ.
3. Την πρόσκληση των εκπροσώπων των επαγγελματικών φορέων και των επιχειρήσεων της Περιοχής Παρέμβασης, καθώς και άλλων συλλογικών φορέων και εμπειρογνωμόνων της ηλεκτροκίνησης, και την
καταγραφή των σχετικών αναγκών και προτάσεων, ιδίως μέσω σχετικών συναντήσεων και αλληλογραφίας.
4. Την ορθή παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του Σ.Φ.Η.Ο. Β. Ορίζει μέλη της Ομάδας Εργασίας:
1. Την υπάλληλο του Δήμου Αίγινας Αγγέλα Ταλέβη κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων με βαθμό Α΄, ως συντονίστρια.
2. Την Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου Αίγινας Ξανθή Σκαλτσιώτη, ως μέλος.
3. Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας Δημήτριο Καραγιάννη, ως μέλος.
Γ. Η Ομάδα Εργασίας θα ασκεί τις εργασίες της μεταξύ άλλων και σε δημοτικά κτήρια.
Δ. Η λειτουργία της Ομάδας Εργασίας θα επιβλέπεται από τον συντονιστή αυτής και δεν προβλέπεται κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη της, τα οποία θα προσφέρουν εθελοντικά την εργασία τους.
Ε. Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από την έκδοση της παρούσας και μέχρι την ανάκλησή της.
 
Προβλέπεται καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων και συλλογικών φορέων.
 
Υπενθυμίζεται ότι ένα από τα παραδοτέα της Πράξης είναι οι "Συμμετοχικές διαδικασίες – Διαβούλευση". Το άρθρο 6 του 4380/Β/5.10.2020 που ακολουθεί δίνει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις αυτής της ομάδας εργασίας.
 

ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020 Άρθρο 6

Ομάδα Εργασίας

1.Ο Φορέας Εκπόνησης συστήνει Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σ.Φ.Η.Ο.

2.Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Φορέα Εκπόνησης και αποτελείται από μηχανικούς - υπηρεσιακά στελέχη, εξειδικευμένα στελέχη του φορέα αστικών συγκοινωνιών, εξειδικευμένα υπηρεσιακά στελέχη άλλων ειδικοτήτων ή και εξωτερικούς συνεργάτες, κατά την κρίση του Φορέα Εκπόνησης και ανάλογα με τις ανάγκες του υπό κατάρτιση Σ.Φ.Η.Ο..

3.Η γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας πραγματοποιείται με μέριμνα του Φορέα Εκπόνησης.

4.Η Ομάδα Εργασίας μεριμνά ιδίως για τα παρακάτω:

α) Την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. για την περιοχή παρέμβασης που ορίζεται από το Φορέα Εκπόνησης και όλες τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών της παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας.

β) Τη συλλογή των διαθέσιμων κειμένων, μελετών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. και ιδίως των αναγραφόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας.

γ) Τη συνεργασία με τρίτα μέρη για την εκτέλεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο., όπου αυτές απαιτούνται.

δ) Την πρόσκληση των εκπροσώπων των επαγγελματικών φορέων και των επιχειρήσεων της Περιοχής Παρέμβασης, καθώς και άλλων συλλογικών φορέων και εμπειρογνωμόνων της ηλεκτροκίνησης, και την καταγραφή των σχετικών αναγκών και προτάσεων, ιδίως μέσω σχετικών συναντήσεων και αλληλογραφίας.

ε) Την ορθή παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του Σ.Φ.Η.Ο..Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png