Αλλαγές στον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας, φέρνει το ενιαίο πρότυπο κανονισμών.


Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με τίτλο "Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού", από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο Άρθρο 1 εγκρίνεται η δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Δομή και περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας για τους Δήμους.
 
Τι αναφέρει η εισαγωγή του σχεδίου: "Ο παρών Κανονισμός Καθαριότητας έχει σκοπό οι Δήμοι της χώρας να συντάξουν τους Κανονισμούς τους με βάση ένα ενιαίο πρότυπο που θα εἰναι πλήρες όσον αφορά στις αμοιβαίες ὑυὑποχρεώσεις τοῦ Δήμου και των πολιτών, θα περιλαμβάνει τις προβλέψεις του ν. 4819|2021 (Α129) περί αποβλήτων και τοῦ ν. 4685|2020 (Α΄92), θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Ὶ 2020 -2030 και του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Στον παρόντα Κανονισμό Καθαριότητας καθορίζεται ἡ δομή και τὸ ἐλάχιστο περιεχόμενο, σύμφωνα μὲ τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 ΤΟΥ ν. 4519,2021 (Α΄129), ενώ για την κατάρτισή του ελήφθη υπόψη τὸ σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας που εκπονήθηκε από την ΕΕΤΑΑ", αναφέρει η εισαγωγή του παραρτήματος (του σχεδίου) στο οποίο περιλαμβάνονται  6 κεφάλαια και 16 άρθρα που καλύπτουν το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών στον τομέα της καθαριότητας.  Επίσης περιέχονται κείμενα που αφορούν τις αρχές και τους στόχους του κανονισμού.
 
Στο νέο σχέδιο, που βάσει των διατάξεων θα πρέπει να ακολουθήσει και ο δήμος της Αίγινας, υπεισέρχονται έννοιες και πρακτικές όπως: Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης (ΚΔΕΥ), Επαναχρησιμοποίηση, Ανάκτηση, Πράσινο Σημείο και πολλά ακόμη, που δεν περιέχονται στον υφιστάμενο Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, περιλαμβάνονται πολλές εξειδικευμένες περιπτώσεις, που αφορούν της ευθύνες των πολιτών και τον φορέων που δεν περιλαμβάνονται στο Κανονισμό του Δήμου, ενώ υπάρχουν σαφέστερες οδηγίες ανά περίπτωση.

Σε γενικές γραμμές το νέο σχέδιο προσφέρει το πλεονέκτημα ότι λαμβάνει υπόψιν του τις απαιτήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτές προκύπτουν από το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Με άλλα λόγια ο Δήμος της Αίγινας λόγω των νέων πρακτικών που υιοθετεί ή που οφείλει να υιοθετήσει, θα έπρεπε ούτως ή άλλως να τροποποιήσει τον κανονισμό που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2016.

Μπορείτε να διαβάστε το νέο ΦΕΚ εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας εδώ.
Και την προσθήκη για την Σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων για τα πρόστιμα.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png