Τη λύση της σύμβασης για τη μεταφορά του νερού με υδροφόρα πλοία αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή.

 
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε στις 31 Ιανουαρίου 2022, εκείνη η μέρα ήταν η τελευταία, που εκτελέστηκε μεταφορά νερού στο νησί με υδροφόρο πλοίο.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 25 Ιανουαρίου 2022 η Οικονομική Επιτροπή συζήτησε για το θέμα της λύσης της σύμβασης για τη μεταφορά πόσιμου νερού στην Αίγινα, με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021.
 
Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Γιάννης Ζορμπάς έθεσε υπόψιν στα μέλη της επιτροπής τα ακόλουθα:
  • Την σύμβαση "Μεταφορά πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021"
  • Το από 19/1/2022 πρακτικό Διοικητικής παραλαβής προς χρήση, της αιτούμενης παροχής του Δήμου Αίγινας σε πόσιμο νερό στην κεντρική δεξαμενή Κυψέλης Αίγινας, του έργου "Κατασκευή Υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ"
  • Έγγραφο του Τμήματος Υδραυλικών και Λιμενικών ΄Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Τροφοδοσίας πόσιμου νερού της Κεντρικής Δεξαμενής Κυψέλης Αίγινας στα πλαίσια του έργου “Κατασκευή Υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ”.
  • Έγγραφο του εργοταξιάρχη της αναδόχου εταιρείας.
  • Προφορική διαβεβαίωση του Διευθυντή Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Αναφέροντας, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, ότι: "Εξασφαλίζεται μετά τις επιτυχείς δοκιμές, ο αγωγός και ο μηχανολογικός εξοπλισμός, που υποστηρίζουν το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού, μπορούν να ανταποκριθούν σε καθημερινή βάση, στην τροφοδοσία της κεντρικής δεξαμενής της Κυψέλης Αίγινας διασφαλίζοντας έτσι την επαρκή υδροδότηση του Νησιού μας.
 
Επειδή στο άρθρο 9 της με αριθμ. πρωτ 11983/27-08-2021 και με ΑΔΑΜ. 21SYMV009124140 2021-08-27 σύμβασης "Μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021" ρητά ορίζεται : Η παρούσα σύμβαση αφορά το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία καταστεί δυνατή η υδροδότηση της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ μέσω του υπό κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού τότε η σύμβαση θα λυθεί αζημίως για το Δήμο, σε χρόνο και με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο του Δήμου.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, συνάγεται ασφαλώς το συμπέρασμα ότι έχει καταστεί δυνατή η υδροδότηση του νησιού μας μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού, προτείνεται η λύση της υπ. Αριθμ. Πρωτ 11983/27-08-2021 και με ΑΔΑΜ. 21SYMV009124140 2021-08-27 σύμβασης "Μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021", δυνάμει του άρθρου 9 αυτής".
 
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα επί 7 παρισταμένων μελών με 5 θετικές ψήφους και δυο αποχές από τη ψηφοφορία των κ. Σταμάτη Μαρμαρινού και Φίλιππου Τζίτζη, ότι εγκρίνει τη λύση της υπ. Αριθμ. Πρωτ 11983/27-08-2021 και με ΑΔΑΜ. 21SYMV009124140 2021-08-27 σύμβασης για την “Μεταφορά πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021”, κατά το εδ. β. του άρθρου 9 αυτής.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png