Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις για τον Προϋπολογισμό του 2022 και τον Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Αίγινας. Το Aegina Portal εντόπισε λάθη στα επίσημα έγγραφα των αποφάσεων. [upd]

 
Μία από τις κεντρικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν η ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2022, για την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας Οικονομικού Έτους 2022 και η έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αίγινας έτους 2022. Οι δύο αποφάσεις δημοσιεύθηκαν σήμερα. Δυστυχώς το Aegina Portal εντόπισε και πάλι λάθη στα επίσημα έγγραφα

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Για μια ακόμη φορά, τα επίσημα έγγραφα των αποφάσεων έχουν σοβαρά λάθη, καθώς αναγράφονται και στις δύο αποφάσεις λάθος τόσο οι ημερομηνίες, όσο και το όνομα του προέδρου που συγκάλεσε την ειδική αυτή συνεδρίαση. Η ειδική συνεδρίαση έγινε την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, ενώ την πρόσκληση υπογράφει ο κ. Νίκος Πτερούδης.
Αντίθετα, και στα δύο επίσημα έγγραφα των αποφάσεων που αναρτήθηκαν στην Διαύγεια αναγράφεται, ότι η συνεδρίαση έγινε στις 20 Φεβρουαρίου 2022 (είναι ημέρα Κυριακή). Επίσης αναγράφεται ότι η ειδική συνεδρίαση έγινε με πρόσκληση του "Προέδρου κ. Θεριανού Στυλιανού". Φυσικά πρόεδρος ήταν ο κ. Νίκος Πτερούδης, που υπογράφει και τα έγγραφα.
 
Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2022
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με επτά θετικές ψήφους, σε σύνολο είκοσι συμβούλων που συμμετείχαν στην συνεδρίαση τα ακόλουθα:
 
Ι.- Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2022, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2022 έχει συνοπτικά ως εξής:
Έσοδα: 36.814.421,25 €
Έξοδα: 36.805.001,53 €
Αποθεματικό: 9.419,72 €
ΙΙ.- Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπως απαιτείται, για έλεγχο.
ΙΙΙ.- Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 "πρόγραμμα Διαύγεια", πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.
 
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μούρτζης Δημήτριος, Μούρτζης Γεώργιος, Μαρμαρινός Σταμάτης, Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη, Κουκούλης Παναγιώτης, Λογοθέτης Εμμανουήλ, Λεούσης Νεκτάριος, Πούντος Νικόλαος, Τζίτζης Φίλιππος, Μεθενίτης Παντελεήμων, Ντελής Αντώνιος και Ηλίας Παναγιώτης ψήφισαν αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος.
 
Δεν υποβλήθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από δημοτική παράταξη ή Δημοτικό Σύμβουλο επί της προτεινόμενου σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου.
 
Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αίγινας έτους 2022
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με επτά θετικές ψήφους, σε σύνολο είκοσι συμβούλων που συμμετείχαν στην συνεδρίαση τα ακόλουθα:
 
Ι.- Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αίγινας έτους 2022, όπως παρουσιάζεται συνημμένα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
ΙΙ.- Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.
 
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μούρτζης Δημήτριος, Μούρτζης Γεώργιος, Μαρμαρινός Σταμάτης, Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη, Κουκούλης Παναγιώτης, Λογοθέτης Εμμανουήλ, Λεούσης Νεκτάριος, Πούντος Νικόλαος, Τζίτζης Φίλιππος, ΜεθενίτηςΠαντελεήμων, Ντελής Αντώνιος και Ηλίας Παναγιώτης ψήφισαν αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος.
 
Δεν υποβλήθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από δημοτική παράταξη ή Δημοτικό Σύμβουλο επί του θέματος.

[upd 2022-02-25] Σήμερα το απόγευμα, μετά την παρέμβαση του Aegina Portal αναρτήθηκαν νέα έγγραφα, στα οποία αναγράφονται τα σωστά στοιχεία.
 


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png