Συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αίγινας.

 
Με την απόφαση 82/2022 του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με αρμοδιότητες που αφορούν στην προετοιμασία, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αίγινας, αποτελούμενη από τους:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1. Ταλέβη Αγγέλα, Αρχιτέκτονα με βαθμό Α΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας
2. Καραγιάννη Δημήτριο, μέλος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10/23-02-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
3. Βουνισέα Κυριάκο, Υποπλοίαρχο Λ.Σ., σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2132.26/314/2021/25-02-2022 έγγραφο του Λιμεναρχείου Αίγινας
4. Χατζηαντωνίου Ευφροσύνη με αντικαταστάτη τον Διαμαντή Μιχαήλ, σύμφωνα με το υπ’αρ. 3113.10-29/16362/2022/08-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής-Τμήμα Γ΄ του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
5. Κασιμάκη Παναγιώτη, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας Ελληνική
 
Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ είναι οι εξής:
 
Στάδιο προετοιμασίας
  • Επιδίωξη της συνεργασίας του ΟΤΑ με Δίκτυο Φορέων με στόχο την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής με κατά το δυνατόν περισσότερους εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως δε με τους Φορείς Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου, όπως Συλλόγους ΑΜΕΑ, Ποδηλατιστών, Εμπορικά Επιμελητήρια κλπ.
  • Οργάνωση της συλλογής και αξιολόγησης των διαθέσιμων στοιχείων και γενικότερων πολιτικών κατευθύνσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν την περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ.
Φάση ανάπτυξης ΣΒΑΚ
  • Συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών του ΟΤΑ, του Δικτύου Φορέων, της Επιτροπής Διαβούλευσης ΣΒΑΚ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την ανάπτυξη του Σχεδίου
  • Τήρηση των σχετικών πρακτικών από τις συναντήσεις του Δικτύου Φορέων
  • Παροχή αναφορών στην ανώτερη διοίκηση του ΟΤΑ
  • Η σε καθημερινή βάση, υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών για την ανάπτυξη του Σχεδίου
  • Συντονισμός και επαφές με τους όμορους ΟΤΑ αναλόγως των σχεδιαζομένων παρεμβάσεων και της τυχόν δικής τους εμπλοκής/συμμετοχής
  • Παροχή παρατηρήσεων και σχολίων σε όλα τα ενδιάμεσα παραδοτέα και στο τελικό ΣΒΑΚ του ΟΤΑ που θα παραδοθεί από τον ανάδοχο Φάση παρακολούθησης ΣΒΑΚ
  • Συντονισμός και υποστήριξη του αναδόχου κατά την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΣΒΑΚ
  • Συντονισμός και σύνταξη εκθέσεων προόδου του ΣΒΑΚ.
 
Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας κ. Ταλέβη Αγγέλα, η οποία έχει την εποπτεία και την ευθύνη για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Οι συνεδριάσεις καθώς και η λειτουργία της Ομάδας ΣΒΑΚ θα ορίζεται από τη Συντονίστρια αυτής εντός του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου και δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση των μελών για τη συμμετοχή τους σε αυτήν.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png