Οι δαπάνες και τα πρόστιμα από τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας για το 2022. Οι περιπτώσεις και το ύψος των προστίμων.

 
Οι δαπάνες και τα πρόστιμα που αφορούν Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας για το 2022, καθορίστηκαν σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 10 Νοεμβρίου 2021, αλλά η δημοσίευση της απόφασης έγινε χθες 11 Απριλίου 2022. Το θέμα είχε "περάσει" τότε από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το ύψος της δαπάνης για τη μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση παροχής ύδρευσης να παραμείνει αμετάβλητο για το έτος 2022, δηλαδή στην τιμή των 40,00 ευρώ για απόσταση έως τρία μέτρα (άρθρο 13 παρ. 1 του ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης), τιμή που θα πρέπει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας ύδρευσης.

Τα ύψη των προστίμων που θα επιβάλλονται για παραβάσεις του Κανονισμού Ύδρευσης, όπως καθορίσθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 28/2018 (ΑΔΑ: 7ΥΨΡΩ68-Κ9Μ) και 153/2019 (ΑΔΑ: 6ΒΙΗΩ68-6Χ8) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να παραμείνουν αμετάβλητα για το έτος 2022. Ως εκ τούτου τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του Κανονισμού Ύδρευσης, έχουν αναλυτικά ως εξής:
 
Το ύψος της δαπάνης για τη μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση παροχής ύδρευσης να παραμείνει αμετάβλητο για το έτος 2022, δηλαδή στην τιμή των 40,00 ευρώ για απόσταση έως τρία μέτρα (άρθρο 13 παρ. 1 του ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης), τιμή που θα πρέπει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας ύδρευσης.
  • Παραβίαση κανονισμού, άρθρο 2 παρ. 7, ογδόντα ευρώ (80,00 €)
  • Υδροδότηση αυτοτελούς ακινήτου με περισσότερες της μιας παροχής, άρθρο 5 παρ. 3, ογδόντα ευρώ (80,00 €)
  • Σύνδεση δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το ίδιο υδρόμετρο, άρθρο 5 παρ. 5, ογδόντα ευρώ (80,00 €)
  • Παρέμβαση στο υδρόμετρο από υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για το χειρισμό του, άρθρο 5 παρ. 9, πεντακόσια ευρώ (500,00 €).
  • Κάλυψη του φρεατίου του υδρομέτρου με χώματα (μπάζα) και μη αποκάλυψή του εντός της προθεσμίας αποκατάστασης που όρισε ο Δήμος, άρθρο 7 παρ. 3, ογδόντα ευρώ (80,00 €).
  • Παραβίαση σφραγισμένης παροχής υδροδότησης που έχει διακοπεί για λόγους οφειλής ή άλλης αιτίας, άρθρο 15 παρ. 8, πεντακόσια ευρώ (500,00 €).
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ότου τροποποιηθεί ή ανακληθεί.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png