Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης Αττικής. Ποιες είναι οι θέσεις του Δήμου Αίγινας.Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τους Δήμους, όσο και για του πολίτες της Αττικής ξεκίνησε τη λειτουργία του και παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση από τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη και τον Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλη, ενώ τους στόχους και τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα δράσεων της Περιφέρειας στον τομέα της ανακύκλωσης εξειδίκευσε ο σύμβουλος της Περιφέρειας σε ζητήματα ανακύκλωσης, Α. Μαυρόπουλος.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το παρατηρητήριο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://recycleattica.gr και η πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ελεύθερη για όλους. Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι οι επιδόσεις των Δήμων της Αττικής στη Διαλογή στην Πηγή – Συνολικά, στη Διαλογή στην Πηγή – Ανακυκλώσιμα, στη Διαλογή στην Πηγή – Βιοαπόβλητα και στην ανάκτηση. Υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα για όλους τους Δήμου, τόσο για το 2021, όσο και για το πρώτο τρίμηνο, ανά μήνα του 2022.

Τα στοιχεία είναι προσωρινά και ΔΕΝ περιλαμβάνουν τις καταγεγραμμένες ποσότητες από άλλες εγκαταστάσεις πλην της ΟΕΔΑ Φυλής, οι οποίες θα προστεθούν σταδιακά μόλις είναι διαθέσιμες.

Αναφορικά με το πρώτο τρίμηνο του 2022 - ΔσΠ – Ανάκτηση 2022Για να κατανοήσουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων πρέπει να γνωρίζουμε ορισμένα βασικά πράγματα για τους δείκτες επίδοσης.
 
Βασικοί δείκτες για τη παρακολούθηση της πορείας της ανακύκλωσης είναι η Διαλογή στη Πηγή (ΔσΠ) και η Ανάκτηση. Η ΔσΠ αποτελεί το λόγο των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν χωριστά στο σημείο παραγωγής τους προς το σύνολο των παραγόμενων απορριμμάτων. Η ΔσΠ αναφέρεται σε 2 διακριτά ρεύματα, τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα βιοαπόβλητα. Η Ανάκτηση αποτελεί το λόγο των ανακτώμενων υλικών προς το σύνολο των παραγόμενων απορριμμάτων. Για λόγους απλότητας, επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι δύο βασικοί δείκτες.
 
ΔσΠ (%)= (Βάρος απορριμμάτων που συλλέχθηκαν χωριστά στο σημείο παραγωγής τους) *100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Συνολικό βάρος των παραγόμενων απορριμμάτων)
 
Ανάκτηση (%)= (Βάρος απορριμμάτων που συλλέχθηκαν χωριστά στο σημείο παραγωγής τους) *100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Συνολικό βάρος των παραγόμενων απορριμμάτων)

Σύμφωνα με το έγγραφο της επίσημης αναφοράς του παρατηρητηρίου για το 2021: Η ανακύκλωση δεν είναι απλά πόσα υλικά μεταφέρονται στη χωριστή συλλογή, παίζει μεγάλο ρόλο και η καθαρότητα τους. Για το λόγο αυτό, εξίσου σημαντική παράμετρος αξιολόγησης είναι τι ποσοστό των αποβλήτων πραγματικά ανακτώνται από τη διαλογή στην πηγή, με άλλα λόγια πόσο καθαρά είναι τα υλικά και τα βιοαπόβλητα που συλλέγουμε ξεχωριστά.

Το πρόβλημα που παραμένει σημαντικό είναι αυτό του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων υλικών (και πολύ λιγότερο των βιοαποβλήτων). Στη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων το υπόλειμμα προς διάθεση είναι της τάξης του 50%.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σημαντικά επιπρόσθετα κόστη στους Δήμους, απαξιώνει μέρος των χρήσιμων υλικών και μειώνει τα οφέλη της ανακύκλωσης. Υπό την έννοια αυτή, και με βάση και την πρόσφατη νομοθεσία για τη χρέωση του υπολείμματος των ΚΔΑΥ στους Δήμους, απαιτείται άμεσα λήψη μέτρων για μεγαλύτερη καθαρότητα των ανακυκλώσιμων.

Στην ενότητα Διαλογή στην Πηγή Βιοαπόβλητα ο Δήμος της Αίγινας βρίσκεται ανάμεσα στους 12 (τον Μάρτιο 22) Δήμους της Αττικής, για τον οποίους ή δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία ή έχουν μηδενικές επιδόσεις.
Ο επόμενος πίνακας αφορά την ενότητα Διαλογή στην πηγή - Ανακυκλώσιμα

Ενότητα - Διαλογή στην πηγή - Συνολικά
Πηγή: recycleattica.gr Όλα τα δικαιώματα ανήκουν στο Παρατήριο Ανακύκλωσης Αττικής. Η επεξεργασία έγινε για ενημερωτικούς σκοπούς.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png