Ένα βυτίο διέθεσε η Περιφέρεια Αττικής στο Δήμο Αίγινας, για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτου γεγονότος πυρκαγιάς.

 
Ένα φορτηγό με επικαθήμενο βυτίο, με το απαραίτητο προσωπικό του, διέθεσε η Περιφέρεια Αττικής στο Δήμο Αίγινας, από τις 03-06-2022 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, για την αντιμετώπιση, τυχόν έκτακτου κινδύνου πυρκαγιάς.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο της απόφασης, ο Δήμος Αίγινας αιτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής τη διάθεση ενός υδροφόρου οχήματος, για την διενέργεια περιπολίων κατά την διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου σε συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) τις μέρες που ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. αναφέρει κίνδυνο κατηγορίας 3 ή 4 ή 5 (υψηλός ή πολύ υψηλός ή κατάσταση συναγερμού) καθώς και των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν στην Περιφέρειας Αττικής

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας από τις 03-06-2022 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, όταν συνεχόμενα και διαδοχικά ο δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ διατηρηθεί για τις επόμενες ημέρες και είναι κατηγορίας τρία (3) ή τέσσερα (4) δηλαδή υψηλός ή πολύ υψηλός ή μεγαλύτερος, το ανωτέρω αίτημα παραμένει το ίδιο καθώς και αν υπάρχει άλλη ανάγκη ή οποιοσδήποτε λόγος πάντα κατόπιν αιτήματος από το Πυροσβεστικό Σώμα ή κατόπιν νέας πρόσθετης εντολής του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, ένα φορτηγό με επικαθημενο βυτίο, με τις προβλέψεις και τις τιμές που ορίζει το μητρώο, με το απαραίτητο προσωπικό του για να επέμβει, σε συνδρομή του Δήμου, στην αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) που πιθανόν να προκύψει στην περιοχή της Αίγινας (και το οποίο θα παραμείνει ενεργό για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται), όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης και μέχρι του ενδεικτικού συνολικού ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσό που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 Ε.Φ. 08072 του προϋπολογισμού 2022.
 
Την απόφαση αυτή έλαβε κατά πλειοψηφία στις 7 Ιουνίου 2022 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα ήταν η "Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση ενός φορτηγού με επικαθήμενο βυτίο με το απαραίτητο προσωπικό του, σε συνδρομή του Δήμου Αίγινας, για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) από 03.06.2022. Η Επιτροπή ενέκρινε και την δαπάνη και την πίστωση για την ανάθεση στον εργολάβο του έργου.
 
Η Επιτροπή, ανάμεσα σε άλλα και σύμφωνα με τα σύντομα πρακτικά της συνεδρίασης, έλαβε υπόψιν της ότι το με αρ. πρωτ. 505112/02-06-2022 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος με το οποίο εντέλλεται η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στην διάθεση υδροφόρων οχημάτων στο Δήμο Αίγινας, ορίζοντας και τον εργολήπτη που θα απασχοληθεί, λαμβάνοντας υπόψη του τα 621422/28-08-2020 & 182467/05-03-2021 έγγραφα του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων καθώς και την με αρ.  πρωτ.191493/09-03-2021 απάντηση.
 
Το με αριθ. πρωτ. 6801/27-05-2022 έγγραφο αίτημα του Δήμου Αίγινας με θέμα «Παραχώρηση οχήματος υπέρ του Δήμου Αίγινας» .
 
Τις προφορικές και γραπτές επικοινωνίες του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος με τη Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες εντέλει την υπηρεσία να προχωρήσει αρμοδίως στην διάθεση των απαραίτητων υδροφόρων οχημάτων από συγκεκριμένους εργολήπτες.
 
Το γεγονός ότι από τις επικίνδυνες συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς που αναμένεται να επικρατήσουν σε περιοχές της Αττικής πιθανόν να προκύψει άμεσος μεγάλος κίνδυνος για τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, τις υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής και συνεπώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσες ενέργειες για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ετοιμότητας, για όσο διαρκούν οι συνθήκες αυτές. Κατηγορία κινδύνου 3 σημαίνει ότι κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ), αναφέρει μεταξύ άλλων το έγγραφο της απόφασης.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png