Επανέρχεται η τηλεδιάσκεψη, στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

 
Επανέρχεται, μεταξύ άλλων, η τηλεδιάσκεψη στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με το Άρθρο 78 του ν. 4954, που δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουλίου 2022. Πιο συγκεκριμένα το Άρθρο 78 αναφέρει τα ακόλουθα:

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
"Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 
Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.
 
Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα".

Υπενθυμίζεται ότι ένα μήνα νωρίτερα με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών (διαβάστε αναλυτικά το άρθρο του Aegina Portal) είχε καταργηθεί το έκτακτο νομικό πλαίσιο της πανδημίας, για τον τρόπο λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους.

Ο νόμος που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 7 Ιουλίου 2022, επιφέρει και άλλες, σημαντικές, αλλαγές στην αυτοδιοίκηση, μεταξύ άλλων και στη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων και των συλλογικών οργάνων, τις οποίες το Aegina Portal θα παρουσιάσει αναλυτικά.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png