Δημοσιεύθηκε πρόσκληση του Φιλόδημος "ΙΙ" για την προμήθεια απορριμματοφόρων, 120.000 ευρώ η επιχορήγηση προς τον Δήμο Αίγινας.

 
120.000 ευρώ είναι η επιχορήγηση προς το Δήμο Αίγινας, σύμφωνα με τον πίνακα της απόφασης που δημοσιεύθηκε σήμερα, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την επιχορήγηση δήμων στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας: "H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος", με τίτλο "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού ".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σύμφωνα με την απόφαση, που υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στυλιανός Πέτσας, κατανέμετε το ποσό ύψους μέχρι 28.230.000 ευρώ από το πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" σε όλους
τους Δήμους της Χώρας με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων,  για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας "Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος" .
 
Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι Δήμοι με πληθυσμό από 10.000 έως 30.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 120.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 
Τα ποσά χρηματοδότησης αποτελούν επιχορήγηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους της απόφασης αυτής γίνεται από τους δήμους.
 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
  • Η αγορά νέων απορριμματοφόρων
  • Η αγορά νέων μηχανημάτων έργου
  • Η αγορά συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση είτε σε υπάρχοντα είτε στα, υπό προμήθεια, μηχανήματα έργου.

    Η αγορά μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου είναι επιτρεπτή, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
    Να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο-προμηθευτή πέντε(5) πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
    Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος να βεβαιώνει για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του μηχανήματος.
Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά καλύπτει ο δικαιούχος με ιδίους πόρους ή από
άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης επιχορήγησης.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png