Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού για το έργο "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας", ύψους 854.000 ευρώ.

veltiosi-prosbasis-agrotikis-gis.jpg

Δημοσιεύθηκε χθες, 19 Δεκεμβρίου 2022, η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου της κατασκευής του έργου "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας", ύψους 854.000 ευρώ. Αναλυτική παρουσίαση και το το χρονικό πλαίσιο της πορείας του έργου, μπορείτε να δείτε στο δημοσίευμα του Aegina Portal που έγινε στις 7 Δεκεμβρίου 2022, εδώ

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Αναθέτουσα αρχή, εργοδότης ή κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αίγινας και φορέας κατασκευής η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων Τ.Τ.Υ.ΝΔ. Προϊστάμενη αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου:

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά σε αγροτική οδοποιία με στόχο την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αίγινας και συγκεκριμένα στις περιοχές

1. Σφεντούρι (τσιμεντόστρωση) μήκους 929,74μ
2. Φρεάτζι - Σκοτεινή (τσιμεντόστρωση) μήκους 2.411,81μ
3. Άλωνες προς Βλυχάδα (ασφαλτικά) μήκους 420,98 και
4. Ανιτσαίου έως Λαζάρηδες (ασφαλτικά) μήκους 1.331,1μ

Οι εργασίες του έργου είναι οι παρακάτω:

− Μικροεκσκαφές για εξομάλυνση δρόμων
− Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ.
− Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (μέσου πάχους 5εκ. περίπου)
− Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ23
− Σκυροδέτηση δρόμων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
− Τοποθέτηση δομικού πλέγματος Β500c σε ορισμένα τμήματα οδών με υπόδειξη και σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
− Κατασκευή οπλισμένων τοιχίων ύψους 2μ. με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 στη θέση Σφεντούρι
− Κατασκευή δίδυμου αγωγού ομβρίων υδάτων κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Ονομ. διαμέτρου D1000 mm
− Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα
− Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο τιμολόγιο την προμέτρηση κα τον προϋπολογισμό της εγκεκριμένης μελέτης του έργου

Η βελτίωση των υφισταμένων οδών αφορά εργασίες, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστκών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις και όχι τις συνήθεις εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δρόμοι που εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και δεν θα κατασκευαστούν δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png