Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, η τροποποίηση - παράταση της προγραμματικής σύμβασης για τον παιδικό σταθμό της Χλόης.

IMG_20221006_123012-paratasi-xloi.jpg

Το θέμα της έγκρισης του σχεδίου τροποποίησης και της παράτασης της προγραμματικής σύμβασης, του έργου "Επισκευή και ανακαίνιση του Παιδικού Σταθμού Χλόης", είχε παρουσιαστεί από το Aegina Portal στις 3 Μαρτίου 2023, καθώς λίγες ημέρες αργότερα, στις 6 Μαρτίου συζητήθηκε στο  Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η απόφαση της συνεδρίασης η οποία είναι η ακόλουθη:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει ομόφωνα. 

Α. Την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης ως προς τη χρονική ισχύς και παράτασης, κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες, της από 1/3/2018
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:  "Επισκευή και ανακαίνιση του Παιδικού Σταθμού Χλόης",  του Δήμου Αίγινας, η οποία λήγει την 1/3/2023, ώστε να λήγει την 1/3/2025. 

Β. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 1/3/2018 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 1/3/2018 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση. 

Η έγκριση της παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας.

Η απόφαση για την έγκριση της παράτασης της χρονικής ισχύος της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση του έργου: "Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης", είχε αποφασιστεί ομόφωνα στη συνεδρίαση της 13η Φεβρουαρίου 2023.

Ακολουθεί η απόφαση:

Ι. Εγκρίνει την παράταση κατά 24 μήνες της χρονικής ισχύος της από 1/3/2018 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας, για την εκτέλεση του έργου: "Επισκευή και Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης", η οποία λήγει την 1/3/2023, ώστε να λήγει την 1/3/2025.
ΙΙ. Εγκρίνει, αντίστοιχα, την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 1/3/2018 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 1/3/2018 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png