Το Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική" καλεί τον Δήμο Αίγινας και την Περιφέρεια Αττικής, σε υποβολή προτάσεων ύψους 7.000.000 ευρώ, για την ολοκλήρωση υποδομών δικτύων ύδρευσης.

proskilis-diktiou-ydrefseis.jpg

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική" καλεί τον Δήμο Αίγινας και την Περιφέρεια Αττικής, κύριο και φορέα λειτουργίας και δικαιούχο της πράξης του υποθαλάσσιου αγωγού αντίστοιχα, σε υποβολή προτάσεων ύψους 7.000.000 ευρώ για την ολοκλήρωση υποδομών δικτύων ύδρευσης. Πιο συγκεκριμένα, με πρόσκληση που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Περιφερειάρχης Αττικής καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους: 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Περιφέρεια Αττικής
, δικαιούχο της πράξης με τίτλο: "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ" ME Κωδικό ΟΠΣ 5052105 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» για την ολοκλήρωση της πράξης.

Δήμος Αίγινας Νομού Αττικής, κύριο και φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης με τίτλο:  "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ"   με Κωδικό ΟΠΣ 5052105 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» για την ολοκλήρωση της πράξης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του/ων προγράμματος "Αττική", του Ταμείου ΕΤΠΑ στη Δράση: 2.5.1.1- Ολοκλήρωση υποδομών δικτύων ύδρευσης σε περιοχές νησιωτικές, καθώς και σε περιοχές με περιορισμένους ή/και χαμηλής ποιότητας υδάτινους πόρους της Περιφέρειας Αττικής – Τμηματοποιημένα Έργα.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης: 

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων υποδομών σε νησιώτικες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και περιοχές στις οποίες αποδεδειγμένα υπάρχουν προβλήματα ποιότητας και επάρκειας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, με στόχο την αποκατάσταση της ποιότητας και της επάρκειας πόσιμου νερού. 

Η εξασφάλιση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αποτελεί ανελαστική υποχρέωση της χώρας έναντι της Ε.Ε. σε συνέχεια της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 της 6ης Οκτωβρίου 2015. 

Η παρούσα δράση αφορά στην ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων του «ΠΕΠ Αττική 2014-2020», τα οποία αφορούν υποδομές ύδρευσης (αγωγούς, δίκτυα, ΜΕΝ, αφαλατώσεις, κλπ), που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και δύναται να αποτελέσουν έργα τμηματοποιημένα (phasing), όπως το έργο : "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ" – MIS 5052105.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png