Τη διακήρυξη δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού αγοράς ακινήτου, για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στο Δήμο Αίγινας ενέκρινε ο ΕΔΣΝΑ.

DSC_0067-edsna-apofasi-meva.JPG

Τον Οκτώβριο του 2022 το Aegina Portal είχε κάνει μία αναλυτική παρουσίαση του ζητήματος, σχετικά με τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στο Δήμο Αίγινας. Τότε είχε παρουσιάσει τη πρώτη εικόνα για το θέμα της ΜΕΒΑ στην Αίγινα, ενδεχομένως στο πλαίσιο μίας διαδημοτικήw συνεργασίας, με φόντο την σχετική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2023 και το απόσπασμα των πρακτικών δημοσιεύθηκε στις 12 Απριλίου 2023, συζητήθηκε η έγκριση σχεδίου, για τη διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού αγοράς ακινήτου, για τη δημιουργία της μονάδας στην Αίγινα. Αντίστοιχα, στο δίκτυο περιλαμβάνονται και ο Δήμος Αχαρνών, Σαλαμίνας και Τροιζηνίας.

Με την δε άνω σχετ. β', Απόφαση, εγκρίθηκε η ανάθεση εντολής κατάρτισης σχετικού σχεδίου διακήρυξης δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού αγοράς ακινήτου στους άνω 4 Δήμους Αχαρνών, Αίγινας, Σαλαμίνας και Τροιζηνίας (το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων των Δήμων Μεθάνων - Τροιζηνίας και Πόρου), εμβαδού τουλάχιστον 15.000 τ.μ., 10.000 τ.μ., 12.000 τ.μ. και 10.000 τ.μ., αντίστοιχα, και κειμένων, εντός των διοικητικών ορίων των ανωτέρω Δήμων.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 227 του ν. 4555/2018, ο ΕΔΣΝΑ είναι αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για την παρακολούθηση και εξειδίκευση της υλοποίησης των στόχων και των δράσεων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ), την προετοιμασία των έργων και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, καθώς και την υλοποίηση δράσεων για την επεξεργασία αποβλήτων της περιοχής ευθύνης του, σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ και την υποβολή αιτήσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα για χρηματοδότηση, ως τελικός δικαιούχος, της κατασκευής και λειτουργίας των σχετικών υποδομών τελικής διάθεσης και επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ-ΜΕΒΑ).

Η εισήγηση αφορούσε τα ακόλουθα:

1.Την διακήρυξη δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού αγοράς ακινήτων, για τη δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, στους Δήμους Αχαρνών, Αίγινας, Σαλαμίνας και Τροιζηνίας (το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων των Δήμων Μεθάνων-Τροιζηνίας και Πόρου), εμβαδού τουλάχιστον 15.000 τ.μ., 10.000 τ.μ., 12.000 τ.μ. και 10.000 τ.μ., αντίστοιχα, και κειμένων εντός των διοικητικών ορίων των ανωτέρω Δήμων.

2. Την έγκριση των συνημμένων 4 σχεδίων διακήρυξης δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού αγοράς ακινήτων, για τη δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, στους ανωτέρω Δήμους Αχαρνών, Αίγινας, Σαλαμίνας και Τροιζηνίας.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε ομόφωνα ότι:

1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου.
2. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Ανακύκλωσης.
3. Εγκρίνει την διακήρυξη δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού αγοράς ακινήτων, για τη δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, στους Δήμους Αχαρνών, Αίγινας, Σαλαμίνας και Τροιζηνίας (το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων των Δήμων Μεθάνων-Τροιζηνίας και Πόρου), εμβαδού τουλάχιστον 15.000 τ.μ., 10.000 τ.μ., 12.000 τ.μ. και 10.000 τ.μ., αντίστοιχα, και κειμένων εντός των διοικητικών ορίων των ανωτέρω Δήμων.
4. Την έγκριση των συνημμένων 4 σχεδίων διακήρυξης δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού αγοράς ακινήτων, για τη δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, στους ανωτέρω Δήμους Αχαρνών, Αίγινας, Σαλαμίνας και Τροιζηνίας.
5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png