Σε διαγωνιστική διαδικασία το έργο: "Αναβάθμιση Περιβάλλοντος Χώρου και Φωτισμός Ανάδειξης Ναού Αφαίας στην Αίγινα". Δημοσιεύθηκε σήμερα η προκήρυξη.

afaia-giagonismos-anadeiksis.jpg
Με κύριο του έργου το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και αναθέτουσα αρχή την Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, δημοσιεύθηκε σήμερα, η προκήρυξη για το έργο: "Αναβάθμιση Περιβάλλοντος Χώρου και Φωτισμός Ανάδειξης Ναού Αφαίας στην Αίγινα", εκτιμώμενης συνολικής αξία: 1.209.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24% ).

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 29/05/2023, ενώ ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 30/05/2023.

Σύντομη περιγραφή του έργου.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και στον φωτισμό ανάδειξης του ναού της Αφαίας στην Αίγινα με στόχο την βελτίωση της επισκεψιμότητας του μνημείου και παράλληλα την ανάδειξή του. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται συνοπτικά, οι ακόλουθες επεμβάσεις:

- Αναδιαμόρφωση της εισόδου – κατασκευή νέου φυλακίου.
- Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων.
- Διαμόρφωση διαδρομών περιήγησης.
- Διαμόρφωση χώρων στάσης και θέασης.
- Βελτίωση όψεων Μουσείου.
-Τροποποίηση χώρων υγιεινής και προσθήκη W.C. για ΑμΕεΑ
- Εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης
- Εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης χώρων υγιεινής
- Εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
- Εγκατάσταση πυρόσβεσης
- Εγκατάσταση τηλεφώνων, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και κλιματισμού φυλακίου
- Εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU.6.2. και έχει ενταχθεί ως Υποέργο 1 του έργου «SUB. 1.2.8: Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και φωτισμός ανάδειξης ναού Αφαίας στην Αίγινα» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5201683 (ενάριθμος έργου 2023ΤA01400018), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19091/7.2.2023 (ΑΔΑ: 6ΟΗΡΗ-Ω04) Απόφαση του Υπ. Οικονομικών-Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, για την ένταξη του έργου.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png