Θετική γνώμη εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναβάθμιση του "Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αίγινας" σε "Πυροσβεστική Υπηρεσία Αίγινας".

pirosvestikos-stathmos-aeginas-00.JPG

Η έκφραση γνώμης για την αναβάθμιση του "Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αίγινας", σε "Πυροσβεστική Υπηρεσία Αίγινας", συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Μαρτίου 2023, η απόφαση του οποίου δημοσιεύθηκε σήμερα.  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η έγγραφη εισήγηση του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει τα ακόλουθα:


Ο μόνιμος πληθυσμός της νήσου Αίγινας, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ανέρχεται περίπου στους 15.000 κατοίκους. Σε αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι κάτοικοι που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί, είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω μη απογραφής, οι οποίοι δεν έχουν μεταφέρει τα πολιτικά τους δικαιώματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκτόξευση του συνολικού πληθυσμού σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό απ’ ό,τι έχει αποτυπωθεί στην τελευταία απογραφή.

Επιπλέον η επιβατική κίνηση προς τη νήσο Αίγινα, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 ανήλθε σε 429.069 επιβάτες και 85.011 Ι.Χ.Ε. Ειδικότερα για το χρονικό διάστημα της αντιπυρικής περιόδου ήτοι 01-05-2021 έως και 31-10-2021 ανήλθε σε 336.431 επιβάτες και 64.491 Ι.Χ.Ε. Τέλος για το χρονικό διάστημα από 04-03-2022 έως και 07-03- 2022 ανήλθε σε 10.266 επιβάτες και 1.745 Ι.Χ.Ε. και για το χρονικό διάστημα από 25-03- 2022 έως και 27-03-2022 ανήλθε σε 8.881 επιβάτες και 1.051 Ι.Χ.Ε. Σημειωτέο τα νούμερα αυτά αφορούν σε χρονική περίοδο που υπήρχαν αυστηροί περιορισμοί στην επιβατική κίνηση λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Τα περιστατικά για το οποία κλήθηκε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και ανταποκρίθηκε, ανήλθαν σε 192 για το έτος 2021, συμπεριλαμβανομένων και όσων προέκυψαν στο Δήμο Αγκιστρίου, η κάλυψη του οποίου υπάγεται στο Π.Κ. Αίγινας, παρά το γεγονός ότι αφορά έναν ξεχωριστό γεωγραφικό χώρο με μόνιμο πληθυσμό 1.142 κατοίκους σύμφωνα με τα δεδομένα τη απογραφής του έτους 2011. Οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψιν αυτή την παράμετρο, διότι ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Αγκιστρίου προστίθεται στον πληθυσμό του Δήμου Αίγινας και το Π.Κ. είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των
πολιτών, καθώς και του φυσικού πλούτου και για το Δήμο Αγκιστρίου, ο οποίος αποτελεί το νησί με το μεγαλύτερο ποσοστό δασοκάλυψης πανελλαδικά (96%).Επιπροσθέτως η νήσος Αίγινα δεν έχει ακτοπλοϊκή  σύνδεση με το Πειραιά επί 24ώρου βάσης.

Σε ακόμη δυσμενέστερη θέση βρίσκεται ο Δήμος Αγκιστρίου. Ως αποτέλεσμα αυτού είναι η δυσχερής άμεση μετάβαση από τον Πειραιά στην Αίγινα ή το Αγκίστρι για παροχή βοήθειας σε περίπτωση εκδήλωσης μεγάλης πυρκαγιάς ή πολλαπλών εμπρησμών σε διαφορετικά σημεία. 

Ακόμη δυσχερέστερη θα είναι η περίπτωση κατά την οποία προκύψει ενδεχόμενο ταυτόχρονης πυρκαγιάς και στα δύο νησιά. Επίσης είναι γνωστό ότι τα εναέρια μέσα δεν δρουν μετά τη δύση του ηλίου και πριν την ανατολή του, καθώς και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δυσμενείς από άποψη έντασης αέρα, φαινόμενο το οποίο λόγω της κλιματικής κρίσης έχει ενταθεί, όπως διαπιστώνεται και για τις έντονες περιόδους ξηρασίας.

Όλα τα ανωτέρω: α) δύο ξεχωριστοί γεωγραφικοί χώροι, β) πολύ μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού (μόνιμοι κάτοικοι, παραθεριστές και επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους), γ) έλλειψη υποδομών, δ) έλλειψη 24ωρης ακτοπλοϊκής σύνδεσης, ε) τεράστιο ποσοστό δασοκάλυψης, δύνανται να δημιουργήσουν εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Εν συνεχεία όλων των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητο να εξεταστεί από όλους τους αρμόδιους φορείς, ήτοι Ηγεσία Π.Σ., Περιφέρεια Αττικής, αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Εσωτερικών, η αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αίγινας σε Πυροσβεστική Υπηρεσία και την απευθείας υπαγωγή της στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά. Τούτο κρίνεται ως αναγκαίο για την απόκτηση διοικητικής αυτοτέλειας με απώτερο σκοπό τη γρήγορη και ευέλικτη διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν καθημερινά και την αποφυγή γραφειοκρατίας για την καλύτερη και ταχύτερη
δυνατή λειτουργία της υπηρεσίας.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τους:

  • την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2441/22-2-2023 εισήγηση του κ. Δημάρχου.
  • τις διατάξεις του Ν.3852/10 και του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
  • τη σύμφωνη γνώμη του του προϊσταμένου του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας, Αντιπύραρχου κ. Σουλιώτη Γεώργιου, ο οποίος παρευρίσκετο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Γραφείου Δημάρχου.
  • τις τοποθετήσεις, απόψεις και επισημάνσεις των μελών του Συμβουλίου οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι:

Ι. Διαπιστώνει την αναγκαιότητα μετατροπής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αίγινας σε Πυροσβεστική Υπηρεσία (Σταθμός Γ΄ τάξης τουλάχιστον) και την απευθείας υπαγωγή της στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά. Στο πλαίσιο αυτό καλεί τους αρμόδιους φορείς, ήτοι την Ηγεσία Π.Σ., την Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης &Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την ικανοποίηση του αιτήματος. Η διοικητική αυτοτέλεια που θα επιτευχθεί εκτιμάται βάσιμα ότι θα συμβάλει στην αναβάθμιση της Υπηρεσίας, στην ενίσχυση της επιχειρησιακής της ικανότητας, στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων (ανθρώπινων και υλικών) καθώς και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της. Στόχος όλων παραμένει η γρήγορη και ευέλικτη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται της εν λόγω Υπηρεσίας σε τοπικό επίπεδο καθώς και η εγκαθίδρυση αισθήματος ασφάλειας στους δημότες μας.

ΙΙ. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για τις ενέργειές του για την περαίωση της παρούσας.

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png