Περί καθορισμού τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων προβολής στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων για τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023. 

dimos-aeginas-dimotiko-simvoulio.jpg

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ. 12/2023 πρακτικό της κατεπείγουσας – διά περιφοράς – συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας., με θέμα: "Περί καθορισμού τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων προβολής στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων για τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Επισημαίνεται ότι η παρούσα κατεπείγουσα συνεδρίαση λαμβάνει χώρα δια περιφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4365/2019, το οποίο συμπλήρωσε την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ορίζει τα εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»

Εν προκειμένω τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν ότι η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα προκειμένου να διατεθούν άμεσα χώροι στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική προβολή τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το από 5 Μαΐου 2023 πρακτικό που συντάχθηκε αρμοδίως και αφορά τον καθορισμό τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 και το οποίο έχει ως ακολούθως:

Σήμερα την 04η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου, κ. Ζορμπά Ιωάννη, έγινε στο δημοτικό κατάστημα Αίγινας σύσκεψη με θέμα την κατανομή των κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για την προβολή των συνδυασμών των υποψηφίων καθώς και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37510/02-05-2023 εγκύκλιο (αρ. 511) της Δ/νσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΚΥ146ΜΤΛ6-91Γ) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8481/10-02-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΙ5Ξ46ΜΤΛ6-ΞΝ6) της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη σύσκεψη αυτή παραστάθηκαν ο Δήμαρχος κ. Ζορμπάς Ιωάννης και οι παρακάτω εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων/συνασπισμών πολιτικών κομμάτων:

 • Παναγιώτης Κασιμάκης, Πρόεδρος Τοπικής Οργάνωσης: του κόμματος «Νέα Δημοκρατία».
 • Παναγιώτης Πατσακιός, εκπρόσωπος του κόμματος: «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Προοδευτική Συμμαχία».
 • Μωρόγιαννης Κων/νος, εκπρόσωπος του κόμματος: «Ελεύθεροι Ξανά».
 • Δήμητρα Στάθη, εκπρόσωπος του κόμματος: «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ».
 • Ευαγγελία Λυκούρη, εκπρόσωπος του κόμματος: «Κοινοβουλευτικού Κόμματος Ελλάδος».
 • Θεμιστοκλής Αργυράκης, εκπρόσωπος του κόμματος: «ΜΕΡΑ25».
 • Βασίλειος Μόσχου, εκπρόσωπος του κόμματος:, εκπρόσωπος του κόμματος: «Ελληνική Λύση».
Κατά την έναρξη της σύσκεψης αναγνώστηκαν από τον πρακτικογράφο και συμφωνήθηκε να γίνουν σεβαστά τα εξής:

Η προβολή των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων στους χώρους που διατίθενται γίνεται μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια που έχουν κατασκευάσει οι δήμοι ή σε προσωρινά και κινητά που κατασκευάζονται και τοποθετούνται με δαπάνες των συνδυασμών.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η τοποθέτηση από τους συνδυασμούς, καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2Χ2Χ2 μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα μέτρα. Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών συσκευών.

Με τον ίδιο τρόπο διατίθενται τα σταθερά πλαίσια της εμπορικής διαφήμισης που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους.

 • Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό ή αεροπανό ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους
 • Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον.
 • Ομοίως απαγορεύεται η ρίψη διαφημιστικών φυλλαδίων προς αποφυγήν της ρύπανσης και της απόφραξης των φρεατίων.
 • Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων.
 • Οι συνδυασμοί καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν.
 • Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν οι συνδυασμοί, πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους, μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα των εκλογών.
Κατόπιν διαλόγου η προτεινόμενη κατανομή χώρων για προεκλογική προβολή κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της πρωτεύουσας του νησιού έχει ως εξής:

Ο κ. Κασιμάκης εισηγήθηκε, για λογαριασμό του κόμματος «Νέα Δημοκρατία», την κατάληψη του χώρου έναντι του περιπτέρου και του καφέ «MIRALICE».
Ο κ. Πατσακιός εισηγήθηκε, για λογαριασμό του κόμματος «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Προοδευτική Συμμαχία», την κατάληψη του χώρου έναντι των καταστημάτων «PIZZA VENUS» και «DAVINCI».
H κ. Στάθη εισηγήθηκε, για λογαριασμό του κόμματος «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ», την κατάληψη του χώρου έναντι του καφέ «Παναγάκης».
Η κ. Λυκούρη εισηγήθηκε για λογαριασμό του κόμματος «ΚΚΕ», την κατάληψη του χώρου δεξιά του Συνεταιρισμού.
Ο κ. Μόσχου εισηγήθηκε, για λογαριασμό για λογαριασμό του κόμματος «Ελληνική Λύση», την κατάληψη του χώρου έναντι του καφέ «ΤROPICS».
Ο κ. Αργυράκης εισηγήθηκε, για λογαριασμό για λογαριασμό του κόμματος «ΜΕΡΑ25», την κατάληψη του χώρου έναντι του καφέ «Πάντα Ρει».
Ο κ. Μωρόγιαννης εισηγήθηκε, για λογαριασμό του κινήματος «Ελεύθεροι Ξανά», την κατάληψη του χώρου έναντι της τράπεζας «Alpha Bank».

Επιπροσθέτως ο κ. Πατσακιός ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι για λογαριασμό του κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία», θα τοποθετηθούν κινητά πλαίσια – stands –και στις Δημοτικές Κοινότητες του νησιού. Ειδικότερα, η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί:  Στη Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης έμπροσθεν του κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας, στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέως έμπροσθεν του δημοτικού parking Σουβάλας, στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού έναντι του κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας, στη Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας έναντι του καφέ «Λιοτρίβι».

Παρομοίως ο κ. Αργυράκης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι για λογαριασμό του κόμματος «ΜΕΡΑ25», θα τοποθετηθεί κινητό πλαίσιο – stand – στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέως έμπροσθεν του δημοτικού parking Σουβάλας.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

-την με αρ. πρωτ. 37510/02-05-2023 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΚΥ146ΜΤΛ6-91Γ) της Δ/νσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.
-την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8481/10-02-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΙ5Ξ46ΜΤΛ6-ΞΝ6) -το από 05 Μαΐου 2023 πρακτικό που συντάχθηκε αρμοδίως

Αποφασίζει ομόφωνα:  Εγκρίνει το από 05 Μαΐου 2023 πρακτικό που συντάχθηκε και υπογράφεται από τον κ. Δήμαρχο και τους εκπροσώπους των κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και σχετίζεται με τον καθορισμό τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 75/2023


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png