Με 2.500.000 ευρώ, εγκρίθηκε η υπαγωγή του Δήμου Αίγινας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, για την αντικατάσταση του Δικτύου Ύδρευσης.

IMG_20220301_105729-paroysiasi.jpg

Με απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, εγκρίνεται η υπαγωγή  των ωφελούμενων φορέων στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 "Πράσινη Μετάβαση" Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ο Δήμος Αίγινας εντάσσεται με το ποσό των 2.500.000 ευρώ προ ΦΠΑ για την αντικατάσταση του Δικτύου Ύδρευσης. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αίγινας. Η ένταξη του έργου γίνεται με σημαντικά χαμηλότερο ποσό από την δαπάνη που έχει προσυπολογιστεί στην πρόταση.

Αναφορικά με το τελικό ύψος της χρηματοδότησης και παρά το γεγονός ότι ο Δήμος της Αίγινας ανέμενε την πλήρη χρηματοδότησή της πρότασης, δηλαδή του ποσού των 6.162.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τους 105 ωφελούμενους φορείς που υπάγει η απόφαση του υπουργείου, οι υψηλότερες χρηματοδοτήσεις βρίσκονταν ανάμεσα στα 3.500.000 έως 4.500.000 ευρώ. Επίσης, από μία σύντομη ανάγνωση, δεν φαίνεται να υπάρξει άμεση σχέση ανάμεσα στο ύψος της χρηματοδότησης και στο μέγεθος του δήμου. 

 Η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αίγινας» περιλαμβάνει δύο υποέργα και αφορά στην αντικατάσταση των αγωγών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Αίγινας καθώς επίσης και της περιοχής του Μαραθώνα.

Ειδικότερα, το υποέργο 1 «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αίγινας» προϋπολογισμού 6.162.800,00€ (με τον ΦΠΑ) αφορά στην αντικατάσταση του συνόλου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού και στην προσθήκη συσκευών ελέγχου του δικτύου (φρεάτια ελέγχου πίεσης, εξαερισμού, εκκένωσης, διακλάδωση).

Οι αγωγοί του εσωτερικού υδραγωγείου θα τοποθετηθούν εντός των υφιστάμενων οδών του ρυμοτομικού σχεδίου. Η τοποθέτηση των αγωγών στα όρια των οδών εξασφαλίζει την εύκολη επιθεώρηση και συντήρηση του κατά την φάση της λειτουργίας του έργου.

Στην κεφαλή κάθε υποδικτύου κατασκευάζεται φρεάτιο ελέγχου πιέσεως μέσω του οποίου ελέγχεται το ανώτατο όριο των πιέσεων στο δίκτυο κατάντι εξασφαλίζοντας τη μη εμφάνιση υπερπιέσεων στους καταναλωτές. Για την λειτουργία των αγωγών του εσωτερικού δικτύου είναι απαραίτητη η κατασκευή των συνοδών φρεατίων εξαερισμού και εκκένωσης. Τα φρεάτια εξαερισμού τοποθετούνται κυρίως στα υψηλά σημεία των αγωγών. Για την εκκένωση των αγωγών τοποθετούνται φρεάτια εκκένωσης στα χαμηλά σημεία της χάραξης. Τα ύδατα της εκκένωσης των αγωγών θα οδηγούνται σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων. Στο εσωτερικό δίκτυο προβλέπεται επίσης η κατασκευή φρεατίων δικλείδων σε κόμβους διασταύρωσης του κυρίως και δευτερευόντως δικτύου καθώς επίσης και η τοποθέτηση δικλείδων απομόνωσης με ειδικό χυτοσιδηρό τεμάχιο σε επιλεγμένες θέσεις του τριτεύοντος δικτύου διανομής.

Κατά μήκος της χάραξης του δικτύου, οι αγωγοί διασταυρώνονται με ρέματα. Η λύση που επιλέχτηκε για την διάβαση των ρεμάτων είναι η διέλευση του αγωγού από το τεχνικό μέσω εγκιβωτισμού σε σκυρόδεμα.Οι επιφάνειες που χρειάζεται να αποκατασταθούν είναι στην πλειοψηφία τους ασφαλτόδρομοι. Ορισμένοι αγωγοί διέρχονται επίσης από τσιμεντοστρωμένες επιφάνειες ή χωματόδρομους. Οι επιφάνειες αυτές θα αποκατασταθούν στην πρότερη μορφή τους, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο υλικό επίστρωσης, όσο αυτό είναι δυνατόν.

Το υποέργο 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» προϋπολογισμού 260.400,00€ αφορά στην επίβλεψη των εργασιών του υποέργου 1, από αρχαιολόγο για τυχόν αποκάλυψη αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση παρουσίας αρχαιοτήτων θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί ο τρόπος συνέχισης των εργασιών, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων του ΥΠΠΟΑ συνολικό μήκος δικτύου: 11,5 km.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο της δράσης, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας όπου απαιτείται, θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τιθέμενου χρονοδιαγράμματος. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης έχει οριστεί ο Δεκέμβριος 2024.

Η συγγραφή του τεχνικού δελτίου για τη μελέτη έγινε τον Αύγουστο του 2019, και ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του κ. Δημήτρη Μούρτζη και του κ. Γιάννη Ζορμπά. Η πρώτη συζήτηση εκείνης της μελέτης είχε γίνει στην Οικονομική Επιτροπή στις 1 Μαρτίου 2022.

Η έγκριση της μελέτης και η υποβολής της πρότασης προϋπολογισμού 6.162.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) έγινε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Σεπτεμβρίου 2022. 

Η μελέτη αυτή επικαιροποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, σε δια περιφοράς συνεδρίαση, οπότε και προστέθηκε το Υποέργο 2: "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες".


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png