Συμβασιοποιήθηκε το έργο "Τοποθέτηση αγωγών ομβρίων υδάτων στο δήμο Αίγινας". Οι εργασίες που θα γίνουν στους Αγ. Ασωμάτους και στην Καβουρόπετρα.

DSC_0040-omvrion-4.JPG

Την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 συμβασιοποιήθηκε το έργο "Τοποθέτηση αγωγών ομβρίων υδάτων στο δήμο Αίγινας". Το αντικείμενο της σύμβασης είναι του τομέα Ύδρευσης - Αποχέτευσης, συνολικού ύψους 74.400 ευρώ.
 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πρόκειται για δύο έργα που  αφορούν τη κατασκευή ενός νέου αγωγού απομάκρυνσης ομβρίων υδάτων και την επισκευή υφιστάμενης οδού η οποία εμφανίζει στάσιμα ύδατα λόγω ανεπαρκούς εγκάρσιας κλίσης και προς απορροή ομβρίων υδάτων.

1) Η κατασκευή του νέου αγωγού θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή των Αγίων Ασωμάτων στην οδών Αγ. Στυλιανού / Λαμπαδαρίου.
2) Η διάστρωση ασφαλτικού και επισκευή λανθασμένων εγκάρσιων και διαμήκων κλίσεων θα πραγματοποιηθεί στην οδό Καβουρόπετρας - Κυψέλης πλησίον στα καρνάγια.

1. Στην περιοχή Αγ. Ασωμάτων στην οδό Αγ. Στυλιανού Λαμπαδαρίου

 • Εκσκαφές τάφρων
 • Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου
 • Επίχωση τάφρων με θραυστό λατομείου
 • Προμήθεια, μεταφορά στη Θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση σωλήνων νο Σ41 Φ315
 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών, Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,0 m
 • Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής στις θέσεις όπου εμφανίζονται στάσιμα ύδατα
 • Αποκατάσταση οδού με σκυρόδεμα και πλέγμα ΤΙ 31
 • Κατασκευή τάφρου οπλισμένου σκυροδέματος για την εκβολή του νέου αγωγού και κάλυψή της με εσχάρες απορροής όμβριων για εξασφάλιση πρόσβασης

2. Στην οδό Καβουρόπετρας -Κυψέλη πλησίον στα καρνάγια

 • Φρεζάρισμα ασφαλτοστρωμένης οδού στο ρεύμα προς Αίγινα
 • Διαμόρφωση δεξιάς πλευράς οδού (ρεύμα προς Σουβάλα) σε πλάτος Η1,50μ εξωτερικά της ασφαλτοστρωσης με σκυροδέτηση έως την περίφραξη του καρνάγιου ώστε να επιτευχθεί ανύψωση τελικής στάθμης
 • Κατασκευή επάλληλων ισοπεδωτικών στρώσεων από ασφαλτικό για πλήρωση - ανύψωση του ρεύματος προς Σουβάλα το οποίο βρίσκεται υψομετρικά χαμηλότερα από το επιθυμητό , προκειμένου να σταματήσει η ύπαρξη στάσιμων υδάτων και να επιτευχθεί η απαραίτητη εγκάρσια κλίση απορροής στην οδό
 • Ασφαλτική επάλειψη οδού
 • Διάστρωση νέου ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας στο σύνολο του πλάτους της οδού και σε συνολικό μήκος - 200μ
Στον ανάδοχο ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου αντί του συνολικού ποσού των 72.187, 82 ευρώ, από τα οποία 7.511,83 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 3,0% επί των τιμών των εργασιών, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της μελέτης. Η δαπάνη του έργου προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.

Η διάρκεια της σύμβασης  που αφορά στην συνολική προθεσμία για την περάτωση του έργου καθορίζεται σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png