Μετά το ΠΕ.ΣΥ. Αττικής εγκρίθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας η 2η τροποποίηση της παράτασης της σύμβασης για τον υποθαλάσσιο αγωγό.

DSC_0077-agogos-00.JPG

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2023, συζητήθηκε το θέμα της έγκρισης σύναψης όρων της 2ης τροποποίησης - παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας, για τον υποθαλάσσιο αγωγό. Αντίστοιχα, η σύμβαση είχε εγκριθεί από το ΠΕ.ΣΥ. Αττικής, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2023

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν, ήταν εάν η παράταση που αφορά την 36μηνη περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης του αγωγού, η οποία στην δεύτερη τροποποίηση μετατίθεται έως την 08-07-2026, είναι σωστή ή λανθασμένη. Κι αυτό γιατί το στοιχείο που ήταν γνωστό μέχρι τώρα, είναι ότι αυτή η περίοδος ξεκίνησε μετά την διοικητική παραλαβή προς χρήση, που έγινε στις 19 Ιανουαρίου 2022, κάτι που άλλωστε είναι σωστό. Μπορείτε να διαβάσετε ένα αναλυτικό δημοσίευμα του Aegina Portal για όλα τα ζητήματα που αφορούν την διοικητική παραλαβή του έργου, μέσα από το τεύχος 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου.

Στον πίνακα που ακολουθεί και το Aegina Portal είχε δημοσιεύσει στις 14 Ιουνίου 2023, καθώς αποτελεί μέρος της 2ης τροποποίησης, παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα του έργου. Παρουσιάζεται, επίσης, η 1η τροποποίηση - παράταση στο πλαίσιο του 1 έως 98 μηνών. Το δεύτερο τμήμα παρουσιάζει την περίοδο συντήρησης του έργου η οποία είναι τριετής. Σε αυτή προστίθενται και 6 μήνες για διαδικαστικούς λόγους, δηλαδή μέχρι την 30.12.2026.

screenshot.569.png

Η απόφαση βασίστηκε στο από 27/5/2023/22ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Το Aegina Portal προκειμένου να επιβεβαιώσει το ορθό των 36 μηνών, επικοινώνησε τόσο με τον κ. Παναγιώτη Χατζηπέρο, όσο και την κ. Βασιλική Θεοδωρακοπούλου - Μπόγρη, και οι δύο μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της Σύμβασης και πρώην αντιπεριφερειάρχες, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Ακολούθως επικοινώνησε με τον νέο αντιπεριφερειάρχη κ. Σταύρο Βοϊδονικόλα, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το 36μηνο ισχύει όπως περιγράφεται στην 2η τροποποίηση και αφορά στην συντήρηση του αγωγού.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας δεν είχε λάβει γνώση για το 22ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, η συνεδρίαση της οποίας είχε γίνει 27/5/2023 και από τότε είχαν μεσολαβήσει δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας και πολύ περισσότερες της Οικονομικής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι η 1η τροποποίηση της σύμβασης είχε συζητηθεί στο ΠΕ.ΣΥ. Αττικής στις 25/7/2019 και ο πίνακας που ακολουθεί είναι το χρονοδιάγραμμα του έργου, όπως ακριβώς είχε οριστεί σε εκείνη την 1η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.

screenshot.607.jpg
Συμπληρωματικά, για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, θα πρέπει να παραθέσουμε ότι σύμφωνα με την σύμβαση:

10.2.4 Η επιτροπή συνεδριάζει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Αίγινας και κατά περίπτωση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
10.2.6 Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης εκτελεί υπάλληλος του ∆ήµου Αίγινας.

Αναφορικά με το ζήτημα που τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν δηλαδή θα προκύψει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο Αίγινας, από την υπογραφή της 2ης παράτασης, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου, εργοδότης, αναθέτουσα αρχή και φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής. Αντίστοιχα και κατά περίπτωση, προϊσταμένη αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Ο Δήμος Αίγινας είναι κύριος του έργου. Κατά συνέπεια δεν τίθεται ζήτημα οικονομικής επιβάρυνσης στο Δήμο Αίγινας από την 2η τροποποίηση, θέση με την οποία συμφώνησε, σε σχετική ερώτηση του Aegina Portal και ο αντιπεριφερειάρχης κ. Σταύρος Βοϊδονικόλας.

Επιστρέφοντας στη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2023, το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα ότι εγκρίνει την 2η τροποποίηση - παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας.

Τέλος, αν και όχι σε άμεση σχέση με το θέμα, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Aegina Portal στις 29 Μαρτίου 2023, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, έχει υπογράψει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ύψους 7.000.000 ευρώ για την ολοκλήρωση υποδομών δικτύων ύδρευσης, μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική". Η πρόσκληση αφορά την ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων του «ΠΕΠ Αττική 2014-2020», τα οποία αφορούν υποδομές ύδρευσης (αγωγούς, δίκτυα, ΜΕΝ, αφαλατώσεις, κλπ), που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και δύναται να αποτελέσουν έργα τμηματοποιημένα (phasing), όπως το έργο : "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ" – MIS 5052105.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Αίγινας. Ο νέος αντιπεριφερειάρχης κ. Σταύρος Βοϊδονικόλας δεν γνώριζε την ύπαρξη της πρόσκλησης, οπότε δεν υπήρξε η δυνατότητα για περαιτέρω ενημέρωση. Είναι αναγκαίο να υπάρξει μία αναλυτική ενημέρωση τόσο από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας, όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png