Ανακηρύχθηκε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού για τον φωτισμό του ναού της Αφαίας. 

afaia-fotismos.jpg

Ανακηρύχθηκε ο προσωρινός μειοδότης της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου "Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και φωτισμός ανάδειξης ναού Αφαίας στην Αίγινα".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού κ. Γεώργιος Διδασκάλου, αποφασίστηκε η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου "Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και φωτισμός ανάδειξης ναού Αφαίας στην Αίγινα", του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη της εργοληπτικής εταιρείας η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με προϋπολογισμό έργου, που ανέρχεται στο ποσό του 1.197.635,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Κατά της απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Διακήρυξης.

Υπενθυμίζεται ότι η από 17-10- 2011 μελέτη που εκτός από τον ναό της Αφαίας, περιελάμβανε και τον ναό του Ιερού του Ελλανίου Διός, τον Σεπτέμβριο του 2020 με έγκριση της εξειδίκευσης των όρων υλοποίησης, του τμήματος της μελέτης που αφορούσε στην "αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και φωτισμός ανάδειξης Ναού Ελλανίου Διός", αυτό μετατίθεται σε επόμενη β΄ φάση, καθώς δεν υπήρχε προς το παρόν ωριμότητα, ενώ εκκρεμούν ζητήματα σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής.

Τον Μάιο του 2021 η η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη ενέκρινε την εκτέλεση εργασιών του έργου "Εκπόνηση μελέτης φωτισμού ανάδειξης του Ναού Αφαίας στην Αίγινα", απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Τον Οκτώβριο του 2022 εγκρίθηκε η νέα μελέτη, η έγκριση των τευχών δημοπράτησης έγινε τον Ιανουάριο του 2023 και τον Απρίλιο του ίδιου έτους η διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού, στον οποίο η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, τελικά, ήταν στις 29-05-2023, μετά την μερική ακύρωση του ηλεκτρονικού φακέλου στις αρχές του ίδιου μήνα.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png