Πως ορίζεται η Β' Φάση της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ και ποιος ο προϋπολογισμός της.

ypothalassios-agogos-tsimentostromata-2.jpg

Η τροποποίηση της πράξης για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ, η οποία έχει περάσει στην Β' Φάση και είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα Αττική 2021-2027, δημοσιεύθηκε στις 9 Αυγούστου 2023 και αφορά τη διόρθωση της ημερομηνίας έναρξης της Πράξης. Η ένταξη είχε δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής στις 29 Μάϊου 2023, με προϋπολογισμό 6.602.268 ευρώ.  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Τον Μάρτιο του 2023, το Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική" με πρόσκλησή καλούσε τον Δήμο Αίγινας και την Περιφέρεια Αττικής, σε υποβολή προτάσεων ύψους 7.000.000 ευρώ, για την ολοκλήρωση υποδομών δικτύων ύδρευσης. Η δράση αφορούσε στην ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων του «ΠΕΠ Αττική 2014-2020», τα οποία αφορούν υποδομές ύδρευσης (αγωγούς, δίκτυα, ΜΕΝ, αφαλατώσεις, κλπ), που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και δύναται να αποτελέσουν έργα τμηματοποιημένα (phasing), όπως το έργο : "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ" – MIS 5052105.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης:

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 18/01/2021.
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2024.
Δεν υπάρχει προθεσμία ανάληψης υποχρέωσης Κρίσιμων Υποέργων.

Ανανέωση χρονικής διάρκειας παραμονής - αγκυροβολίας των πλωτών ναυπηγημάτων του αγωγού.

Σε ένα άλλο θέμα που αφορά την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού, με απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, παρατάθηκε έως τις 9 Απριλίου 2024 η χρονική διάρκεια παραμονής και αγκυροβολίας των πλατών ναυπηγημάτων που αφορούν στο έργο "Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της ν. Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ", στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της ν. Σαλαμίνας (θέση Ρέστη).

Παράταση της προθεσμίας σύμβασης της υπηρεσίας του Τεχνικού Συμβούλου του έργου.

Το ΠΕ.ΣΥ. Αττικής αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίαση που έγινε στις 8 Αυγούστου 2023 την έγκριση της παράτασης της λήξης της σύμβασης της υπηρεσίας του Τεχνικού Συμβούλου έως  09-4-2024, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση.

Παράταση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Λεοντίου.

Τέλος, στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023, θα συζητηθεί η χρονική επέκταση υφιστάμενης παραχώρησης απλής χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Λεοντίου της Τεχνικής Εταιρείας Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. έως και 09/04/2024.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png