Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απευθείας αγορά ακινήτου από το Δήμο Αίγινας, όμορου με τις εγκαταστάσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών, στη θέση Κουλινάρι.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  συνήλθε σε κατεπείγουσα – διά περιφοράς – συνεδρίαση και πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου 2023, συζητήθηκε το θέμα: "Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου από το Δήμο Αίγινας". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με την εισήγηση του δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, (σ.σ. παραλείπονται όλα τα στοιχεία που αποτελούν προσωπικά δεδομένα) ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί στην απευθείας αγορά ενόςακινήτου και κατόπιν έρευνας κατέληξε στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας -----------.  Το ακίνητο αυτό βρίσκεται στη θέση «Κουλινάρι» της Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης του Δήμου Αίγινας. Ειδικότερα, το αγροτεμάχιο που είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά χίλια τριακόσια εξήντα δύο και τέσσερα εκατοστά (1.362,04 τμ).

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο κρίνεται ως το μόνο κατάλληλο για την ωφέλεια του Δήμου Αίγινας, καθώς βρίσκεται στη θέση «Κουλινάρι» της Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης και είναι όμορο με το Ράκειο κληροδότημα του Δήμου Αίγινας όπου και βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Ο ήδη υπάρχων χώρος δεν επαρκεί για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών του Δήμου. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η επέκταση του στο όμορο ακίνητο. 

Επίσης το Ράκειο κληροδότημα του Δήμου Αίγινας συνορεύει με ακόμη δύο όμορες  ιδιοκτησίες. Κατόπιν ελέγχου και επικοινωνίας του Δήμου με τους ιδιοκτήτες, έγινε γνωστό στον πρώτο ότι δεν υπήρχε η
επιθυμία πώλησης των ανωτέρω ακινήτων.

Επιπλέον έναντι του αγροτεμαχίου βρίσκεται οικόπεδο εντός του οποίου υφίσταται κτίσμα. Το εν λόγω οικόπεδο δεν κρίνεται κατάλληλο για το Δήμο διότι η κατοικία δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί από το Δήμο, ενώ η
ύπαρξη κτίσματος έχει ως απόρροια την αύξηση της τιμής αγοράς. Επιπροσθέτως ανάμεσα στην ως άνω ιδιοκτησία και το ακίνητο του Δήμου υπάρχει η δημοτική οδός.

Ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς εισηγήθηκε την απευθείας αγορά του αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «Κουλινάρι» της Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης του Δήμου Αίγινας, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων εξήντα δύο και τεσσάρων εκατοστών (1.362,04 τμ), ιδιοκτησίας ----------------------, ---------------------- και ----------------------- έναντι του ποσού των 17.706,52€.

Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα απόφαση, την υπογραφή Συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου, πιστοποιητικού μετεγγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλακείο και οιοδήποτε άλλου εγγράφου απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας υπηρεσίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο επί 25 ψηφισάντων μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Κοινότητας Κυψέλης αποφάσισε ομόφωνα.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png