Εγκρίθηκε από το Λιμενικό Ταμείο η υποβολή πρότασης, στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΝΑΝΠ. Αφορά έργα σε Αίγινα και Σουβάλα.

vithokorisi-limani.jpg
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, συζητήθηκε το θέμα της υποβολής πρότασης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο θέμα το είχε παρουσιάσει το Aegina Portal τον Αύγουστο του 2023, δημοσιεύοντας την πρόθεση χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: "Τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης υπουργείου ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής - Υποπρόγραμμα Α': Ενίσχυση της ναυτιλίας, της εθνικής λιμενικής στρατηγικής και της ασφάλειας και της προστασίας στο θαλάσσιο χώρο (Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής)".
 
Με εκείνη την πρόσκληση το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας καλούνταν ως δυνητικός δικαιούχος, για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω άξονα προτεραιότητας του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) .
 
Σύμφωνα με την εισήγηση του θέματος, στη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου.  με τίτλο «Εργασίες Βελτίωσης στους Λιμένες της Ν Αίγινας» και συνολικού προϋπολογισμού 248.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η οποία θα περιλαμβάνει εργασίες βυθοκόρησης και επισκευής προβλήτα των λιμενικών υποδομών και θα συμβάλει στην επίτευξη του ειδικού αναπτυξιακού στόχου «Μεταφορές» για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, το ΔΛΤ Αίγινας προτίθεται να υποβάλει πρόταση.
 
Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός για το Υποέργο 2 είναι 315.000,00€ εκ του οποίου το ποσό των 191.000,00€ θα διατεθεί με Ιδίους Πόρους και το ποσό των 124.000,00€ δύναται να διατεθεί μέσω της χρηματοδότησης της οποίας η υποβολή πρότασης αποφασίζεται με την
παρούσα απόφαση του Δ.Σ.
 
Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην με αριθ. πρωτ. 2880.1/58442/23 (17-08-2023) πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο «Εργασίες Βελτίωσης στους Λιμένες της Ν. Αίγινας» και συνολικού προϋπολογισμού 248.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με υποέργα:

1. Επαναφορά λειτουργικών βαθών λιμένα Σουβάλας Αίγινας προϋπολογισμού 124.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

2. Επισκευή Προβλήτα Κεντρικού Λιμένα Αίγινας (Α’ Φάση) προϋπολογισμού 124.000 ευρώ με Φ.Π.Α.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png