Με απόφαση δημάρχου ανατέθηκε η υπηρεσία για την πιστοποίηση των δημοτικών παιδικών χαρών.

dimotikes-paidikes-xares.jpg

Με την απόφαση 487/2023 του δημάρχου Αίγινας ανατέθηκε η υπηρεσία για την πιστοποίηση των δημοτικών δημοτικών χαρών, συνολικού ποσού 1.711 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Mε την απόφαση εγκρίνεται το πρωτογενές αίτημα - τεχνική έκθεση, σύμφωνα με το οποίο εκδηλώθηκε η ανάγκη του Δήμου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας προκειμένου να υπάρχει η προβλεπόμενη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περί αποκλειστικής ευθύνης του Δήμου για την ομαλή λειτουργία των παιδικών χαρών.
 
Προδιαγραφές υπηρεσιών πιστοποίησης

Από το αίτημα - τεχνική έκθεση: Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009), οι εργασίες ελέγχου – παροχής  υπηρεσιών για την πιστοποίηση των χώρων αυτών, θα υλοποιηθούν από διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) φορέα ελέγχου. Κατόπιν των ανωτέρω, η δημοτική αρχή είναι απαραίτητο να αναθέσει σε διαπιστευμένο φορέα ελέγχου την εργασία Ελέγχου και Πιστοποίηση των Παιδικών Χαρών. Η εργασία που θα ανατεθεί στον διαπιστευμένο φορέα ελέγχου θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής:

387756914_2764215297054310_3432784641189625434_n.jpg

1) Αρχικοί Έλεγχοι παιδικών χαρών. Περιλαμβάνονται αρχικοί έλεγχοι σε παιδικές χαρές του δήμου υφιστάμενες και μη. Πρόκειται ουσιαστικά για τον πρώτο έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί σε παιδικές χαρές του δήμου είτε αυτές είναι υφιστάμενες είτε νέες και οι οποίες δεν έχουν προηγούμενο πιστοποιητικό.
 
2) Έλεγχος δαπέδων/μέτρηση ικανότητας απορρόφησης κρούσης. Kατάλληλες μετρήσεις (ποσοτικοποίηση της σοβαρότητας τραυματισμού κεφαλής από μία κρούση - HIC) με διακριβωμένο όργανο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1177 ή ισοδύναμο, ώστε να προσδιοριστεί το κρίσιμο ύψος πτώσης του δαπέδου. 

Για την ανάθεση της εργασίας στο φορέα ελέγχου απαιτείται η προσκόμιση από αυτόν των αντίστοιχων πιστοποιητικών διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τα οποία να αποδεικνύεται πως ο φορέας είναι διαπιστευμένος ως φορέας τύπου Α στον προαιρετικό τομέα ή/και σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις (Υ.Α. 36873/2007 – ΦΕΚ 1364/Β/2007 και Υ.Α. 28492/2009 – ΦΕΚ 391/Β/2009), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17020 ή ισοδύναμο, για αρχικό και περιοδικό έλεγχο παιδικών χαρών και παιδότοπων και επιπλέον να καλύπτεται και το αντικείμενο της έκδοσης πιστοποιητικού συμμόρφωσης του εξοπλισμού παιχνιδότοπων με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή ισοδύναμων, όπως ο εξοπλισμός παράγεται ή διατίθεται στην αγορά (αρ. 5 Υ.Α. 28492/11-5- 2009 περί «απαιτήσεων από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους»).

Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια κατά το νόμο επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png