Εγκρίθηκε η προγραμματική για το έργο της αποχέτευσης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που έχει κατασκευαστεί στην Αίγινα, προϋπολογισμού 35.968.720 ευρώ. Περιλαμβάνει 7 υποέργα.

dimotiko-simvoulio-aeginas-00.jpg

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2023, εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την Πράξη με τίτλο: «Αποχέτευση Ακάθαρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αίγινας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 35.968.720 ευρώ. Με βάση τον προϋπολογισμό του, πρόκειται για το μεγαλύτερο και πλέον σύνθετο δημόσιο έργο, που έχει κατασκευαστεί στην Αίγινα και περιλαμβάνει επτά υποέργα. Το θέμα συζητήθηκε, επίσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας, στη συνεδρίαση της 31ης Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια του οποίου καταγράφηκαν σημαντικές παρατηρήσεις για την σύμβαση, για τις οποίες θα υπάρξει ξεχωριστό δημοσίευμα. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. 

Μερικά χρήσιμα στοιχεία για το έργο, από την εξαμηνιαία αναφορά (Ιούνιος 2023) της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων:

Πριν προχωρήσουμε στα δεδομένα που παρουσιάζει το κείμενο της προγραμματικής σύμβασης, υπενθυμίζεται ότι το Aegina Portal είχε παρουσιάσει τον Ιανουάριο του 2021, το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων. Η Αίγινα σε εκείνο το Σχέδιο βρισκόταν ανάμεσά στους 38 οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας, για τους οποίους δεν είχε ολοκληρωθεί η σύνταξη των απαραίτητων μελετών και επομένως δεν διέθεταν ωριμότητα εκτέλεσης έργων.
 
Αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες, και με βάση τα στοιχεία που παρέχει η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων στην Εξαμηνιαία Αναφορά Επιτελικής Σύνοψης - Ιούνιος 2023, η οποία είναι και η πιο πρόσφατη, το έργο με τίτλο: "Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ Αίγινας" υποβλήθηκε στο ΟΠΣ στις 29/12/2022, με φορέα έγκρισης την (ΕΥΠ) Υπηρεσία Διαχείριση Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία». Όπως φαίνεται και στον επόμενο πίνακα, που προέρχεται από την έκθεση της Τεχνικής Γραμματίας Λυμάτων, ο Α/Α αριθμός της πρόκλησης στην οποία έχει υποβληθεί το έργο της Αίγινας είναι ο ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340. 
 
screenshot.974-3.png
 
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα έργα των παραπάνω οικισμών έχουν ενταχθεί, όλα εκτός από τα έργα των οικισμών που είναι με κίτρινο χρώμα τα οποία έχουν υποβληθεί στην πρόσκληση 3340, όπως μπορείτε να δείτε στον επόμενο πίνακα, σε αυτή την κατηγορία βρίσκεται και η Αίγινα.
 
screenshot.973-2.png
 
Στην πράξη λοιπόν, ο Δήμος Αίγινας κατάφερε να υποβάλει έγκαιρα την πρότασή του, καθώς η πρόσκληση 3340 στην 7η Τροποποίησή της, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων από 30η Ιουνίου 2022 γίνεται 30η Δεκεμβρίου 2022. Κατά συνέπεια το έργο αφορά την περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
Αυτός ήταν και ο λόγος που στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  της 31ης Οκτωβρίου 2023 ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς είπε ότι πρέπει, εάν είναι δυνατόν να υπάρξει απορρόφηση και εντός του έτους. Όταν τον ρώτησε ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης "τι απορρόφηση μπορεί να υπάρξει μέσα σε ένα δίμηνο", ο κ. Ζορμπάς απάντησε έστω και αυτό της αγοράς γης, για την χωροθέτηση αντλιοστασίων.

Ο Δήμος της Αίγινας είναι ο Κύριος του μεγάλου έργου:

Η σύναψη θα υπογραφεί εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Πατούλης και εκ μέρους του Δήμου Αίγινας ο Δήμαρχος κ. Γιάννη Ζορμπάς

Ο  Κύριος του Έργου (Δήμος Αίγινας) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 20142020 προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Αποχέτευση Ακάθαρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αίγινας», με Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρεια Αττικής, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια ώστε να αναλάβει τη δημοπράτηση και την κατασκευή του έργου.


Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης:

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η εκτέλεση των έργων κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και των έργων διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Δ.Δ. Αίγινας Δήμου Αίγινας, η υλοποίηση συνοδών έργων (συνδέσεις ΟΚΩ, παρακολούθηση εργασιών από τις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων) και η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Με την υλοποίηση της Πράξης επιλύεται το πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων της περιοχής μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κατευθύνσεις και την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, επιτυγχάνοντας την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης, και ωφελείται το 100% του ισοδύναμου πληθυσμού για το οποίο έχει σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί. 

Συνολικά η Πράξη, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο, το οποίο υποβλήθηκε την 29η/12/2022 στην ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» αποτελείται από επτά (7) υποέργα ως εξής:

 1. Υποέργο 1: Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων Δ.Δ. Αίγινας Δήμου Αίγινας
 2. Υποέργο 2: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Αίγινας του Δήμου Αίγινας
 3. Υποέργο 3: Τεχνικός σύμβουλος του έργου "Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Αίγινας του Δήμου Αίγινας"
 4. Υποέργο 4: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες
 5. Υποέργο 5: Εναλίες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες
 6. Υποέργο 6: Σύνδεση με ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ)
 7. Υποέργο 7: Αγορά γης 
Αναλυτικότερα:
 • Με το υποέργο 1 θα υλοποιηθεί η  κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του συνεκτικού τμήματος του οικισμού, η κατασκευή πέντε (5) συλλεκτήριων αγωγών βαρύτητας στο υπόλοιπο τμήμα της Αίγινας και δύο (2) τοπικών φρεατίων άντλησης για τη λειτουργία του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου και η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων στο Δ.Δ. Αίγινας. Το εσωτερικό δίκτυο θα αποτελείται από 15 km αγωγών (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων) και θα αποτελείται από 9,5 km συλλεκτήριων αγωγών. 
 • Το υποέργο 2 περιλαμβάνει την κατασκευή της ΕΕΛ Αίγινας, όπου θα καταλήγουν τα λύματα του εν λόγω οικισμού. Μελλοντικά θα συνδέονται στην εν λόγω ΕΕΛ και λοιποί οικισμοί της νήσου Αίγινας (Κυψέλη, Πέρδικα, Σφεντούρι, Κοντός). 
 • Το υποέργο 3 αφορά στην Τεχνική Υποστήριξη για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της ΕΕΛ και των συνοδών έργων. 
 • Με τα υποέργα 4 και 5 καλύπτεται η δαπάνη από την επίβλεψη της αρχαιολογίας.  
 • Το υποέργο 6 αφορά σε εργασίες σύνδεσης της ΕΕΛ με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών που θα γίνουν με αυτεπιστασία από τα συνεργεία της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. 
 • Το υποέργο 7 αφορά στην αγορά της απαραίτητης γης για τη χωροθέτηση των δύο αντλιοστασίων προσαγωγής. 
 • Η Περιφέρεια Αττικής μετά την ένταξη της Πράξης και σύμφωνα με τους όρους της υπό έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης θα αναλάβει τη διενέργεια των διαγωνισμών για την υλοποίηση των υποέργων, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης.
Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία της σύμβασης:

Άρθρο 1

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Αποχέτευση Ακάθαρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αίγινας» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά): 

 1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
 2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
 3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
 4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
 5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
 6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
 7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
 8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
 9. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
 10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή).
 11. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του Δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 2

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:


2.1.
 Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 • Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.
 • Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.
 • Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
 • Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 • Να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες εργασίες απαραίτητες για τη λειτουργία του έργου που δεν είναι συγχρηματοδοτούμενες.
 • Να εξασφαλίσει και να παραδώσει τα απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων γήπεδα (εργοταξιακός χώρος, χώροι προσωρινής απόθεσης προϊόντων εκσκαφών, χώρος κατασκευής αγωγού διάθεσης και φρεατίου φόρτισης, χώροι κατασκευής αντλιοστασίων κλπ), ελεύθερα από κάθε δέσμευση όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις, διασφαλίζοντας οποιαδήποτε απαίτηση τρίτων σε περίπτωση που δεν αποτελούν δημοτική περιουσία.
 • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τα υφιστάμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. στον ανάδοχο ώστε να διευκολύνει τον εντοπισμό τους.
 • Να μεριμνήσει για τη διευθέτηση ζητημάτων αναδάσωσης, αν απαιτούνται, από τους αρμόδιους φορείς.
 • Να ενημερώνει αρμοδίως και έγκαιρα τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τον προγραμματισμό των έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν ταυτόχρονα με την εκτέλεση των εργασιών της αποχέτευσης προς αποφυγή καθυστερήσεων.
 • Να διευκολύνει στην υλοποίηση των μελετών που τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του έργου, αν δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα τρίτου.
 • Να διευκολύνει την εκτέλεση του έργου όσον αφορά τις μετακινήσεις βαρέων οχημάτων, εντός του νησιού, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, εκδίδοντας τις προβλεπόμενες άδειες.
 • Να μεριμνήσει ώστε οι δημότες να προβούν άμεσα στη σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης τους με το νέο δίκτυο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ.
 • Να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ανανέωσης, τροποποίησης ή επικαιροποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
 • Να εγκρίνει άμεσα τις άδειες τομής και άδειες κατάληψης οδοστρώματος όπου απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

 • Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 • Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
 • Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
 • Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης.
 • Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.
 • Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
 • Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου.

Άρθρο 3

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της Πράξης της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 35.968.720,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων, απροβλέπτων και απολογιστικών δαπανών.

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Άρθρο 5

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» με έδρα τον Πειραιά.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως εξής: 

α) δύο (2) εκπρόσωποι του Φορέα Υλοποίησης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το Περιφερειακό

Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής 

β) ένας (1) εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης από την Δ/νση Τεχνικών Έργων

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων με τον αναπληρωτή του

γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης από την Δ/νση Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του

δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Κυρίου του Έργου με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αίγινας.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. 

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της. 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τη σύμβαση από τα πρακτικά της συνεδρίασης εδώ.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αίγινας.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png