Το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου ενέκρινε τον προσωρινό ανάδοχο του έργου, για την επίστρωση δαπέδων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας.

20221102_111736-anodomes-limani.jpg
Ολοκληρώνεται και η διαδικασία της έγκρισης των πρακτικών, του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: "Επισκευή Τμημάτων Επιστρώσεων Δαπέδων Κεντρικού Λιμένα Αίγινας", εκτιμώμενης δαπάνης 254.032,26 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Την Τετάρτη 22η Νοεμβρίου 2023, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε δια περιφοράς συνεδρίαση, ενέκρινε το από 20/11/2023 2ο πρακτικό του διαγωνισμού και την ανάδειξη ως προσωρινού ανάδοχου για το έργο τον οικονομικό φορέα, που η προσφορά του ήταν πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προσφορά ήταν 213.387,10 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (264.600,00 € με Φ.Π.Α.).
 
Το έργο, που είχε τεθεί σε διαγωνιστική διαδικασία  στις 22 Μαΐου 2023, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, αφορά στην αποκατάσταση της ανωδομής του μωλίσκου στον χώρο πλαγιοδέτησης των ιπτάμενων δελφινιών, καθώς και των φθορών των δαπέδων του χερσαίου χώρου, όπισθεν των εκδοτηρίων εισιτηρίων στον Κεντρικό Λιμένα Αίγινας.

Πιο συγκεκριμένα στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:

• Έξαλλες καθαιρέσεις του φθαρμένου σκυροδέματος των δαπέδων όπισθεν των εκδοτηρίων εισιτηρίων, καθώς και της ανωδομής του μωλίσκου στον χώρο πλαγιοδέτησης των ιπτάμενων δελφινιών, χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών.
• Άρση και επανατοποθέτηση των υποκείμενων της ανωδομής του μωλίσκου, συμπαγών τεχνητών ογκολίθων στην σωστή θέση λόγω μετακίνησής τους, με την βοήθεια δύτη, οι εργασίες του οποίου θα πληρωθούν απολογιστικά.
• Αποκατάσταση εκ νέου της ανωδομής του μωλίσκου σε όλο το πλάτος του, με επίστρωση οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C30/37, πάχους 1,00 m.
• Κατασκευή νέων δαπέδων κυκλοφορίας, σε όλη την επιφάνεια όπισθεν των εκδοτηρίων εισιτηρίων στον κεντρικό λιμένα Αίγινας, με επίστρωση οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C30/37, πάχους 20 cm.
• Επεξεργασία της τελικής επιφάνειας όλων των επιστρώσεων σκυροδέματος με επίπαση σκληρυντικού υλικού.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png