Κατανομή ποσού 38.188 ευρώ από το Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄ στο Δήμο Αίγινας

screenshot.1026.png

Κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν.2880/2001-Τέλη Διαφήμισης» (Νο33-05-0137), ποσό τριάντα ένα εκατομμυρίων ευρώ (31.000.000,00 €), στους Δήμους της Χώρας,

Το ποσό των 38.188 ευρώ από το Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄ κατανέμεται στο Δήμο Αίγινας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 9 του ν.2880/01. 


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png