Υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led, που θα τοποθετηθούν σε δρόμους της Αίγινας. Οι περιοχές που περιλαμβάνει και τα φωτιστικά που θα τοποθετηθούν.

20230412-135956-fotistikia.jpg
Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023, υπογράφθηκε από τον δήμαρχο Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και τον ανάδοχο του διαγωνισμού, το συμφωνητικό για το έργο με τίτλο: "Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας - Ηλεκτροφωτισμός". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το Υποέργο 2, δηλαδή τον ηλεκτροφωτισμό (η διακήρυξη του έργου είχε δημοσιευθεί στις 5 Μαΐου 2023). Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το έργο που αποτελείται από δύο υποέργα, που υπάγονται στην ίδια χρηματοδότηση, του ποσού 2.350.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο με τίτλο: "Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας", συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου 2023.  
 
Το συμφωνητικό που υπογράφηκε είναι ύψους 701.676,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
Η σύμβαση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) σε οδούς του Δήμου Αίγινας.

Πιο συγκεκριμένα αφορά:

- Την αποξήλωση μέρους των παλαιών φωτιστικών και βραχιόνων επί στηλών ΔΕΔΔΗΕ, την ασφαλή απομάκρυνση τους, τη μεταφορά και αποθήκευση τους σε χώρο που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
- Την προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, με τους αντίστοιχους ιστούς και βραχίονες.
- Την προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρων τύπου LED για απευθείας τοποθέτηση σε φωτιστικά επί στηλών ΔΕΔΔΗΕ.
 
Τοποθεσίες παρέμβασης

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί στις παρακάτω τοποθεσίες:

- Τμήμα λεωφόρου Βαγίας πριν την διασταύρωση με την λεωφόρο Δημοκρατίας (προμήθεια και τοποθέτηση 13 τεμαχίων φωτιστικών – ιστών και ενός πίλλαρ οδοφωτισμού)
- Τμήμα λεωφόρου Βαγίας από Λουτρά Σουβάλας προς Βαγία (προμήθεια και αντικατάσταση 24 λαμπτήρων επί των φωτιστικών ΔΕΔΔΗΕ)
- Τμήμα της οδούς Παχειά Ράχη – Ανιτσαίο (προμήθεια και τοποθέτηση 83 τεμαχίων φωτιστικών – ιστών και δύο πίλλαρ οδοφωτισμού)
- Τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου – Άγιοι έως το Αγροτικό ιατρείο ( προμήθεια και αντικατάσταση 8 λαμπτήρων επί των φωτιστικών ΔΕΔΔΗΕ)
- Τμήμα της επαρχιακής οδού από Βαγία προς Μεσαγρό (προμήθεια και τοποθέτηση 21 τεμαχίων φωτιστικών – ιστών και ενός πίλλαρ οδοφωτισμού
- Τμήμα της οδού από Άγιο Κωνσταντίνο – Μεσαγρός προς Βαγία (προμήθεια και τοποθέτηση 18 τεμαχίων φωτιστικών – ιστών και ενός πίλλαρ οδοφωτισμού).

screenshot.1045.png
 
Το συμβατικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) σε οδούς του Δήμου Αίγινας από τον Ανάδοχο όπως περιγράφονται στην υπ. αρ. 29/2023 Μελέτη του τμήματος ΤΥΝΔ της Περιφέρειας Αττικής. 

Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 701.676,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις πληροφορίες για τα δύο υποέργα με τίτλο:  "Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας - Ηλεκτροφωτισμός", στα σχετικά δημοσιεύματα του Aegina Portal, τα οποία περιέχουν και τα links προς των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής:
 
 
 

Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού για τον ηλεκτροφωτισμό της Αίγινας, προϋπολογισμού 704.999 ευρώ. Σε ποιες περιοχές θα γίνει το έργο. 8 Μαΐου 2023.

Κατακυρώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ο ανάδοχος του έργου για τον ηλεκτροφωτισμό τεχνολογίας led σε δρόμους της Αίγινας, ύψους 701.676 ευρώ. 11 Οκτωβρίου 2023

Υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led σε δρόμους της Αίγινας. Οι περιοχές που περιλαμβάνει και τα φωτιστικά που θα τοποθετηθούν. 11 Δεκεμβρίου 2023 

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png