Η έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, για την αναβάθμιση και επέκταση του οδικού φωτισμού. Ποιες είναι οι διαδρομές επέκτασης.

epektasi-odofotismou.jpg
Στη διαδικασία αναζήτησης τεχνικοοικονομικής λύσης αναβάθμισης και επέκτασης του οδικού φωτισμού κινήθηκε το Δήμος Αίγινας, με βάση σχετικό πρωτογενές αίτημα - τεχνική έκθεση (28-12-2023) της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το θέμα της έκθεσης αφορούσε στη παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την “Εύρεση βέλτιστης τεχνικοοικονομικά λύσης αναβάθμισης και επέκτασης του οδικού φωτισμού με έξυπνα φωτιστικά νέας τεχνολογίας τύπου LED και εφαρμογή προσαρμοστικού φωτισμού στο κεντρικό οδικό δίκτυο του Δήμου Αίγινας", προϋπολογισμού  18.595 ευρώ με 24% ΦΠΑ.
 
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαγωνιστική διαδικασία για τον ηλεκτροφωτισμό τεχνολογίας led σε δρόμους της Αίγινας, ύψους 701.676 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στις 8 Δεκεμβρίου 2023 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο. Μπορείτε να δείτε τι περιλαμβάνει το συγκεκριμένο έργο και ποιες περιοχές αφορά εδώ.
 
Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, γίνεται φανερή η πρόθεση του Δήμου Αίγινας να επεκτείνει τον οδικό φωτισμό και για το σκοπό αυτό προσέφυγε στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη, προκειμένου να εξασφαλίσει βέλτιστη τεχνικοοικονομικά λύση οδοφωτισμού. 

epektasi-odofotismou-xartis.jpg

Οι διαδρομές επέκτασης του οδικού φωτισμού καταγράφονται με πορτοκαλί χρώμα, στον χάρτη που συνοδεύει την έκθεση.

Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: "είναι μία σύνθετη υπηρεσία για την οποία απαιτούνται ανθρώπινοι πόροι και εξειδικευμένη γνώση. Απαιτείται συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πλήθους δεδομένων καθώς και χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένες στο υπολογιστικό τους υπόβαθρο τις εκάστοτε αναθεωρήσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων για την εκπόνηση των απαραίτητων φωτοτεχνικών υπολογισμών και τη φωτομετρική ανάλυση.
 
Ο Δήμος αφενός δεν διαθέτει τα απαραίτητα προγράμματα, αφετέρου το υφιστάμενο προσωπικό, δεν έχει την τεχνογνωσία για να αξιοποιήσει τις απαιτήσεις και προδιαγραφές και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τη συγκεκριμένη υπηρεσία και επιπλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που δύναται να εμπλακούν στο σχεδιασμό της λύσης αδυνατούν να ανταποκριθούν και να αναλάβουν πλήρως την εκπόνηση της λόγω των ήδη υφιστάμενων υποχρεώσεών τους. Λόγω των ανωτέρω ο Δήμος προσφεύγει στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη", καταλήγει η Τεχνική Έκθεση.
 
Το αντικείμενο και η σκοπιμότητα της υπηρεσίας:
 
Ο Δημόσιος φωτισμός είναι εξαιρετικής σημασίας υποδομή για την σύγχρονη, άνετη και ασφαλή λειτουργία του Δήμου. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα της οδικής ασφάλειας, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της αισθητικής εικόνας του Δήμου.

Το υφιστάμενο δίκτυο φωτισμού του Δήμου Αίγινας περιλαμβάνει περίπου πέντε χιλιάδες (5.000) ιστούς με συμβατικά φωτιστικά υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, χαμηλής απόδοσης, πολλά εκ των οποίων παρουσιάζουν βλάβη. Επιπροσθέτως, υπάρχουν αρκετές διαδρομές στο οδικό δίκτυο του νησιού που δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο οδοφωτισμό, καθιστώντας τις διαδρομές αυτές επικίνδυνες  Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η ολοκληρωμένη επανασχεδίαση  και ολική αναβάθμιση του δικτύου. Επιβάλλεται προσδιορισμός των συγκεκριμένων απαιτήσεων φωτισμού των δρόμων και χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών, με παράλληλη μεγάλη κλίμακα εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων.

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η εύρεση της βέλτιστης τεχνικοοικονομικά λύσης υλοποίησης ενός συστήματος έξυπνου οδοφωτισμού για τους κεντρικούς οδικούς άξονες του νησιού. Ειδικότερα, η λύση περιλαμβάνει:

• Επιλογή έξυπνων φωτιστικών νέας τεχνολογίας τύπου led, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και μεγάλης διάρκειας ζωής, με δυνατότητα προσαρμοστικού φωτισμού (dimming).
• Σχεδίαση Κέντρου Ελέγχου για τον τηλεελέγχο και τηλεδιαχείριση του συστήματος.

Η απόφαση δημάρχου.

Με την Απόφαση Δημάρχου 27/2024, που δημοσιεύθηκε σήμερα, εγκρίνεται το σχετικό πρωτογενές αίτημα από την Τεχνική Υπηρεσία, καθώς και η μελέτη που τη συνοδεύει.

Με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ανατέθηκε έναντι του ποσού των 14.750,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 18.290,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την “Εύρεση βέλτιστης τεχνικοοικονομικά λύσης αναβάθμισης και επέκτασης του οδικού φωτισμού με έξυπνα φωτιστικά νέας τεχνολογίας τύπου LED και εφαρμογή προσαρμοστικού φωτισμού στο κεντρικό οδικό δίκτυο του Δήμου Αίγινας” στον οικονομικό φορέα γιατί η προσφορά του είχε τη χαμηλότερη τιμή, ήταν πλήρης και σύμφωνη με τους όρους του Πρωτογενούς Αιτήματος – Τεχνικής Έκθεσης.

Σημειώνεται ότι στις 29 Δεκεμβρίου 2023, με τη απόφαση 717 /2023 είχε εγκριθεί η πολυετής δαπάνη και η δεύσμευση πίστωσης 18.595,16€ για την παροχή της σχετική υπηρεσίας, με τον ΚΑΕ 20.7412.03 και τίτλο: "Μελέτη ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών οδών Δήμου Αίγινας".


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png