Τι περιλαμβάνουν για την Αίγινα, οι Πίνακες των Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το 2024.

ektelestea-attikis-aegina.jpg

Το θέμα της έγκρισης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, του οικονομικού έτους 2024, συζητήθηκε στο ΠΕΣΥ στις 21 Δεκεμβρίου 2023. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στους πίνακες που διαμορφώνονται, περιέχονται τα έργα που αφορούν την Αίγινα και παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, μία συνολική εικόνα για τη φάση στην οποία βρίσκονται.

ΠΕΕ 2024 - Ίδια Χρηματοδότηση.

Από τον πίνακα 1. Διαμόρφωση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2024 για τον Δήμο Αίγινας.

screenshot.1136.png
screenshot.1137.png
screenshot.1138.png
screenshot.1142.png
screenshot.1141.png

Από τον πίνακα 5 που αφορά μεταφορά στο ΕΣΠΑ/Π.Δ.Ε. για τον Δήμο Αίγινας.

screenshot.1140.png
screenshot.1139a.png

Από τον πίνακα 6 που περιλαμβάνει Εθνικό ΠΔΕ με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Αττικής, για τον Δήμο Αίγινας.

screenshot.1143.png

Από τον πίνακα 7 που αφορά συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Αττικής.

screenshot.1144.png

Η Αίγινα δεν έχει παρουσία στον πίνακα 2 που αφορά ένταξη νέων έργων, στον πίνακα 3 που αφορά αλλαγή τίτλων έργων, στον πίνακα 4 που αφορά απεντάξεις έργων και στον πίνακα 8 που αφορά έργα τρίτων.

Οι πρώτες τρεις αποφάσεις δημοσιονομικής δέσμευσης.

Όχι ιδιαίτερα σχετικό, αλλά σηματοδοτεί την αλλαγή του έτους και των διαδικασιών που ακολουθούνται, καθώς τις πρώτες μέρες τις νέας χρονιάς εκδόθηκαν τρεις αποφάσεις δημοσιονομικής δέσμευσης που αφορούν την Αίγινα. Πρόκειται για ανάληψη υποχρεώσεων για έργα που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2024.
 
Η πρώτη από αυτές αφορά τη δέσμευση πίστωσης 97.894 ευρώ για την πληρωμή το έργου "Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας. Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2262/07-07-2023 με αριθμ.πρωτ. απόφασης 910081 (ΑΔΑ:ΨΚΘ17Λ7-3ΨΜ). Αρ.πρωτ. απόφασης ανατροπής:1606708/29.12.2023.
 
Η δεύτερη τη δέσμευση πίστωσης ύψους 11.506 ευρώ για την πληρωμή της μελέτης "Μελέτη γεωτεχνικής έρευνας, έλεγχος δομικής κατάστασης, έλεγχος η/μ εξοπλισμού και προτεινόμενα μέτρα για την αποκατάσταση βλαβών στο ΕΚΠΑΖ Αίγινας".  Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 1161/17-01-2023 με αριθμ.πρωτ. απόφασης 2799 (ΑΔΑ:ΨΛΓ57Λ7-ΚΝ0). Αρ.πρωτ. απόφασης ανατροπής:1606708/29.12.2023.
 
Η τρίτη αφορά τη δέσμευση πίστωσης ύψους 148.817 ευρώ για τη υπηρεσία του Τεχνικού Συμβούλου για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού. Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 1186/18-01-2023 με αριθμ.πρωτ. απόφασης 2882 (ΑΔΑ:6ΩΑΒ7Λ7-3ΕΘ). Αρ.πρωτ. απόφασης ανατροπής:1606708/29.12.2023.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png