Ποιοι είναι οι λόγοι που κάνουν αναγκαία την αναβάθμιση του Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

telonio-apofasi-dimotikou-simvouliou.jpg
Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, διαπίστωσε την αναγκαιότητα αναβάθμισης του Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας σε Τελωνείο Β΄ Τάξης, η οποία θα συμβάλει στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό κατοίκων και επισκεπτών της νήσου μας, στην βελτίωση των μεγεθών της οικονομίας καθώς και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας, τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πρόκειται για απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα και αφορά μία παλαιότερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχε πραγματοποιηθεί στις 23η Νοεμβρίου 2023.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε έγγραφο του Αυτοτελούς Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας, με θέμα: "Αναβάθμιση του Αυτοτελούς Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας", το οποίο ακολουθεί:

"Σύμφωνα με τον οργανισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017), αρθ. 49 παρ. 7, στο νησί μας σήμερα λειτουργεί ένα Αυτοτελές Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο υπαγόμενο στο Α΄ Τελωνείο, Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά, στο οποίο υπηρετεί μία μόνο υπάλληλος με οργανική θέση, η οποία εξυπηρετεί και την περιοχή τουΑγκιστρίου. Το τελευταίο έτος αποσπάστηκε στο Αυτοτελές Τοπικό Τελωνείο Αίγινας μία ακόμη υπάλληλος, επίσης μόνιμη κάτοικος του νησιού, της οποίας, όμως, η απόσπαση δεν δύναται να παραταθεί, περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 Ν. 3528/07. 

Όπως γνωρίζετε, το λιμάνι της Αίγινας αποτελεί σήμερα το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι σε επισκεψιμότητα μετά το λιμάνι του Πειραιά. Η Αίγινα λόγω της κοντινής απόστασης από το λιμάνι του Πειραιά και λόγω της πλούσιας ιστορίας και θρησκευτικής παράδοσης, έχει κίνηση όλη την διάρκεια του έτους.

Στο νησί μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ασχολείται με την αλιεία, την γεωργία (φυστικοπαραγωγοί αλλά και οινοποιοί) καθώς και την κτηνοτροφία. Επιπλέον, κάθε χρόνο στο νησί καταφθάνει πολύ μεγάλος αριθμός κότερων και ιστιοπλοϊκών, από τα οποία πολλά παραμένουν στις μαρίνες που διαθέτει το νησί. Επίσης, υπάρχει σημαντικός αριθμός πλοίων που εκτελούν δρομολόγια σε κοντινούς προορισμούς γύρω από το νησί. Τα τελευταία χρόνια δεχόμαστε επίσκεψη και από μεγάλα κρουαζιερόπλοια και αποτελούμε κάθε χρόνο συνήθη προορισμό τους. Πολλοί, όμως, είναι και οι κάτοικοι εξωτερικού που καταφθάνουν στο νησί με αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες και αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν την διαδικασία της προσωρινής εισαγωγής (σφράγιση- αποσφράγιση), ή ζητούν να πληροφορηθούν για την παραπάνω διαδικασία. Για τους παραπάνω λόγους και για την εξυπηρέτηση των πελατών υπάρχουν εννέα πρατήρια καυσίμων, καθώς και τέσσερα ναυπηγία, τα οποία τους χειμερινούς μήνες είναι γεμάτα από σκάφη που διαχειμάζουν. Επιπλέον, στο νησί πολύ συχνά γίνονται εφοδιασμοί με πετρέλαιο ναυτιλίας, για την εξυπηρέτηση ορισμένων μεγάλων αλιευτικών. Επισημαίνουμε δε, ότι λόγω του Brexit, έχουν διαμορφωθεί νέες συνθήκες και έχει αυξηθεί σημαντικά η κίνηση στο Τελωνείο.

Ως αποτέλεσμα, λοιπόν, της μεγάλης κίνησης που έχει το νησί δημιουργούνται ορισμένα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν κυρίως από το γεγονός ότι το νησί διαθέτει ένα Αυτοτελές Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο με περιορισμένες αρμοδιότητες, αφού σε αυτό υπηρετεί μόνο μία υπάλληλος με οργανική θέση. Λόγω του ότι το Γραφείο δεν είναι μηχανογραφημένο, δύναται να εισπράξει μόνο ΔΕΤΕ. Όλοι οι κάτοικοι αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες αναγκάζονται να περάσουν πρώτα από το Α΄ Τελωνείο Πειραιά, όπως και εκείνοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν δύνανται να πληρώσουν το ΤΕΠΑΗ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Το ίδιο συμβαίνει και με τις οφειλές που προέρχονται από διάφορες παραβάσεις που τελέστηκαν στο νησί. Επιπλέον, κάθε χρόνο όλο και περισσότερα άτομα επισκέπτονται το Γραφείο για να ενημερωθούν σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων (κυρίως φυστικοπαραγωγοί) αλλά και πάλι απαιτείται να επισκεφτούν το Α΄ Τελωνείο Πειραιά.

Τέλος, όσον αφορά τους ελέγχους στο νησί, αυτοί είναι σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθούν από ένα άτομο, το δε Α΄ Τελωνείο Πειραιά, λόγω της γνωστής υποστελέχωσής του αδυνατεί και αυτό να συνδράμει. Η μία υπάλληλος χρειάζεται να απευθυνθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της Αίγινας ή στο Λιμεναρχείο και να βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος και από τους δύο φορείς για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί κάποιος έλεγχος για παραβάσεις. Ακόμη και για απλές επιδόσεις απολογιστικών ή καταλογιστικών πράξεων ζητά την συνδρομή τους προκειμένου να μεταφερθεί στον τόπο επίδοσής τους, διότι επιπλέον το Τοπ. Τελ. Γραφείο δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο. Στα λιμάνια εκτός Αίγινας, τα οποία βρίσκονται σε μία απόσταση 15χλμ από το Τελωνειακό κατάστημα η υπάλληλος αναγκάζεται και έρχεται σε συνεννόηση με τους βενζινοπώλες για την μεταφορά της εκεί και την επιστροφή της, όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί εφοδιασμός με καύσιμα. Ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες που οι ανάγκες για καύσιμα είναι μεγαλύτερες και οι εξωτερικές εργασίες του Τελωνείου πολλαπλασιάζονται, το Γραφείο μένει για ώρες κλειστό και χωρίς άτομο. Υποχρεωτικά κλειστό, επίσης, παραμένει το Τελωνείο σε περιπτώσεις ασθενείας ή απουσίας λόγω λήψης αδειών της υπαλλήλου που υπηρετεί σε αυτό. 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νήσου Αίγινας, ήτοι την κίνηση και την επισκεψιμότητά της, τους πολύ συχνούς εφοδιασμούς καυσίμων, τις ελεγκτικές ανάγκες, καθώς και τα έσοδα του Αυτοτελούς Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας, τα οποία άπαντα προσομοιάζουν περισσότερο με αυτά των τοπικών οικονομιών των νησιών όπου λειτουργούν Τελωνεία Β΄ Τάξης, παρακαλούμε όπως υποστηρίξετε το αίτημά μας για αναβάθμιση του Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας, το οποίο εξυπηρετεί εκτός από την Αίγινα και το Αγκίστρι, σε Τελωνείο Β΄ Τάξης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες του νησιού. 

Η εν λόγω αναβάθμιση θα αποτελέσει ιδιαίτερα θετική διοικητική εξέλιξη για τη βελτίωση των μεγεθών της οικονομίας, της προστασίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου.

Η Τελώνης Αίγινας
Τζίμα Βασιλική
Τελωνειακός"Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png