Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο "Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας". Αφορά το 2ο Δημοτικό Σχολείο και τον σταθμό της Χλόης.

energiaki-anavathmisi.jpg

Υπογράφηκε χθες, 14 Φεβρουαρίου 2023, από τον δήμαρχο Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα - που ανέδειξε ο διαγωνισμός, ο οποίος είχε δημοσιευθεί στις 25-05-2023 -  η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας", προϋπολογισμού μελέτης: 320.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η πίστωση προέρχεται για το ποσό των 230.000 ευρώ, από το Πρόγραμμα "Αττική 2021 – 2027" βάσει της υπ’ αριθ. 2568/02-08-2023  Απόφασης ένταξης του Περιφερειάρχη Αττικής και για το ποσό των 92.000 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.

Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. του έργου.

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου:
 
Tο έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δύο κτιρίων εκπαίδευσης και πρόνοιας αντίστοιχα, κατόπιν της τεχνική αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασής τους και των αποτελεσμάτων της ενεργειακής επιθεώρησης αυτών, Ειδικότερα, οι κύριες παρεμβάσεις για κάθε κτίριο ξεχωριστά:

2ο Δημοτικό Σχολείο  

1. Εξωτερική Θερμομόνωση τον κελύφους τον κτιρίου με σύστημα Θερμομόνωσης με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχος 5cm με συντελεστή Θερμικής αγωγιμότητας λ<_0,035 W/m2K, συνολικού εμβαδού 595,95 m2.
2. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί εξωτερική θερμομόνωση, όπως στην αίθουσα διδασκαλίας στο υπόγειο, Θα πραγματοποιηθεί εσωτερική Θερμομόνωση από  πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm με συντελεστή Θερμοπερατότητας λ<_0,035 W/m2Κ και άνθυγρης γυφοσανίδας. Η επιφάνεια εφαρμογής εσωτερικής Θερμομόνωσης υπολογίζεται σε 80,97 m2.
3. Θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου με θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5εm, συνολικού εμβαδού 548,16 m2, με συντελεστή Θερμικής αγωγιμότητας υλικού λ_<0,035 W/m2K Με την παρέμβαση αυτή θα μειωθούν σημαντικά οι Θερμικές απώλειες από την οροφή κατά την περίοδο θέρμανσης και Θα βελτιωθεί η θερμική άνεση στους χώρους κατά τους θερινούς μήνες.
4. Αντικατάσταση των υαλοστασίων με νέο κούφωμα από μεταλλικό πλαίσιο και διπλό υαλοπίνακα με διάκενο 12mm, συνολικού εμβαδού 243,08 m2, ώστε ο συντελεστής θερμοπερατότητας των κουφωμάτων να είναι μικρότερο ή ίσο 3,20 W/m2K Με την αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα Θα μειωθούν τόσο οι απώλειες θερμότητας από αυτά όσο και οι απώλειες λόγω αεροπερατότητας.
5. Αντικατάσταση του λέβητα και του καυστήρα πετρελαίου με νέο ισχύος 140.000 kεα1, υψηλής απόδοσης για τον περιορισμό της λειτουργίας σε μερικό φορτίο και μόνωση των σωληνώσεων της διανομής με μονωτικό υλικό κατάλληλου πάχους. Με την αντικατάσταση αυτή Θα βελτιωθεί ο βαθμός απόδοσης του λέβητα καθώς και η απόδοση λειτουργίας του σε μερικό φορτίο (αναμενόμενη λειτουργία σε υψηλότερο φορτίο), ενώ θα προκύψει και σχετική εξοικονόμηση λόγω μόνωσης των σωληνώσεων.
6. Αντικατάσταση του κυκλοφορητή ζεστού νερού Θέρμανσης νέο κατάλληλης ισχύος και παροχής (ελάχιστης παροχής 9,3 m3 /h), η οποία Θα προσδιοριστεί με βάση τις νέες παροχές ζεστού νερού στο κύκλωμα, με δυνατότητα ρύθμισης στροφών λειτουργίας για την κατάλληλη λειτουργία σε μερικό φορτίο.
7. Εγκατάσταση τοπικών αντλιών Θερμότητας σε κάθε αίθουσα, οι οποίες Θα καλύψουν την ανάγκη του κτιρίου για ψύξη κατά τους μήνες λειτουργίας του. Οι μονάδες θα είναι κατ' ελάχιστο 12.000 Βtυ σεις αίθουσες διδασκαλίας με συντελεστή απόδοσης ΕΕR23 και 18.000 &υ στην αίθουσα συγκεντρώσεων με συντελεστή απόδοσης EER23.
8. Τοποθέτηση Θερμοστατικών βαλβίδων στα υφιστάμενα Θερμαντικά σώματα, ώστε να ρυθμίζεται η επιθυμητή Θερμοκρασία σε κάθε χώρο ξεχωριστά Συνολικά Θα τοποθετηθούν 24 Θερμοστατικές βαλβίδες.
9. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας LΕD. Συγκεκριμένα:
• Φωτιστικά 2Χ36 με μαγνητικό ballast (ισχύς 86,4W)4 φωτιστικά σώματα LED οροφής τύπου πάνελ με πλαίσιο ονομαστικής ισχύος 42Watt διαστάσεων 300.1200*9mm περίπου. 3 θα αντικατασταθούν: 87 φωτιστικά σώματα.
• Φωτιστικά 4Χ18 με μαγνητικό ballαst (ισχύς 86,4141)4 φωτιστικά σώματα ΙΙΙ) οροφής τύπου πάνελ χωνευτό επί ψευδοροφής με πλαίσιο ονομαστικής ισχύος 42Watt διαστάσεων 600*600.9mm περίπου. θα αντικατασταθούν: 6 φωτιστικά σώματα.

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Χλόης

1. Εξωτερική Θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου με σύστημα Θερμομόνωσης με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 5cm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<_0,035 W/m2Κ, συνολικού εμβαδού 220,49 ma.
2. Θερμομόνωση τον δώματος του κτιρίου με Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm, συνολικού εμβαδού 168,22 m2, Νε συντελεστή Θερμικής αγωγιμότητας υλικού λ<_0,035 W/m2K Η τοποθέτηση της μόνωσης Θα πραγματοποιηθεί εσωτερικά και θα επενδυθεί με άνθυγρη γυψοσανίδα. Με την παρέμβαση αυτή θα μειωθούν σημαντικά οι Θερμικές απώλειες από την οροφή κατά την περίοδο Θέρμανσης και Θα βελτιωθεί η Θερμική άνεση στους χώρους κατά τους θερινούς μήνες.
3. Αντικατάσταση των υαλοστασίων με νέο κούφωμα από ξύλινο πλαίσιο και διπλό υαλοπίνακα με διάκενο 6mm, συνολικού εμβαδού 26,90 m2, ώστε ο συντελεστής θερμοπερατότητας των κουφωμάτων να είναι μικρότερος ή ίσο του 3,20W/m2K Με την αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα Θα μειωθούν τόσο οι απώλειες Θερμότητας από αυτά όσο και οι απώλειες λόγω αεροπερατότητας.
4. Αντικατάσταση του λέβητα και του καυστήρα πετρελαίου με νέο, υψηλότερης απόδοσης (πάνω από 90ο/ο) και κατάλληλης ισχύος (40.0001cca1) για τον περιορισμό της λειτουργίας σε μερικό φορτίο και μόνωση των σωληνώσεων της διανομής με μονωτικό υλικό κατάλληλου πάχους. Με την αντικατάσταση αυτή Θα βελτιωθεί ο βαθμός απόδοσης του λέβητα καθώς και η απόδοση λειτουργίας του σε μερικό φορτίο (αναμενόμενη λειτουργία σε υψηλότερο φορτίο), ενώ Θα προκύψει και σχετική εξοικονόμηση λόγω μόνωσης των σωληνώσεων.
5. Αντικατάσταση του κυκλοφορητή ζεστού νερού Θέρμανσης με νέο κατάλληλης ισχύος παροχής και μανομειρικού (παροχής 2,6 m3/h κατ' ελάχιστο) η οποία θα προσδιοριστεί με βάση τις νέες παροχές ζεστού νερού στο κύκλωμα, με δυνατότητα ρύθμισης στροφών λειτουργίας για την κατάλληλη λειτουργία σε μερικό φορτίο.
6. Εγκατάσταση τοπικών αντλιών Θερμότητας σε κάθε αίθουσα, οι οποίες Θα καλύψουν την ανάγκη του κτιρίου για ψύξη κατά τους μήνες λειτουργίας τον. Οι μονάδες Θα είναι κατ' ελάχιστο 12.000 Βtυ με συντελεστή απόδοσης ΕΕΙΙ>3. Συνολικά θα εγκατασταθούν 4 μονάδες. 7. Τοποθέτηση Θερμοστατικών βαλβίδων στα υφιστάμενα Θερμαντικά σώματα, ώστε να ρυθμίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία σε κάθε χώρο ξεχωριστά. Συνολικά Θα τοποθετηθούν 8 Θερμοστατικές βαλβίδες. 8. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογία LΕD. Συγκεκριμένα:
• Φωτιστικά 2x36W με μαγνητικό ballast (ισχύς 86,4W)
• Φωτιστικά σώματα LED οροφής τύπου πάνελ με πλαίσιο ονομαστικής ισχύος 42Watt διαστάσεων 300χ1200x9mm περίπου θα αντικατασταθούν 8 φωτιστικά σώματα

Μετά την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων το κάθε κτίριο θα αναβαθμιστεί κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ 2017, και συγκεκριμένα:

• Β Δημοτικό Σχολείο Αίγινας από ενεργειακή κατηγορία «Ζ» σε ενεργειακή κατηγορία «Β»
• Παιδικός Σταθμός Χλόης από ενεργειακή κατηγορία «Ζ» σε ενεργειακή κατηγορία «Γ». 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για την πορεία του έργου εδώ.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png