Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

dimotiko-limeiko-tameio.jpg

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2024, συζητήθηκε το θέμα της συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την περίπτωση των δημοτικών λιμενικών ταμείων με διαδημοτικό χαρακτήρα, των οποίων, δηλαδή, η γεωγραφική περιοχή ευθύνης εκτείνεται στα όρια περισσοτέρων του  ενός δήμου, ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ορίζεται σε εννέα , στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή του εκτείνεται στα όρια δύο Ο.Τ.Α.. 

Ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη του Σώματος την πρότασή του για τον ορισμό, από την πλευρά της πλειοψηφίας, των παρακάτω μελών στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

Τακτικά μέλη:

1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος Αίγινας, ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Καραγιάννης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος.
3. Θεριανός Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος.
4. Πετρίτη Όλγα, Δημοτική Σύμβουλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Κασιμάκης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος.
2. Βλαστός Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος.
3. Χαλδαιάκης Ανδρέας, δημότης.
4. Μπήτρος Νικόλαος, δημότης.

O Δήμος Αγκιστρίου με την υπ’ αριθ. 13/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Π30Ω6Σ-Τ59) πρότεινε τον ορισμό ως μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Λιμενικό Ταμείο Αίγινας” τους:

Τακτικά μέλη:

1. Αναστασίου Δημήτριος, Δήμαρχος Αγκιστρίου.
2. Δέδες Ευάγγελος, δημότης.
3.Πάνου Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
1.Νικολάου Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος.
2. Τζάνου Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλος.

Στη συνέχεια η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της μειοψηφίας, κ. Αλεξίου Σίλα, πρότεινε, από την πλευρά της μειοψηφίας, τον ορισμό ως μελών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Α. τους εξής:

Τακτικό μέλος:

1. Μαρμαρινός Σταμάτιος, Δημοτικός Σύμβουλος.
Αναπληρωματικό μέλος:
1. Μπέσης Δημήτριος, δημότης

Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 240 Κ.Δ.Κ , το δημοτικό συμβούλιο, μετά τον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου του λιμενικού ταμείου, εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της περίπτωσης του δημάρχου ως ορισμένου μέλους που αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Ορίζει – κατά πλειοψηφία – ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του διαδημοτικού λιμενικού ταμείου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας», τους εξής:

Τακτικά μέλη:

1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος Αίγινας
2. Καραγιάννης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
3. Θεριανός Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Πετρίτη Όλγα, Δημοτική Σύμβουλος
5. Μαρμαρινός Σταμάτης, Δημοτικός Σύμβουλος
6. Αναστασίου Δημήτριος, Δήμαρχος Αγκιστρίου
7. Δέδες Ευάγγελος, δημότης
8. Πάνου Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος Αγκιστρίου
9. Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής Αίγινας

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Κασιμάκης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Βλαστός Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Χαλδαιάκης Ανδρέας, δημότης
4. Μπήτρος Νικόλαος, δημότης
5. Μπέσης Δημήτριος, δημότης
6. Νικολάου Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Αγκιστρίου
7. Τζάνου Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλος Αγκιστρίου
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Τζίτζης Φίλιππος, Κουκούλη Μαρία, Αλεξίου Σίλα,
Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος, Λογοθέτης Εμμανουήλ, Πούντος Φώτιος, Μούρτζης Γεώρ-
γιος, Μαρμαρινός Σταμάτης και Ντελής Αντώνιος, οι οποίοι ψήφισαν αρνητικά στην πρόταση
ορισμού των μελών.

Β. Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ορίζεται εκ του νόμου (από τη στιγμή που συμμετέχει στο Δ.Σ.) ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Ζορμπάς Ιωάννης.

Γ. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ορίζεται – ομόφωνα – ο Δήμαρχος Αγκιστρίου Αναστασίου Δημήτριος.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png