Σταθερά παραμένουν τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για το 2024. Τι ισχύει για τα τιμολόγια, πολυτέκνων, τριτέκνων, αναπήρων, απόρων και το ειδικό επαγγελματικό τιμολόγιο.

apofasi-dimotikou-simvouliou.jpg

Σταθεροί και ενιαίοι για όλες τις Κοινότητες του Νησιού, παραμένουν οι συντελεστές τελών για το 2024, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από την συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2023, που δημοσιεύθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2024. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ο καθαρισμός των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το 2024, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο ακόλουθος:

screenshot.1205.png

 Για όλα τα παραπάνω τιμολόγια ισχύουν τα ακόλουθα:

Τιμολόγιο για πολύτεκνους και τρίτεκνους:

50% έκπτωση για τρίτεκνους και πολύτεκνους (απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) και ετήσιο οικογενειακό  εισόδημα έως 30.000,00 ευρώ βάσει φορολογικής δήλωσης, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 € για κάθε προστατευόμενο μέλος πέραν των τεσσάρων (σύζυγος, τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία) και κατοικούν σε κατοικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες).

Τιμολόγιο αναπήρων:

50% έκπτωση για αναπήρους με αναπηρία από 67% και άνω για κατανάλωση έως 80 κ.μ. και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000,00 ευρώ βάσει φορολογικής δήλωσης.

Τιμολόγιο απόρων:

Απαλλαγή για απόρους και χρέωση παγίου για την κατανάλωση έως 35 κ.μ. Άποροι κατά την παρούσα απόφαση θεωρούνται άτομα των οποίων το συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το τελευταίο έτος που εκκαθαρίστηκε ήταν έως 6.000,00€προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος (σύζυγος, τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούν τη  στρατιωτική τους θητεία) και κατοικούν σε κατοικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) έως 120τ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στην ανωτέρω κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των τελών ύδρευσης: 

  • Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση κατοίκων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίσουν άδεια διαμονής των δικαιούχων και των προστατευόμενων μελών.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του τελευταίου έτους που εκκαθαρίστηκε. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική
  • δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και των δύο συζύγων καθώς για να τύχουν της μείωσης των τελών ύδρευσης, θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους μία μόνο κατοικία έως 120τ.μ. (η κατοχή βοηθητικών χώρων π.χ. αποθήκης, εξοχικού και αγροτεμαχίων δεν επηρεάζουν αρνητικά την ένταξή τους στην κατηγορία των δικαιούχων της απαλλαγής).
  • Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού νερού στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας, με αποδεικτικό εξόφλησής του ή με σχετικό έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου για την ρύθμιση τυχόν οφειλής ανεξόφλητου/ων λογαριασμού/ών, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στο taxisnet.
  • Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 
  • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της μείωσης των Δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ολοκλήρωση στρατιωτικής θητείας προστατευόμενου μέλους κ.λπ.).

Ειδικό επαγγελματικό τιμολόγιο:

ι) Για τις επιχειρήσεις και δραστηριότητες, στις οποίες το νερό αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθορίζεται ειδικό επαγγελματικό τιμολόγιο με το ποσό της 2ης κλίμακας για ολόκληρη της ποσότητα της κατανάλωσης.

* Κατηγορίες υδροληπτών που εμπίπτουν στο τιμολόγιο: Ξενοδοχεία - Εστιατόρια - Καφετέριες - Ενοικιαζόμενα δωμάτια - Αγρότες (μόνο για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου). 

Για την κατάταξη υδροληπτών στο ειδικό επαγγελματικό τιμολόγιο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν αίτηση στην υπηρεσία ύδρευσης συνοδευόμενη από απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά.

ιι) Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης με το ποσό της 2ης κλίμακας για ολόκληρη της ποσότητα της κατανάλωσης.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png