Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο της αναβάθμισης του δημοτικού σταδίου Αίγινας και του γηπέδου μπάσκετ της Κυψέλης. Ποιες είναι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν.

IMG_20230326_124241.jpg
Υπογράφηκε την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024, από το δήμαρχο Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας η σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο "Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας", συνολικής αξίας 670.036 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το ποσό του συμβατικού τιμήματος θα χρηματοδοτηθεί κατά 600.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών "Φιλόδημος ΙΙ" και 70.036 ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα του Δήμου Αίγινας.

Πρόκειται για διαγωνισμό που αφορά ο δημοτικό στάδιο Αίγινας και το γήπεδο μπάσκετ της Κυψέλης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά που προβλέπονται από την σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης, πλήρως τοποθετημένα και σε κατάσταση έτοιμα για χρήση εντός εννέα μηνών.

IMG_20230326_124229.jpg
Ποια σημεία του στίβου θα επισκευαστούν στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας.


Οι φωτογραφίες είναι από το ρεπορτάζ του Aegina Portal, και δείχνουν την κατάσταση στη οποία έχει περιέλθει σήμερα μέρος του ταρτάν του στίβου, που είχε τοποθετηθεί, μόλις πριν από 6 χρόνια, το 2018. Πάντως σύμφωνα με την μελέτη η προμήθεια του συνθετικού τάπητα επιφανειών στίβου αφορά τις επιφάνειες που βρίσκονται στα δύο ημικυκλικά σημεία πίσω από τις δύο εστίες ποδοσφαίρου.

Στην υφιστάμενη κατάσταση συναντάται παλιός συνθετικός τάπητας, φθαρμένος και σε πολλά σημεία αποξηλωμένος. Τα σημεία αυτά αποτελούν εστίες κινδύνου για τους αθλητές και για το λόγο αυτό θα αποκατασταθούν, ώστε να δημιουργηθεί μία συνέχεια επιφάνειας τάπητα στο σύνολο των χώρων που χρησιμοποιούνται από τους αθλητές στίβου.

Θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο να αποκατασταθούν όλα τα φθαρμένα σημεία στο στίβο.

IMG_20221015_125015.jpg
Πού θα τοποθετηθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας ποδοσφαίρου. 

Σύμφωνα με την μελέτη σε διάφορα σημεία του σταδίου συναντώνται επιφάνειες ακάλυπτες, οι οποίες στην παρούσα κατάσταση δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για καμία δραστηριότητα. Στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας προβλέπεται η επίστρωση αυτών των επιφανειών με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαίρου τελευταίας γενιάς. Ο συνθετικός χλοοτάπητας προβλέπεται να εγκατασταθεί για να καλύψει επιφάνειες συνολικού εμβαδού 440 τ.μ. 

Επιγραμματικά οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας είναι οι ακόλουθες:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικού στεγάστρου κερκίδων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση καθισμάτων κερκίδας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών και ηλεκτρολογικού υλικού
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού ελαστικού τάπητα επιφανειών στίβου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση πάγκου αθλητών
 • Εργασίες εγκατάστασης υγρομόνωσης και στεγανοποίησης των κερκίδων του σταδίου.


Οι παρεμβάσεις σχετικά με το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στον οικισμό Κυψέλη προβλέπουν:

Την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού δαπέδου γηπέδου μπάσκετ με χυτό από ανακυκλωμένο καουτσούκ (SBR), πάχους 8 μ.μ. και μετέπειτα χυτή ακρυλικής βάσης, αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή τελική επένδυση. Επίσης μετά την εγκατάσταση του δαπέδου προβλέπεται η αντικατάσταση των μπασκετών με καινούριες ολυμπιακού τύπου, κατάλληλες για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, καθώς και η εγκατάσταση δύο πάγκων αναπληρωματικών.

Σύμφωνα με την μελέτη το δάπεδο θα κατασκευαστεί πάνω στο υπάρχον σκυρόδεμα, το οποίο αρχικά θα αποκατασταθεί πλήρως σε σημεία που απαιτείται. Στις παρεμβάσεις που προτείνονται στην παρούσα, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης τυχόν ρηγματώσεων, καθώς και η γενικότερη επιπεδοποίηση του υποστρώματος (ή δημιουργία κλίσεων) με την χρήση σκυροδέματος κατάλληλων προδιαγραφών. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του προμηθευτή, αλλά και με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Πάνω στο προβλεπόμενο-καθαρό υπόστρωμα σκυροδέματος θα ψεκαστεί πολυουρεθανικό primer, χρησιμοποιώντας ψεκαστικό εξοπλισμό χωρίς αέρα (airlesssprayer), ή βούρτσες για να επιτευχθεί έτσι η σωστή πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα.

Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα στρώμα, ρευστού μίγματος πολυουρεθάνης, με κόκκους ανακυκλωμένου καουτσούκ κοκκομετρίας 0,5-1,5 μμ. Το μίγμα αυτό θα απλωθεί με ειδικό finisher ή με μύστρα, ειδικό μαστάρι ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχους 8 μμ πάνω από το στεγανοποιημένο σκυρόδεμα.

Μετά την εγκατάσταση του δαπέδου προβλέπεται η αντικατάσταση των μπασκετών με καινούριες ολυμπιακού τύπου, κατάλληλες για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, καθώς και η εγκατάσταση δύο πάγκων αναπληρωματικών.
 

Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα "Φιλόδημος II", έως τον ορισμό του διαγωνισμού, τελικά, ως άγονου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου Αίγινας.

Το χρονικό πλαίσιο του έργου, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων, που συχνά επιμηκύνουν το χρόνο την ολοκλήρωση ενός διαγωνισμού ή και την ολοκλήρωση του  έργου. Παραθέτουμε τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019.
 • Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Σταμάτης Μαρμαρινός.
 • Η ένταξη της Πράξης στο πρόγραμμα "Φιλόδημος II", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, έγινε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στις 1 Οκτωβρίου 2020.
 • Ακολούθησε το 2021 η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022, χρειάστηκε να συζητήσει άλλες τέσσερεις φορές και να πάρει αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών.
 • Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ήρθε προς συζήτηση, η αξιολόγηση του Πρακτικού ΙΙ και του Πρακτικού ΙΙΙ, του έργου  "Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αίγινας", στην Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2023.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png