Δύο ηλεκτρικά απορριμματοφόρα και φορτιστές θα παραχωρήσει ο ΕΔΣΝΑ στον Δήμο Αίγινας. Αφορούν τη διαχείριση βιοαποβλήτων.

DSC_0067-edsna-apofasi-meva.jpg
Σύμφωνα με έγγραφο που αφορά την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αίγινας και του ΕΔΣΝΑ - η σύμβαση είχε υπογραφεί 17.06.2021 και αφορά τη διαχείριση βιοαπόβλητων και ανακυκλώσιμων - θα παραχωρηθούν στο Δήμο Αίγινας δύο ηλεκτρικά απορριμματοφόρα και οι φορτιστές τους.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πρόκειται για οχήματα χωρητικότητας 4m3, μεγάλης ευελιξίας για στενούς δρόμους, πλατείες κτλ. Η παραχώρηση αυτή προέρχεται από προμήθεια του ΕΔΝΣΑ που περιλαμβάνει 65 ηλεκτρικά οχήματα με τους φορτιστές τους, 25.000 πλαστικούς τροχήλατους κάδους βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240 l και 5.000 πλαστικούς, τροχήλατους κάδους βιοαποβλήτων χωρητικότητας 340 l (για το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής). Αυτή η προμήθεια αποτελεί ένα μέρος της τροποποίησης της σύμβασης, ενώ το δεύτερο αφορά τη διάρκεια - χρονοδιάγραμμα η οποία ορίζεται σε δεκαετής από την επόμενη της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δέκα χρόνια.

Η αρχική σύμβαση είχε υπογραφεί στις 16 Ιουνίου 2021, η εν λόγω σύμβαση είχε συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή στις 28 Δεκεμβρίου 2020 με τίτλο: "Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου μας με τον ΕΣΔΝΑ σχετικά με τις Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής". Η συνεδρίαση τότε έγινε δια περιφοράς, προκαλώντας αντιδράσεις καθώς πολλά κρίσιμα ζητήματα γύρω από την σύμβαση παρέμειναν αδιευκρίνιστα.

Το τελικό κείμενο από το έγγραφο που δημοσιεύθηκε τότε εξακολουθούσε να μην είναι διαφωτιστικό (σε μία σειρά από ζητήματα) και ειδικά ως προς τον εξοπλισμό που θα παραλάμβανε ο δήμος της Αίγινας, καθώς ο μακρύς κατάλογος εξοπλισμού που θα προμηθευόταν ο ΕΔΣΝΑ δεν αφορούσε μόνο το δήμο της Αίγινας, αλλά όλους τους δήμους μέλη του ΕΔΣΝΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το αντικείμενο της αρχικής προγραμματικής σύμβασης ήταν η ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στα διοικητικά όρια του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, τη συλλογή και τη μεταφορά των βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων που παράγονται στους χώρους ευθύνης του Δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2020 υπήρξε και μία ακόμη σύμβαση για με τον ΕΔΣΝΑ, για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων. Στις 31 Ιουλίου 2020 η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ ενέκρινε το σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Αίγινας, για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του ∆ήµου. Η σύμβαση που αφορούσε τη διάθεση του εξοπλισμού, 1 οχήματος και 45 κάδων, ατελώς από τον Ε∆ΣΝΑ προς τον Δήμο, ψηφίστηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας. Ο δήμος παρέλαβε τους καφέ κάδους και το καφέ όχημα για τα βιοαπόβλητα, όμως, όπως φαίνεται εκ των υστέρων, χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες ενός νησιωτικού δήμου. Το όχημα είναι μεγάλο για τους στενούς δρόμους της Αίγινας. Η αναφορά γίνεται γιατί ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς είχε δηλώσει υπήρξε μία πρωτοβουλία ώστε αυτό το όχημα να αντικατασταθεί, είναι άγνωστο εάν αυτό έχει προχωρήσει.

Τέλος, για το ζήτημα των βιοαποβλήτων ο ΕΔΣΝΑ είχε προχωρήσει τον Απρίλιο του 2023, στην έγκριση διακήρυξης δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού αγοράς ακινήτου, για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στο Δήμο Αίγινας .Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png