Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αίγινα για το 2024.

dimotiko-simvoulio-texniko-programma.jpg
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2024, συζητήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας για το έτος 2024. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

  • Την υπ. αριθ. 39/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας με την οποία ενέκρινε το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αίγινας έτους 2024.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 208 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με τις οποίες: «5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων».
  • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση επί του θέματος από τους επικεφαλής των παρατάξεων.
  • Τις παρατηρήσεις. προτάσεις και επισημάνσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και του κ. Δημάρχου, οι οποίες με λεπτομέρεια καταγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με 15 θετικές ψήφους επί 22 ψηφισάντων μελών ότι εγκρίνει το εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας για το έτος 2024, που μπορείτε να δείτε εδώ.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αλεξίου Σίλα, Λογοθέτης Εμμανουήλ, Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος, Πούντος Φώτιος, Μούρτζης Γεώργιος, Μαρμαρινός Σταμάτης και Ντελής Αντώνιος, οι οποίοι ψήφισαν αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λογοθέτης Εμμανουήλ επισήμανε τα εξής: 

1) Παρουσιάζεται μέσα στο Τεχνικό Πρόγραμμα μεγάλος αριθμός έργων που επαναλαμβάνονται, κατά τη γνώμη μου, χάριν εντυπωσιασμού (στο τέλος του 2024 θα φανεί το ορθό της εκτίμησής μας), 

2) απουσιάζει η κωδικοποίηση - ιεράρχηση των προτεινόμενων έργων που θα έδινε ώθηση στην εκτέλεσή τους, 

3) απουσιάζουν έργα που προσδιορίζονται σαν έργα του ΣΒΑΚ. 4) απουσιάζουν τα έργα που αφορούν τα οχυρά της Πέρδικας, 5) απουσιάζουν έργα ανάπτυξης και έργα βελτίωσης καθημερινότητας, όπως προσδιορίστηκαν και από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας και Μεσαγρού, Γελαδάκη Ανθίππη και Λεούσης Εμμανουήλ, αντίστοιχα, υπερψήφισαν το τεχνικό πρόγραμμα για τα έργα, μελέτες και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό και αφορούν τις συγκεκριμένες Δημοτικές Κοινότητες.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png