Τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας στην Αίγινα, που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας.

kathoristikan-tmimata-paralion.jpg

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, η απόφαση για τον καθορισμό των τμημάτων αιγιαλού και παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στον σχετικό πίνακα του παραρτήματος που περιλαμβάνεται στην απόφαση καθορίζονται οι θέσεις των χώρων αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, οι οποίες επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση, αποκλειστικά μέσω πλειοδοτικών ηλεκτρονικών δημοπρασιών που θα διενεργηθούν από τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις παραλίες Αίγινας που περιέχονται στον πίνακα παρατήματος.


screenshot.1281.pngscreenshot.1280.png

Η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την απόφαση, για τις παραλίες του Παραρτήματος 1, υφίσταται υποχρέωση των οικείων Δήμων, σύμφωνα με την παρ. ε) του άρθρου 14 «Υποχρεώσεις δήμων» του Ν. 5092/2024 (Α’ 33), για εγκατάσταση ειδικής πλατφόρμας πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, εφόσον αυτές παραχωρηθούν για απλή χρήση, κατόπιν της ολοκλήρωσης της πλειοδοτικής δημοπρασίας. Οι Κτηματικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να προβαίνουν και σε περαιτέρω παραχωρήσεις τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, 

Η απόφαση δύναται να τροποποιείται ως προς τις θέσεις του Παραρτήματος 1.

Τέλος, για τις παραλίες του Παραρτήματος 1 οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020, υφίσταται η υποχρέωση των οικείων Δήμων για την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 71/2020 και στο άρθρο 14 «Υποχρεώσεις δήμων» του Ν. 5092/2024 (Α’ 33).


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png