Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αδελφοποίηση του Δήμου Αίγινας, με τον Δήμο Tarpon Springs της Πολιτείας της Φλόριντα των ΗΠΑ.

dimos-aeginas-adelfopoiisi.jpg
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2024, συζητήθηκε το θέμα για την λήψη απόφασης περί Αδελφοποίησης του Δήμου Αίγινας με τον Δήμο Tarpon Springs Φλόριντας και υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης.
 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η εισήγηση που έκανε προς το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς:

 

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να αδελφοποιηθεί με τον Δήμο Tarpon Springs της πολιτείας της Φλόριντας των ΗΠΑ, δημιουργώντας μια σχέση που θα συμβάλλει στην συνέχιση και την ισχυροποίηση των διαφόρων κοινών πτυχών των δύο δήμων και της ισχυρής ιστορικής σύνδεσής τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας καλείται να λάβει απόφαση αναφορικά με την ανωτέρω προτεινόμενη αδελφοποίηση. Η απόφαση αυτή κατόπιν θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 2β.του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α) του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου εκείνη να γνωμοδοτήσει σχετικά.


Ιστορικό:

Η εξέλιξη της ιστορίας των Ελλήνων και ειδικότερα των Αιγινητών στο Tarpon Springs σηματοδοτείται από μια περίοδο που η μετανάστευση προς την Αμερική έκρυβε τις ελπίδες για μια νέα ζωή. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, ένα μεταναστευτικό ρεύμα, Αιγινητών, οδηγεί στη δημιουργία μιας σπουδαίας σπογγαλιευτικής κοινότητας στο Tarpon Springs, καθιστώντας το ένα από τα επίκεντρα της αιγινήτικης κουλτούρας. Αυτή η μεταναστευτική πορεία σημάδεψε τον νέο τόπο, δημιουργώντας ένα πλούσιο ιστορικό που αντικατοπτρίζει την επιρροή των Αιγινητών.

Η ανοικοδόμηση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου το 1908 και η ίδρυση της αδελφότητας των Αιγινητών «Η Αίγινα» το 1909 αποτελούν ουσιαστικά βήματα στην οργανωμένη και πολιτιστική παρουσία του νεοφερμένου πληθυσμού. Αυτά τα ιστορικά χρονικά σημεία διακρίνονται ως στιγμές που σφράγισαν την παρουσία των Αιγινητών, προωθώντας την παράδοσή τους σε έναν ενιαίο φορέα πολιτιστικής και κοινωνικής ανταλλαγής.

Η ανέγερση του νοσοκομείου "Ο Άγιος Διονύσιος" με την ανιδιοτελή στήριξη και την οικονομική συνεισφορά των μεταναστών Αιγινητών, αποτελεί συγκινητικό παράδειγμα των αναλλοίωτων δεσμών τους με την Πατρίδα και της συμβολής τους στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον η κοινότητα σπογγαλιέων που ιδρύθηκε από Αιγινήτες στις αρχές της δεκαετία του 1900, με την καινοτομία της εισαγωγής σκαφάνδρων, συνέβαλε στην ανάπτυξη της εκεί βιομηχανίας του σφουγγαριού.

Η αδελφοποίηση αυτή αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική σήμερα, δεδομένου ότι ο δήμαρχος Tarpon Springs κατάγεται από την Αίγινα. Η κοινή αυτή καταγωγή του δημάρχου δημιουργεί έναν ειδικό δεσμό μεταξύ των δύο πόλεων, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή ιδεών, πολιτιστικών στοιχείων και εμπειριών.

Η αδελφοποίηση αποτελεί συνήθως μια πολύτιμη πρακτική που ενδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, η ιστορική και προσωπική σύνδεση με την Αίγινα ενδυναμώνει την αλληλεπίδραση και την κατανόηση μεταξύ των πολιτών των δύο πόλεων. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα πλούσιο πεδίο συνεργασίας, πολιτιστικών ανταλλαγών και αμοιβαίας υποστήριξης σε ποικίλους τομείς.

Στόχοι:

  • Ενίσχυση Διμερών Σχέσεων
  • Επενδύσεις και Εμπόριο: Η αδελφοποίηση μπορεί να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και το εμπόριο μεταξύ των δύο πόλεων, ενισχύοντας τις οικονομικές μας σχέσεις.
  • Διοργάνωση συναντήσεων για την προώθηση επενδύσεων μεταξύ εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των εμπορικών φορέων από τις δύο περιοχές.

Τουρισμός και Πολιτισμός:

  • Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανταλλαγών που θα ενισχύσουν την καλλιέργεια των κοινών πολιτιστικών στοιχείων.
  • Προώθηση τουριστικών πακέτων που περιλαμβάνουν αμφότερες τις περιοχές. 

Επιμορφωτικές Σχέσεις:

  • Ανταλλαγή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Συνεργασία σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ανταλλαγή φοιτητών για την προώθηση της μάθησης και της εκπαίδευσης.
  • Δημιουργία προγραμμάτων ανταλλαγής μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την ενίσχυση της γνώσης και της διαπολιτισμικής κατανόησης.

Κοινωνικές Σχέσεις:

  •  Κοινωνικές Πρωτοβουλίες: Κοινές κοινωνικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των κοινοτήτων, όπως προγράμματα αλληλοβοήθειας και κοινωνικής πρόνοιας.


Ο Δήμος Αίγινας με την από 24-02-2020 επιστολή του, καθώς και με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 14814/15-10-2021 και 6389/20-5-2022 επιστολές του, πρότεινε την έναρξη της διαδικασίας αδελφοποίησης με τον Δήμο Tarpon Springs της πολιτείας της Φλόριντα των ΗΠΑ.

Με την από 11-08-2022 επιστολή του Δημάρχου του Tarpon Springs, κ. Κώστα Βατικιώτη, μας ενημερώνουν για την αποδοχή της διαδικασίας αδελφοποίησης από την Επιτροπή Διεθνών Αδελφοποιήσεων του Tarpon Springs και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 09-08-2022.

Η προστιθέμενη αξία της αδελφοποίησης έγκειται στην αμοιβαία βιώσιμη οικονομική, κοινωνική, επιμορφωτική, τουριστική και πολιτισμική ανάπτυξη των δύο Δήμων στους τομείς αυτούς, καθώς επίσης και στα οφέλη των τοπικών κοινωνιών ως επιστέγασμα της ανάπτυξης αυτής. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι:

Ι. Εγκρίνει την αδελφοποίηση του Δήμου Αίγινας με τον Δήμο Tarpon Springs της πολιτείας της Φλόριντας των Η.Π.Α.

ΙΙ. Εγκρίνει την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης με τα παρακάτω διαλαμβανόμενα:

Πρωτόκολλο αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Αίγινας, Ελλάδα και του Δήμου Tarpon Springs, ΗΠΑ.

Ο Δήμος Αίγινας και ο Δήμος Tarpon Springs κατόπιν αποφάσεων των Δημοτικών τους Συμβουλίων και έχοντας αποφασίσει την αδελφοποίηση τους.

Εμπνευσμένοι από το κοινό παρελθόν και τον αξιόλογο κοινό πολιτισμό που ενώνει τους Δήμους των δύο ηπείρων,
• Καθοδηγούμενοι από τους μακροχρόνιους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας,
• Επιθυμώντας να αναπτύξουν και να διευρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο πόλεων στον πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό και αυτοδιοικητικό τομέα,
• Λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η Διπλωματία των Πόλεων, αποτελεί μια πρόκληση και μια ευκαιρία η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί, προκειμένου να επιτευ-
χθούν δίκαιες και μόνιμες λύσεις προς όφελος των πολιτών,
•Προσβλέποντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των αδελφικών δεσμών φιλίας μεταξύ των δύο Δήμων, συμφωνούν να αναπτύξουν μέσα σε πνεύμα αδελφοσύνης, αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης γόνιμες σχέσεις συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος με γνώμονα την προαγωγή των αρχών, των αξιών και των στόχων που διέπουν την αδελφοποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο Δήμοι συμφωνούν τα ακόλουθα:


Άρθρο 1
Οι δύο πόλεις θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να προωθήσουν την αμοιβαίως επωφελή συνεργασία σε όλους τους τομείς που παρουσιάζουν σήμερα ενδιαφέρον για τους πολίτες της Αίγινας και του Tarpon Springs, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη επιρροή της τεχνολογίας της επικοινωνίας και της πληροφορίας στις σύγχρονες κοινωνίες.
Άρθρο 2
Οι δύο πόλεις θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να προωθήσουν και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη επαφών και σχέσεων μεταξύ των φορέων των δύο πόλεων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και της παιδείας, της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, πνευματικής και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, του επιχειρηματικού και εμπορικού τομέα, του τουρισμού, του αθλητισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πληροφόρησης και της ενημέρωσης.
Άρθρο 3
Οι δύο πόλεις θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και τεχνογνωσία σε τομείς της διοίκησης πόλεως και δημοτικής διαχείρισης, όπως δημόσια υγεία και κοινωνική πρόνοια, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Άρθρο 4
Οι δύο πόλεις θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή αντιπροσωπειών σε ευρεία και μόνιμη βάση, με την ενεργό συμμετοχή των δημοτών, μέσω των επαγγελματικών και άλλων οργανώσεων και φορέων τους.
Άρθρο 5
Οι δύο πόλεις εκφράζουν την επιθυμία τους να συμβάλλουν, μέσω της συνεργασίας και των φιλικών δημοτικών σχέσεων στην διατήρηση και την ισχυροποίηση των διαφόρων κοινών πτυχών των δύο δήμων και της ισχυρής ιστορικής σύνδεσής τους.
Άρθρο 6
Οι δύο πόλεις συμφωνούν να υπογράψουν σε δεύτερη φάση Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης στο Tarpon Springs των ΗΠΑ.
Άρθρο 7
Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ σήμερα, την ημέρα της υπογραφής του και είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με τη συναίνεση και των δύο μερών.

Το παρόν υπεγράφη στην Αίγινα, την ………. 2024 στο πλαίσιο της τελετής αδελφοποίησης των Δήμων Αίγινας και Τarpon Springs που πραγματοποιήθηκε στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο στην πόλη της Αίγινας


Ο Δήμαρχος Αίγινας    Ο Δήμαρχος Tarpon Springs
Ιωάννης Π. Ζορμπάς    Constantinos S. Vatikiotis

 

ΙΙΙ. Εγκρίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της πράξης αδελφοποίησης, ο οποίος έχει ως εξής:
Έξοδα φιλοξενίας:
•Διαμονή και παροχή γευμάτων με κόστος 1.500,00€.•Αναμνηστικά δώρα στην αποστολή του Δήμου Tarpon Springs, κατά την τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης με κόστος 1.000,00€.
•Γενικά έξοδα τελετής αδελφοποίησης (ανθοστολισμός, ηχητική κάλυψη, μετακινήσεις, παροχή γεύματος, δημιουργικό πρόσκλησης, υλικό δημοσιότητας, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ) με κόστος 5.000,00€
•Απρόβλεπτα έξοδα με κόστος 1.000,00€.
Έξοδα ελληνικής αποστολής στο Tarpon Springs:
•Αεροπορικά εισιτήρια μετάβασης στο Tarpon Springs και επιστροφής αποστολής του Δήμου Αίγινας με κόστος 900,00€ Χ 2 άτομα = 1.800,00€ Διαμονή για δύο (2) άτομα για έξι (6) ημέρες με κόστος 1.200,00€
•Διατροφή για δύο (2) άτομα για έξι (6) ημέρες με κόστος 720,00€
•Απρόβλεπτα έξοδα (ενοικίαση οχήματος, μετακινήσεις κλπ) με κόστος 1.000,00€
IV. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης.
V. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 2β.του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α) του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου εκείνη να γνωμοδοτήσει σχετικά.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 63/2024Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png