Συγκροτήθηκε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για τον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας. Πρόκειται για την 5η τροποποίηση της απόφασης.

ypothalassios-agogos-05.jpg

Δημοσιεύθηκε σήμερα η 5η τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ». 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τις/τους:

1. Παπαγεωργίου Νίκος, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως Πρόεδρο.
2. Λογοθέτη Αικατερίνη, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως τακτικό μέλος.
3. Χαλά Σοφία, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων Αττικής, ως τακτικό μέλος.
4. Μίσκα Μαρία, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως τακτικό μέλος.
5. Βλαστό Νικόλαο, εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας, ως τακτικό μέλος.

Με αναπληρώτριες/αναπληρωτές τις/τους:

1. Ζώμπος Κωνσταντίνος, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως αναπληρωτής Πρόεδρος.
2. Καζάκου Μαρία, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.
3. Κυριακόπουλο Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.
4. Ψιλοβασιλόπουλο Αναστάσιο, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.
5. Μπήτρο Σωτήριο, εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας, ως αναπληρωματικό μέλος.

Η Επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της με γραπτή πρόσκληση.

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και τήρησης πρακτικών εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Αίγινας.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση υλοποίησης της από 18/5/2015 προγραμματικής σύμβασης και των από 4/11/2019 και 30/8/2023 τροποποίησεων αυτής, για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους αυτής.  Η απόφαση αυτή ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδικτυακό χώρο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Φωτογραφία από αρχείο του Aegina Portal.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png