Πρωτοβουλία από το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ Αίγινας, με την υποστήριξη Δήμου, ώστε να επωφεληθούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών, από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, εξαιτίας φυσικών καταστροφών. 

sxoleio-aegina.jpg

Τον προηγούμενο μήνα η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, κατά τη συζήτηση σχετικών επίκαιρων ερωτήσεων για τη Θεσσαλία και τον Έβρο στη Βουλή, αναφέρθηκε στην ευνοϊκή ρύθμιση για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου των περιοχών που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Όταν έγιναν γνωστές μέσω του Τύπου οι σχετικές δηλώσεις, οι διευθυντές του Γενικού Λυκείου Αίγινας κ. Γιάννης Πεπές και του ΕΠΑΛ Αίγινας κ. Χρήστος Λίτος, με την συνδρομή του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, ξεκίνησαν μία προσπάθεια προκειμένου να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο υλικό, ώστε να καταθέσουν τον φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία.


Στόχος αυτή της πρωτοβουλίας, ήταν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων της Γ’ Λυκείου, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να επωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση, καθώς η Αίγινα βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές, που έχουν κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για μία προσπάθεια, το αποτέλεσμα της οποίας δεν είναι γνωστό, καθώς η σχετική απόφαση εκδίδεται το διάστημα Αύγουστο - Σεπτέμβριο. Ωστόσο, λόγω μίας εκ παραδρομής δήλωσης (έγινε στο τέλος μίας πολύωρης συνεδρίασης) του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά στο Δημοτικό Συμβούλιο δημιουργήθηκαν λάθος εντυπώσεις.

Σε ενημέρωση που έκανε ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2024, δήλωσε ότι: "Λόγω της έκτακτης κατάστασης στην οποία έχει χαρακτηριστεί ο Δήμος της Αίγινας, υπάρχει ένα δικαίωμα - κι εμείς σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε - προς τους μαθητές της Γ' Λυκείου, τόσο στο Γενικό, όσο και στο ΕΠΑΛ, το οποίο αυτό τους δίνει το δικαίωμα να εισαχθούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικό Ιδρύματα της χώρας με μειωμένη μοριοδότηση κατά 70%".

Την επόμενη μέρα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σταμάτης Μαρμαρινός επικοινώνησε με το Aegina Portal, παραθέτοντας ένα κείμενο από σχετικό δημοσίευμα των δηλώσεων της υφυπουργού Παιδείας Ζέττας Μακρή. Σ' αυτό το κείμενο περιλαμβάνεται και η νομοθεσία με βάση την οποία καθορίζεται αυτή η ειδική ρύθμιση. Από αυτήν είναι φανερό ότι το ποσοστό του 70% μείωση της μοριοδότησης δεν μπορεί να ισχύει.

Σε επικοινωνία, σήμερα, με τον δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά είπε, ότι αυτό το ποσοστό του 70% αναφέρθηκε εκ παραδρομής και ότι πράγματι δεν ισχύει ως ποσοστό μοριοδότησης, αλλά ως μέρος των προϋποθέσεων που θέτει η σχετική νομοθεσία.

Σε αυτό το σημείο παραθέτουμε το Άρθρο 7 του ν. 4777/2021

Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013


Η παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται το ειδικό ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, προϋποθέσεις για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και γ) συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων της περ. γ΄ λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός μορίων του τελευταίου επιτυχόντα της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 4Γ, ανάλογα με το ποιος είναι ο μικρότερος».

"Τα παιδιά πρέπει να δώσουν εξετάσεις σαν να μην υπήρχε αυτό το βοήθημα. Πρόκειται για μία προσπάθεια, δεν είναι τελεσίδικο", είπε ο κ. Γιάννης Πεπές.

Το Aegina Portal επικοινώνησε στη συνέχεια με τον διευθυντή του Γενικού Λυκείου Αίγινας κ. Γιάννη Πεπέ ο οποίος είπε. "Πρόκειται για μία προσπάθεια, η οποία έχει αρκετές πιθανότητες γιατί πληρούμε τις προϋποθέσεις, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι τελεσίδικο".

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι οι μαθητές πρέπει να δώσουν όλοι πανελλήνιες, σαν να μην υπάρχει αύριο και σαν να μην υπήρχε αυτό το βοήθημα. Επίσης υπογράμμισε ότι: "Όταν έρθει, και αν έρθει αυτό το ΦΕΚ, θα αφορά παιδιά τα οποία έχουν γράψει τις πανελλαδικές τους", σημειώνοντας ότι: "Είναι κάτι που μπορεί να ενισχύσει την εισαγωγή των μαθητών, αλλά υπό προϋποθέσεις, καθώς θα πρέπει να δώσουν την μάχη των εξετάσεων".

Στη συνέχεια ο κ. Γιάννης Πεπές, έδωσε κάποια παραδείγματα για να εξηγήσει τον τρόπο που λειτουργεί η Ε.Β.Ε.

"Έστω ότι μιλάμε για την ιατρική. Η περσυνή Ε.Β.Ε.(ελάχιστη βάση εισαγωγής) της ιατρικής ήταν 13.9. Δηλαδή για να μπει κάποιος έπρεπε οπωσδήποτε να γράψει μέσο όρο 13.9.   

Το ποσοστό του 70% σημαίνει, ότι εάν η βάση της σχολής (η βάση είναι η βαθμολογία του τελευταίου εισαχθέντας)  ο τελευταίος έγραψε 18, ας πούμε ο 300ος (εάν 300 έπαιρνε η σχολή) ένας Αιγινήτης για να περάσει (εάν τελικά μπούμε σε αυτόν τον νόμο) θα πρέπει απλά να γράψει 12.5, με την προϋπόθεση ότι η Ε.Β.Ε. για την σχολή την οποία θέλει είναι 12.5. Αν η Ε.Β.Ε. είναι 13 δεν μπορεί να μπει. Δηλαδή δεν μπορεί να επωφεληθεί πλήρως το 70%.

Όπως και να έχει, αυτή η διάταξη, αν καταφέρουμε να μπούμε σ' αυτό το ΦΕΚ θα είναι τεράστιο κέρδος για τα παιδιά. Μαθητές χάνουν την σχολή για μισό μόριο και εδώ μιλάμε δυνητικά για 6.000 μόρια (ενδεχομένως και παραπάνω - 6.500 μόρια μπορεί κάποιος να επωφεληθεί υπό προϋποθέσεις βέβαια)".

Ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Αίγινας κ. Χρήστος Λίτος με τον οποίο επικοινώνησε το Aegina Portal είπε: "Αυτή η απόφαση βγαίνει Αύγουστο - Σεπτέμβρη, το αν θα μας εγκρίνουν αυτή τη δυνατότητα θα φανεί τότε. Οπότε τα παιδιά πρέπει να κάνουν την προσπάθειά τους".

Πάντως, τόσο ο διευθυντής του ΓΕΛ Αίγινας κ. Γιάννης Πεπές, όσο και ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Αίγινας κ. Χρήστος Λίτος, είπαν ότι όποιος γονέας επιθυμεί να ενημερωθεί γι' αυτό, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους στο σχολείο. Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png