Ο Δήμος Αίγινας ανάμεσα στους δικαιούχους πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, για την ενίσχυση της πυροπροστασίας.

pyroprostasia-prosklisi.jpg
Με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έως  20/6/2024, ο Δήμος Αίγινας βρίσκεται ανάμεσα στους δικαιούχους της πρόσκλησης: "Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού με περιαστικά δάση" στον άξονα προτεραιότητας 6 (α.π. 6) "Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών", του χρηματοδοτικού προγράμματος "Προστασία και αναβάθμιση δασών 2024", του Πράσινου Ταμείου. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε σήμερα και ανοίγει στις 20/5/2024.

Η δράση θα χρηματοδοτήσει:

α) τη σύνταξη των προβλεπόμενων Τεχνικών Εκθέσεων για το σχεδιασμό περιμετρικών ζωνών αντιπυρικής προστασίας, μέσου πλάτους δέκα μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, και
β) την υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών όπως αυτές τεκμηριώνονται στις Τεχνικές Εκθέσεις.

Στόχος της Δράσης είναι να παράσχει τα κατάλληλα μέσα χρηματοδότησης, προκειμένου κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, οι δικαιούχοι Ο.Τ.Α. να παρέμβουν με τις εργασίες που καταγράψουν στις σχετικές Τεχνικές Εκθέσεις για τη δημιουργία ζωνών μέσου πλάτους δέκα μέτρων, σε όμορες του οικιστικού ιστού ζώνες μείξης με δάση και δασικές εκτάσεις υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, η δυσμενής εξέλιξη των οποίων εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τα γειτνιάζοντα δασικά συμπλέγματα όσο και για τον οικιστικό ιστό. Στις ως άνω περιπτώσεις ασκούνται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες αρμοδιότητες των Δασικών Υπηρεσιών ως προς την κατά απόλυτη προτεραιότητα έγκριση και παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών Τεχνικών Εκθέσεων, ενώ η επιμέτρηση, βεβαίωση, παραλαβή υπηρεσιών και εργασιών αποτελούν υποχρέωση του Ο.Τ.Α. – Δικαιούχου.

Στο πλαίσιο της δράσης, είναι αναγκαία η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης πλάτους 10 μέτρων (περιμετρικών ζωνών) πέριξ οικισμών, εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων, υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, η δυσμενής εξέλιξη των οποίων εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τα γειτνιάζοντα δασικά συμπλέγματα όσο και για τον οικιστικό ιστό έως και την 31η.10.20241.  Για κάθε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής μίας μόνο πρότασης.

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται άμεσα. Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Εφόσον πληρούν το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή αποκλεισμού τα έργα εντάσσονται, βάσει του προϋπολογισμού τους. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, ή εξουσιοδοτημένου από εκείνον όργανο, για την ένταξη της συγκεκριμένης πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του Χ.Π. «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024».

Η απόφαση ένταξης της πρότασης του δικαιούχου εκδίδεται με βάση τον προϋπολογισμό της.

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png