Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο: "Επισκευή τμημάτων επιστρώσεων δαπέδων κεντρικού λιμένα Αίγινας".

S1410012.JPG

Στις 20 Ιουνίου 2024 υπογράφηκε  η σύμβαση και στις 2 Ιουλίου 2024 δημοσιεύθηκε το έγγραφο για το έργο: "Επισκευή τμημάτων επιστρώσεων δαπέδων κεντρικού λιμένα Αίγινας" συνολικού προϋπολογισμού 265.592 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το έργο έχει ενταχθεί στην πράξη με τίτλο Εργασίες Βελτίωσης στους λιμένες της Ν. Αίγινας Δ.Λ.Τ. Αίγινας με κωδικό Ο.Π.Σ. 5220985 και θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 124.000,00€ στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής.

Ως προθεσμία περαιώσεως του έργου έχουν οριστεί οι εννέα ημερολογιακοί μήνες, αρχής γενομένης από τον ορισμό επίβλεψης.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ανωδομής του μωλίσκου στον χώρο πλαγιοδέτησης των ιπτάμενων δελφινιών, καθώς και των φθορών των δαπέδων του χερσαίου χώρου, όπισθεν των εκδοτηρίων εισιτηρίων στον Κεντρικό Λιμένα Αίγινας.

Πιο συγκεκριμένα στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:


• Έξαλλες καθαιρέσεις του φθαρμένου σκυροδέματος των δαπέδων όπισθεν των εκδοτηρίων εισιτηρίων, καθώς και της ανωδομής του μωλίσκου στον χώρο πλαγιοδέτησης των ιπτάμενων δελφινιών, χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών.
• Άρση και επανατοποθέτηση των υποκείμενων της ανωδομής του μωλίσκου, συμπαγών τεχνητών ογκολίθων στην σωστή θέση λόγω μετακίνησής τους, με την βοήθεια δύτη, οι εργασίες του οποίου θα πληρωθούν απολογιστικά.
• Αποκατάσταση εκ νέου της ανωδομής του μωλίσκου σε όλο το πλάτος του, με επίστρωση οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C30/37, πάχους 1,00 m.
• Κατασκευή νέων δαπέδων κυκλοφορίας, σε όλη την επιφάνεια όπισθεν των εκδοτηρίων εισιτηρίων στον κεντρικό λιμένα Αίγινας, με επίστρωση οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C30/37, πάχους 20 cm.
• Επεξεργασία της τελικής επιφάνειας όλων των επιστρώσεων σκυροδέματος με επίπαση σκληρυντικού υλικού.

Στη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 2024,  εγκρίθηκε το από 16/01/2024 3ο πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα, που προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με μέσο ποσοστό 16%, επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης, συνολικού ποσού 214.187,11 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε στις 4 Μαρτίου 2024

Υπενθυμίζεται, ότι είχε τεθεί σε διαγωνιστική διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 22 Μαΐου 2023

Η εκτέλεση του έργου είχε εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τον Νοέμβριο του 2022.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png